Gość

Woda Życia - Żywe Ciało

Woda Życia ≡ Żywe Ciało

Woda Życia - aktywizuje naturalne siły kosmiczne utrzymujące wszystko w stanie homeostazy

Woda Życia zawiera ORGON (doskonały rezonator), który wszystko z sobą harmonizuje, aktywizując owe kosmiczne siły. Siły te to pola wibracyjne zalegające wysoko wymiarowe poziomy energetyczne, które do swojego przejawienia się w niższych wymiarach potrzebują czynnika je gromadzącego, czyli wody.

Woda Życia

Woda Życia to swoiste działo Orgonowe, które zawiera zarówno Orgon, jak i cząsteczki zwane Dorem. Cząsteczki te zwalczają "grzyby i robaki", oraz skutecznie naprawiają to co owe "grzyby i robaki" w ciele człowieka zepsuły.

Woda aktywizowana jest w zależności od intencji i zawiera się w parametrach
Światła Życia - Krew Życia (Duchowe Serce) - Żywe Ciało

Potencjał człowieka jest przeogromny, tylko nie umiemy z niego korzystać, nie poddajemy go ciągłemu treningowi, by zawsze pozostawał w gotowości bojowej.

Dla przykładu: promieniowanie UV-C wzmacnia "drzemiący" układ immunologiczny, szczególnie limfocyty, leukocyty i granulocyty, które wytwarzają nadtlenek wodoru i niszczą komórki patologiczne (zjawisko fagocytozy). Ilość naszych obrońców zwiększa się 2-3-krotnie. Znacznie nasila się intensywność enzymatyczna i sekrecja, rozpuszczają się zatory, znacznie polepsza się mikrokrążenie krwi, wzrasta intensywność procesów biochemicznych i energetycznych. Katalizatorem reakcji bioenergetycznych, zachodzących w organizmie dzięki przemianom elektronowym, jest tlen atomowy powstający z nadtlenku wodoru.

Czy wiesz, że nasza myśl emituje UV w zakresie C (256-259 nm) - badania fizyków E. Wartanowej i W. Ippolitowa (Ałma-Ata, 1985) - najbardziej naturalne zakres dla naszego organizmu. Nie na darmo promieniowanie zakresu UV-C nazwano "witalnym", ponieważ dysponuje mocnym działaniem bakteriobójczym.

Nie zaszkodzi przypomnieć, że WODĘ ŻYCIA mamy dostępną cały rok.

Woda Życia jest skutecznym wspomagaczem działań uzdrowieńczych, które z powodzeniem stosuję w uzdrawianiu.

Woda aktywizowana jest w zależności od intencji
i zawiera się w parametrach
Światła Życia - Krew Życia (Duchowe Serce) - Żywe Ciało

Woda Życia

Z relacji na kolejnych konsultacjach i przekazów osób, którzy stosują Wodę Życia (zażywają jak lekarstwo), wynika jeden wniosek - woda działa - zmieniając stan zdrowia w ciągu kilku dni. Woda ma szeroki zakres działania, od podwyższenia i ustabilizowania energii komórkowej (w stanie choroby 30-60% na ponad 100%), do zmian stanów chorobowych (zatrzymania tych stanów, aż do całkowitego wyleczenia), które zostały zdiagnozowane jako choroby przewlekłe - nieuleczalne.

Woda Życia stabilizuje poziom energetyczny naturalnych mechanizmów regulacji i ma za zadanie podtrzymanie stanów wywołanych podczas uzdrawiania duchowego (bioenergetycznego). Woda energetyzowana przeze mnie, doczekała się nawet własnej nazwy KAMILÓWKA.

Woda jest atywizowana do wszystkich działań uzdawiania 

Woda musi być czysta! Może być przegotowana przed działaniem

Wody nie należy mieszać z inną wodą, nie należy dodawać składników do wody

Organizm noworodka jest nasycony wodą w 90%, i dopiero potem, z wiekiem, ilość wody w organizmie zmniejsza się do 70% i bardziej, co stwarza w organizmie określone warunki dla chorób układu sercowo-naczyniowego i niewłaściwej przemiany materii.

Woda ma ogromne znaczenie dla zachowania równowagi kwasowo-zasadowej na właściwym poziomie fizjologicznym. Organizm to swego rodzaju kwasowo-zasadowy akumulator. Tak więc naladowana woda, a mikroelementy rozpuszczone w płynie między- i wewnątrzkomórkowym transportują "kwanty energii" od komórki do komórki, dzięki czemu żyjemy.

Wody Życia nie należy spożywać zbyt dużo, wystarczy dosłownie kilka łyków, 2-3 razy dziennie. Resztę niedoborów wody uzupełniamy innymi płynami - w tym także zwykłą wodą. W ciągu doby tracimy od 1,5 do 2,0 litrów płynów, możemy uzupełnić tę ilość także przy pomocy pokarmu roślinnego, w którym zawartej jest dużo strukturalnej wody i błonnika, wchłaniających i odprowadzających metabolity. Zestawy lekarstw i środków chemicznych są po prostu zbędne, ponieważ wszystko polega na tym, by w obfitości zapewnić komórkom tlen atomowy. W istocie terapia nie jest środkiem leczenia jakiejkolwiek dolegliwości, lecz w sposób fizjologiczny stymuluje najważniejsze funkcje organizmu, które poprawiają procesy metaboliczne, a także podnoszą poziom energetyczny naturalnych mechanizmów regulacji i samoobrony.

Woda Życia - to pojemny energetycznie płyn, który może maksymalnie skoncentrować energię fal elektronicznych, zawiera wszystkie rodzaje tlenu atomowego i dlatego sama stanowi środek stymulujący proces leczniczy.


 

Zwykła woda zawiera 89% tlenu, któremu nadaje się największe znaczenie. Woda to płynny "taśmociąg" w organizmie, znaczenie wody jako środka zapewniającego komórkom energię, tlen i niezbędne substancje, oraz usuwającego produkty metabolizmu. Dotyczy to szczególnie ludzi chorych, osłabionych i starszych, którzy przestają odczuwać potrzebę uzupełniania wody, co samo w sobie już stanowi chorobę.

Od jakości pracy tego ciekłego "taśmociągu", jako podstawowego źródła energii, zależy całe nasze życie. Ową jakość pracy można określić za pomocą struktury, czystości, płynności i aktywności biologicznej.

Trzeba powiedzieć, że wszystkie procesy wymiany, dostawę substancji odżywczych, wydalanie metabolitów i toksyn wykonuje płynny „taśmociąg". W tej sferze, jak w żadnej innej, musi być przestrzegane prawo zachowania energii: ile zużyto, tyle powinno się uzupełnić. Naturalna woda to chaotyczny zbiór cząsteczek. By zaczęła ona działać w organizmie, należy jej nadać określoną formę strukturalną, jedynie taka woda może być nośnikiem energii.

W przyrodzie istnieje około 50 postaci wody. Ważne by wiedzieć, że informacja biologiczna - "pamięć" wody - znajduje się w strukturach krystalicznych. Najbardziej naturalna dla organizmu woda, zawarta jest w pokarmie pochodzenia roślinnego: sokach, (rzecz jasna naturalnych!) i owocach. Takimi samymi właściwościami dysponuje woda topiona.

Obecnie wiele osób, niezależnie od stanu swego organizmu, namiętnie pija wodę mineralną. Jednak bywają różne wody mineralne. Woda mineralna może zawierać sole mineralne i niemineralne, może mieć różny odczyn kwasowo-zasadowy [pH], może zawierać różne substancje aktywne biologicznie, a także wydobywający się z głębin Ziemi dwutlenek węgla. Może być również naładowana polami elektromagnetycznymi lub innymi. W naturalnej wodzie, mimo że w minimalnych ilościach, zawarte są ważne dla organizmu domieszki, energia - tak zwana prana.

Wielu używa wyłącznie wody przegotowanej. Lecz jeśli wziąć pod uwagę, że woda jest oczyszczana, jak powiedziałem wcześniej, za pomocą chloru, to okazuje się to niezbyt dobrym wyjściem. Podczas przegotowywania szkodliwe związki chloru tylko nasilają swe działanie, przechodząc w trichlorometan [chloroform], będący substancją kancerogenną, która zostaje na przykład wchłonięta podczas kąpieli w wannie przez pozbawioną naturalnego tłuszczu i wysuszoną przez mydło i szampon skórę. Co zatem robić?

Za najkorzystniejszą uważana jest woda topiona. Przygotowuje się ją w następujący sposób: wodę podgrzewa się do stanu "białego wrzątku", kiedy jeszcze nie wrze, a następuje już intensywne pozbywanie się gazów. Taką wodę należy odstawić z palnika do zlewu i pod strumieniem chłodnej wody ostudzić - im szybciej, tym lepiej. Taka woda przybiera formę strukturalną. Aby podnieść jej efekt zdrowotny i leczniczy, trzeba ją koniecznie umieścić w lodówce, zamrozić, a następnie roztopić - i dopiero wówczas pić.

To jednak nie wszystko. Woda zawiera deuter oraz domieszki metali i substancji chemicznych. Deuteru, będącego źródłem reakcji jądrowych, jest w wodzie niewiele, około 10g na 1t wody. Pozbyć się deuteru możemy w następujący sposób: kiedy woda przestygnie do temperatury 3,0-3,5 °C, na ściankach rondelka, w którym znajduje się woda, powstaje jakby skórka z lodu (jest to punkt zamarzania deuteru). W tym momencie należy wodę zlać, a lód wyrzucić. Zlaną wodę należy ponow-nie zamrozić w 3/4 jej objętości.

Zazwyczaj woda zaczyna zamarzać od zewnętrznych krawędzi, a w centrum pozostaje kałuża, w której właśnie znajdują się wszystkie szkodliwe substancje. Dlatego trzeba ją wylać. Jeśli przepuścicie moment kałuży i woda całkiem zamarznie, nie martwcie się. Weźcie wrzątek i maleńkim strumieniem lejcie pośrodku. To, co się stopi, wylejcie. Pozostałej części pozwólcie się roztopić. I to jest właśnie zdrowa woda.

Właśnie taką wodę pijają "matuzalemowie" w górach, by przedłużyć życie. Taką wodę piją ptaki, które pokonują ogromne odległości. W niej znajdują się minerały w formie ujemnie naładowanych koloidów, co czyni je nasyconymi energetycznie. O ile latem przygotowanie takiej wody nastręcza określone trudności, to zimą nie wymaga to wielkiego wysiłku i nie zajmuje wiele czasu.

Podczas wnikania wody do organizmu przez błony komórkowe zanieczyszczenia pozostaną na zewnątrz, na ściankach jelit, a następnie zostaną wydalone.

Udowodniono, że każda komórka żywego organizmu jest generatorem promieniowania elektromagnetycznego, którego wielkość uzależniona jest od rozmiarów komórki. Kombinacja stałego i zmiennego pola magnetycznego wpływa na przenikanie jonów przez błonę komórkową.

Magnetyzery

Efekt energetyzowania wody osiąga się na zasadzie rezonansu jądrowo-magnetycznego (zwiększenie pojemności energetycznej atomów) i magnetostrykcji (zmiana objętości) w urządzench znanych jako magnetyzery. W konsekwencji ma miejsce dyspergia - rozdrobnienie dużych asocjatów molekularnych ("sklejonych" cząsteczek), powstających w rezultacie odwodnienia organizmu, przywrócenie jednorodności strukturalnej, poprawa przepływu (reologii) i zdolności rozpuszczających.

Woda Życia posiada właściwości wykraczające poza właściwości energetyzowania wody magnetyzerami. Należy pamiętać, że magnetyzery to urządzenia pracujące w zakresie wąskiego "pola działania", charakterystycznego dla współczesnych urządzeń elektronicznych. Pole wibracyjne człowieka - uzdrowiciela - jest polem wibracyjnym przekraczającym owe "pole działania" urządzeń technicznych. Może ktoś, kiedyś skonstruuje urządzenie, które będzie chociaż w części tak dobre jak działanie człowieka.

Masaru Emoto

Wyniki badań wody prowadzonych od wielu lat przez japońskiego naukowca Masaru Emoto wykazały niezbicie, że woda magazynuje uczucia i stany świadomości. Woda poddawana wpływowi "dobrych" słów zamarza tworząc przepiękne struktury krystaliczne, natomiast woda, którą poddano działaniu "złych" słów zamarzała tworząc struktury pełne bałaganu i nieuporządkowania. Rodzaj języka (angielski, japoński, niemiecki itd.) nie odgrywa tu żadnej roli.

Paweł Goskow

Woda ciągle intrygowała naukowców swoimi anomalnymi właściwościami. Jeszcze w  XX wieku tajemnica wody została wyjaśniona. Okazało się, że woda składa się z supermolekuł, tzw. klastrów lub komórek charakteryzujących się molekularną heksagonalną strukturą. Struktura ta  zmienia się, jeśli na wodę będziemy oddziaływać …informacyjnie. Pod wpływem takich działań molekuły potrafią przebudowywać się i w taki sposób zapamiętywać każdą informacje. Fenomen pamięci strukturalnej pozwala wodzie wchłonąć w siebie, przechowywać i wymieniać się z otaczającym środowiskiem danymi, których nośnikiem jest zwykłe słowo. Wygląda w takim razie na to, że każda żywa komórka zawiera wszelką informację o całym organizmie, każda molekuła wody potrafi wchłonąć w siebie informację o całym planetarnym systemie. - prof. Paweł Goskow, "Mir wody"

Ron Sekley

Ron Sekley z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley wykazał, że DNA działa jak antena zarządzająca rozwojem komórkowym. Podstawową funkcją DNA jest więc emisja i dobieranie fotonów - czyli światła oraz fononów - czyli dźwięku. Jest istotne, jaki rodzaj światła i jaki rodzaj dźwięku dociera do helis DNA i jaki jest później emitowany. Woda zawarta w każdej komórce i w DNA jest źródłem słabego promieniowania elektromagnetycznego w postaci emisji tzw. biofotonów. Emisja ta ma parametry fal milimetrowych. Okazuje się, że najbardziej uporządkowane promieniowanie elektromagnetyczne ma woda strukturyzowana. W wodzie może więc zachodzić wpływ elektromagnetyczny w zakresie zmian struktury i informacji związanych z cechami biologicznymi organizmów.

strzałka do góry
Ładuję stronę ...