Gość

Wahadełkowanie, odczyt na skalach astralnych

Skale i wahadełko można zakupić pod adresem internetowym popko.pl: wahadełka : skale lub wydrukować z strony: skale astralne wydruki

Każdy człowiek ma naturalną zdolności, wy­starczające do odczytywania skal astralnych za pomocą wahadełka. Do pracy ze skalami nie jest też potrzebne ustalanie promienia zasadniczego wahadła, jak to robią radiesteci. Praca z wahadłem jest prosta i nie wymaga dogłębnej wiedzy radiestezyjnej. Ponadto zdolności radiestezyjne, podob­nie jak i medialne, wzrastają w miarę nabierania doświadczenia. Zachowanie neutralności, bierności emocjonalnej w czasie odczytu wymaga pewnego doświad­czenia, którego się nabiera z czasem. Wahadełko jest przekaźnikiem Kuli w przestrzeni, daje dostęp do Energii Życia.

WAHADEŁKOWANIE

  • wahadełko zawsze działa, gdy jestemśmy spokojni,
  • gdy nie jesteśmy odważni i pytamy o siebie to się oszukujemy,
  • gdy odczytasz właściwie i uczciwie – to wówczas to naprawisz, gdy odczytasz
    nieprawdziwie, nie będziesz wiedział i tego nie naprawisz,
  • zapytaj zawsze Górę, zanim rozpoczniesz działanie, zanim zapytasz - tada na rozemocjonowanie: wejdź w marzenia, radość, modlitwę – wyłączyć się na 15 min. Po tym masz 15-30 min na poprawne odczyty (zaczyna wracać umysł),
  • wahadło działa duchowo i zawsze dobrze pokazuje,
  • gdy wahadło się (brak wskazań), uspokój się na kilka dni i powróci zdolność do pracy z wahadłem,
  • nie wymuszać odpowiedzi na wahadle,
  • ułóż pytanie, puść wahadło przed skalą, jak zacznie wskazywać na skalę wtedy dopiero zacznij odczyt.

Dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z wahadłem, zostały przygotowane specjalne wideoblogi przez Zbigniewa Jana Popko, proszę zapoznajcię się z nimi.

Cała playlista wahadełkowań na żywo: wideoblogów 

Wahadełkowanie - poznawanie rzeczywistości (w tym przyszłości) za pomocą skal astralnych. Odczyty na skalach otrzymuje się za pomocą wahadełka i mogą dotyczyć wszystkich obszarów: życia, egzystencji, zdrowia, uczuć i związków.

Wahadełkowanie, skale astralne

fot: skala "0" do odczytu z wahadełkiem

Skale astralne do pobrania na stronie.

Wahadełkowanie to umiejętność odczytywania informacji docierających z przestrzeni energetycznej i duchowej za pomocą weryfikatora, którym w tym przypadku jest wahadło. W przypadku silnie rozbudzonego jasnowidzenia i jasnowiedzenia weryfikator nie jest potrzebny, może co najwyżej potwierdzać poprawność odczytu, gdy medium jest przemęczone.

Wahadełkowanie to nie tylko zabawa w odczytywanie, kto kogo kocha, ale to także szczególna chwila, kiedy to człowiek w duchowym kanale łączy się z Siłami Wyższymi, z obszarami, do których normalnie nie ma dostępu. Wejście w tak wysokie rewiry możliwe jest tylko poprzez kanał bratni, który samoistnie się tworzy, gdy człowiek osiąga 100-procentowe aktywne zjednoczenie w trzonie duchowym lub gdy ktoś podepnie go bratersko pod własny kanał, dzięki czemu słabszy energetycznie i duchowo człowiek zaczyna odczuwać stany i widzieć rzeczy, które są niedostępne na jego poziomie człowieczej doskonałości.

Proponuję dwa rodzaje odczytów, jeden ujmujący człowieka całościowo, drugi będący raczej reakcją na mnożące się zapytania o rodzaj emocji łączących ludzi, by można było być pewnym ich charakteru.

Ujęcie całościowe.

Odczyt wszystkiego, co stanowi człowieka, wybiegając znacznie ponad to, co gdziekolwiek można usłyszeć. Wejście w odczyty wymaga pewnego przygotowania, wymaga wejścia w świat energii subtelnych (duchowych). Dopiero przy pomocy  skal astralnych, można wejść w świat analizy psychometrycznej. Da to wręcz oszałamiającą precyzję w stawianiu wniosków płynących z odczytów. Pozwala to też na zadawanie indywidualnych pytań, które bez zapoznania z tematyką mogłyby się w ogóle nie pojawić.

Główny schemat odczytu opiera się na analizie energetycznej i egzystencjalnej, na odczytaniu stopnia przepracowania ciał (fizycznego, eterycznego, astralnego, mentalnego i przyczynowego) odnośnie wyjścia z karmy i na ustaleniu ilość pozostałych i przeszłych wcieleń, na podaniu stopni na skali rozwoju, która jest naszym najważniejszym probierzem doskonałości (pozwalającym także bezbłędnie ustalić rodzaj zdolności artystycznych, jeśli takowe są). Odczyt na skalach pomocniczych obejmuje poznanie stopnia duchowego rozwoju (plus odczyt na skali dobra), poziomu intelektualnego i emocjonalnego, stopnia na skali wibracji i skali harmonii oraz ustalenie poziomu zdolności radiestezyjnych i paranormalnych (medialnych). Dla walczących pomocnym jest też odczyt na skali wyzwolenia, ukazujący, w jakim stopniu potrafimy kontrolować myśli i emocje. Odważnym podaję datę śmierci, ilość przeszłych wcieleń i następnych, jeśli takowe są zaplanowane.

To co najważniejsze, to co najbardziej sekretne, dotyczy duchowej i energetycznej strony człowieka. Mówię o obciążeniach karmicznych, emocjonalnych, o wszelkiego rodzaju podłączeniach przez ludzi i przez wszelkiej maści istoty z wielu wymiarów, które z człowieka potrafią uczynić życiowego nieudacznika, choć z samego faktu zrodzenia należy mu się szczęście, miłość i korzystanie z wszelkich dóbr tego świata. Mówię, kiedy weszły w człowieka niszczące energie, kiedy założono pęta, oraz po osobistych uzgodnieniach usuwam z niego wszystko, z woli Góry nakładam "pieczęcie światła".

Do odczytu przydatne może być najnowsze zdjęcie, musi ono zawierać w miarę wyraźny obraz twarzy. Osoby nie mogą się na siebie nakładać w kadrze.

Ustalanie związków międzyludzkich.

Ustalanie rodzaju uczuć łączących ludzi jest rzeczą bardzo ważną i powinny to robić osoby z odpowiednim doświadczeniem. Tu nawet najlepszy jasnowidz nie jest w stanie wiele powiedzieć, jeśli pytanie dotyczy więzi spajających wiele serc. Tylko Opiekun może odsłonić wszystkie niuanse i wskazać najwłaściwsze rozwiązanie. Gdy kocha się kilka osób, powstaje wiele zamieszania, wiele wątpliwości. Jednak wskazanie osoby, z którą będzie komuś najlepiej, którą popiera Góra, niezależnie od pierwotnie zakładanego przeznaczenia, jest sprawą do zrobienia. Tu można także ustalić przyczynę niezgodności, jaka niszczy związek, i przeciwnie: wskazać, czy jakiś ludzi łączy naprawdę coś więcej, niż oczarowanie. Wskazanie najwłaściwszego kandydata też nie wymaga specjalnych zabiegów, podobnie jak ustalenie, czy jakiś pozornie zakończony związek ma szansę na odrodzenie. Tu można wszystko sprawdzić, także to, kto kocha szczerze, a kto tę miłość udaje, a nawet, czy ktoś wbrew temu, co jest, może zmienić swoje uczucie do nas czy kogoś innego.

Jednak odczyty na skali uczuć i na sprzęgniętych z nimi skalach pomocniczych powinny być wzmocnione odczytami na skali rozwoju i podległych im skalach pomocniczych. Tylko w ten sposób można mieć jasność sytuacji, dowiedzieć się, dlaczego układ z tym, a nie tamtym partnerem ma szansę na sukces, choć akurat dziś, w tej chwili, nasze relacje z tymi partnerami układają się akurat odwrotnie.

Można się także dowiedzieć, jakie są szanse na uratowanie związku, zwłaszcza gdy w grę wchodzą dzieci, czy partner porzuci kochankę/ka, czy możemy zdobyć uczucie kogoś, kto woli inną osobę, itd. Jeśli takie "naprawczo-zdobywcze" zabiegi popiera Góra, to Krąg Ognia jest tu jedynym rytuałem, który pod auspicjami niebios potrafi zmienić w drugiej osobie nasz obraz. A wszystko zachodzi dlatego, że w ogólnym rozrachunku taka zmiana czyichś zamiarów przyniesie wszystkim więcej dobrego, niż gdyby miała ona w ogóle nie zaistnieć. Jeśli Góra na to zezwala, otrzymuję (i przekazuję) wówczas dokładny instruktaż co do dalszego postępowania. Każdy przypadek jest tu indywidualny i wymaga oddzielnego omawiania.


wiecej na stronie : Skale astralne i nauka wahadelowania: POPKO.TV

Kamil Kuszewski

Uzdrawianie duchowe, które stosuję aby uzdrowić ciało fizyczne, nie likwiduje skutków choroby, tylko jej przyczyny, dzięki czemu organizm człowieka sam może już włączyć zawarty w DNA system samonaprawczy, który negatywne siły energetyczne wyłączyły, przypuszczając atak na jakiś organ w ciele człowieka. Poprzez duchowe pasma mogę działać na odległość.
Kontakt Kamil Kuszewski
strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...