Centrum Uzdrawiania Bioenergoterapia

Gość

Uzdrawienie, dlaczego?

visibility 1 694

Zmiany zaczynają się tu i teraz

W dzisiejszym szybkim tempie życia, kiedy każda chwila wydaje się być na wagę złota, łatwo jest zgubić siebie w gąszczu codziennych obowiązków i informacji bombardujących nas z każdej strony. Reklamy sugerują nam, co powinniśmy mieć, co robić i jak wyglądać, a wszelkie rady dotyczące życia zdają się być jedynie kolejnymi nakazami, które trudno jest nam zrealizować.

W tym natłoku niezrozumiałych wymagań, gdzie tkwimy w ciągłym pośpiechu, często gubimy z oczu istotę naszego istnienia i nie potrafimy odnaleźć prawdziwej satysfakcji i szczęścia.

Ale czy rzeczywiście człowiek to tylko ciało i umysłowa analiza?

Czy nasz potencjał ogranicza się jedynie do tego, co możemy zrozumieć i przeanalizować?

Coraz więcej wskazuje na to, że istnieje coś znacznie głębszego, coś, co wykracza poza granice fizycznej materii i psychicznych analiz. Nasz potencjał, nasza istota sięga znacznie dalej, niż sięga wzrok czy myśl. Właśnie teraz, w tych wyjątkowych czasach, kiedy ludzkość przechodzi przez swego rodzaju przełom, odkrywamy nowe aspekty naszego istnienia. Odkrywamy, że istnieje coś więcej, coś co łączy nas z czymś większym, niż tylko my sami.

To czas na zmiany. Czas na odważne kroki ku odkrywaniu głębszych warstw naszego istnienia. Czas na otwarcie się na nowe perspektywy i możliwości. Czas na zanurzenie się w naszą wewnętrzną prawdę i odkrycie naszego prawdziwego potencjału.

Bioenergoterapia to jedno z narzędzi, które może pomóc nam w tej podróży odkrywania siebie. Poprzez pracę z energią, która przepływa przez nasze ciało, bioenergoterapia może pomóc nam uwolnić blokady i ograniczenia, które hamują nasz rozwój. Może pomóc nam znaleźć równowagę i harmonię wewnętrzną, a także odnaleźć głębszy sens naszego istnienia.

Teraz, w tym momencie, gdy czytasz te słowa, możesz zdecydować się na zmianę. Możesz zdecydować się na otwarcie się na nowe doświadczenia i możliwości. Możesz zdecydować się na podjęcie kroków ku pełni swojego potencjału.

Zmiany zaczynają się tu i teraz. Czas zacząć tę podróż.

Przykładów badań nad zjawiskami niefizycznymi:

 1. Badania nad bioenergią w medycynie: W jednym z badań naukowcy zbadali wpływ bioenergii na zdrowie pacjentów z różnymi schorzeniami. Przeprowadzono eksperyment, w którym grupa pacjentów otrzymywała regularne sesje bioenergoterapii, podczas gdy inna grupa otrzymywała jedynie standardowe leczenie medyczne. Po kilku tygodniach okazało się, że pacjenci, którzy otrzymywali terapię bioenergetyczną, mieli szybszą rekonwalescencję, niż ci, którzy byli leczeni wyłącznie konwencjonalnie. Badacze obserwowali również pozytywne zmiany w parametrach fizjologicznych i emocjonalnych u pacjentów korzystających z bioenergoterapii.

 2. Badania nad medytacją i mózgiem: W innym badaniu naukowcy zbadali wpływ regularnej praktyki medytacji na strukturę i funkcjonowanie mózgu. Badani uczestnicy zostali poddani badaniom neuroobrazowania, które pozwoliły na obserwację zmian w mózgu w trakcie i po okresie praktyki medytacyjnej. Wyniki wykazały, że osoby praktykujące medytację miały większą aktywność w obszarach mózgu związanych z kontrolą uwagi, emocjami i pozytywnymi stanami psychicznymi. Dodatkowo zaobserwowano zmiany strukturalne w obszarach mózgu odpowiedzialnych za pamięć i funkcje poznawcze.

 3. Badania nad zdalnym uzdrawianiem: W eksperymencie nad zdalnym uzdrawianiem naukowcy analizowali wpływ energetycznych interakcji na zdrowie pacjentów. Przeprowadzono kilka kontrolowanych badań, w których osoby otrzymywały zdalne sesje uzdrawiające od wykwalifikowanych terapeutów energetycznych. Wyniki sugerowały, że zdalne uzdrawianie może prowadzić do zmniejszenia objawów chorób, poprawy nastroju i ogólnego samopoczucia pacjentów.

 4. Badania nad energetycznymi właściwościami kryształów: Naukowcy przeprowadzili badania nad wpływem kryształów na nasze ciało i umysł. Badania te obejmowały analizę zmian w polach energetycznych ciała podczas kontaktu z różnymi rodzajami kryształów. Wyniki sugerują, że niektóre kryształy mogą wywierać pozytywny wpływ na nasze pole energetyczne, co może prowadzić do redukcji stresu, poprawy samopoczucia i zwiększenia harmonii wewnętrznej.

 5. Badania nad polami energetycznymi człowieka: Naukowcy prowadzą badania nad polami energetycznymi człowieka, aby zrozumieć ich wpływ na zdrowie i dobrostan. Badania te obejmują analizę zmian w polach energetycznych podczas terapii bioenergoterapeutycznych, medytacji, akupunktury i innych praktyk energetycznych. Wyniki sugerują, że regulacja pól energetycznych może wspomagać procesy zdrowienia, redukować stres i zwiększać odporność organizmu.

Te badania stanowią tylko wierzchołek góry lodowej i reprezentują rosnące zainteresowanie naukowe zjawiskami niefizycznymi oraz ich wpływem na ludzkie zdrowie i dobrostan. Dalsze badania w tych obszarach mogą przynieść nowe spostrzeżenia i odkrycia, które pozwolą nam lepiej zrozumieć naturę rzeczywistości i znaczenie energii w naszym życiu.

Współczesna era nauki i technologii otwiera przed człowiekiem niezwykłe możliwości zgłębiania tajemnic Wszechświata. Dziś, w pełni świadomy osiągnięć nauk przyrodniczych oraz rozwiniętej technologii, człowiek staje się coraz bardziej gotowy do zgłębiania i analizowania zjawisk parapsychicznych. To fascynujące podejście oznacza wyjście poza granice tradycyjnych ram poznania i otwiera drzwi do nowych, nieodkrytych jeszcze obszarów ludzkiej egzystencji.

W przeciwieństwie do badaczy sprzed wieku, którzy często musieli dokonywać wyboru między mechanicyzmem a mistyką, współczesnemu badaczowi nie zagraża już ta dualistyczna alternatywa. Postęp w dziedzinie nauki, zwłaszcza w fizyce kwantowej, dostarcza nam narzędzi i perspektyw, które umożliwiają nam spojrzenie na świat w sposób bardziej złożony i otwarty na nowe możliwości.

Przykładem takiego nowatorskiego spojrzenia jest fakt, że nawet najbardziej zdumiewające koncepcje parapsychologiczne, takie jak telepatia czy percepcja pozazmysłowa, nie wydają się już tak szokujące w obliczu odkryć współczesnej fizyki. Współczesna fizyka kwantowa pokazuje nam, że świat jest znacznie bardziej złożony i nieliniowy, niż mogło to wynikać z naszych dotychczasowych wyobrażeń.

Przywołując zasadę superpozycji w fizyce kwantowej, która mówi o równoczesnym istnieniu jednego obiektu w wielu stanach, możemy lepiej zrozumieć, jak niektóre zjawiska parapsychiczne mogą mieć swoje miejsce w naszym złożonym Wszechświecie. Na przykład, stwierdzenie, że jeden elektron może istnieć jednocześnie w dwóch różnych punktach przestrzeni, staje się dla nas zaskakującym przykładem, jak paradoksalna i niezwykła może być natura rzeczywistości.

W świetle tych odkryć, współczesny badacz może zacząć podejmować analizę zjawisk parapsychicznych z nową otwartością i ciekawością. Coraz więcej naukowców podejmuje się badań nad telepatią, zdalnym uzdrawianiem czy percepcją pozazmysłową, wykorzystując zaawansowane metody badawcze i narzędzia technologiczne.

Jednakże, mimo że postępujemy w kierunku coraz większego zrozumienia tych zjawisk, wiele pytań pozostaje jeszcze otwartych. Dalsze badania i eksperymenty są niezbędne, aby lepiej poznać i zrozumieć tę fascynującą dziedzinę ludzkiej egzystencji.

Posiadanie zdolności budowania wewnętrznych modeli informacyjnych otaczającego świata oraz regulowanie własnego zachowania poprzez te modele jest charakterystyczną cechą ludzkiej natury. Jednakże, mimo tych zdolności, nasze poznanie Wszechświata i jego własności jest jedynie pośrednie. Zwłaszcza w kontekście mikroświata fizycznego, możliwości poznawcze człowieka są jeszcze bardziej ograniczone. Wszystko to prowadzi do istnienia barier psychicznych, które utrudniają głębsze zrozumienie materialnego podłoża naszej psychiki.

Biologia molekularna, pomimo swoich imponujących osiągnięć, nie zdołała jeszcze całkowicie wyjaśnić najgłębszych tajemnic życia. Nawet jeśli zajmie się strukturą DNA czy procesami metabolicznymi, nadal pozostaje wiele kwestii nieobjaśnionych, szczególnie w kontekście psychiki człowieka. Istotnie, poziom, który jest przedmiotem badań biologii molekularnej, nie jest wystarczający, by pełnić rolę nosiciela specyfiki życia. To, że kwasy nukleinowe mogą mieć ten sam skład chemiczny zarówno w żywym, jak i martwym organizmie, wskazuje na potrzebę poszukiwania specyfiki życia na poziomie istotnie głębszym, niż poziom cząsteczkowy.

Analiza tych kwestii prowadzi do refleksji nad potrzebą przekraczania ograniczeń psychicznych i pogłębiania naszej wiedzy na temat natury życia i psychiki. Dotychczasowe osiągnięcia naukowe, choć znaczące, pozostawiają wiele tajemnic niewyjaśnionych. Dlatego właśnie niezbędne jest poszukiwanie nowych ścieżek badawczych, które pozwolą nam zbliżyć się do zrozumienia tych głębszych aspektów ludzkiej egzystencji.

Zrozumienie specyfiki procesów życiowych oraz psychicznych wymaga podejścia interdyscyplinarnego, które wykracza poza tradycyjne granice poszczególnych dziedzin nauki. Połączenie biologii molekularnej z neurobiologią, psychologią, filozofią i fizyką kwantową może otworzyć nowe perspektywy w naszym poszukiwaniu odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące natury życia i psychiki.

Warto podkreślić, że choć bariery psychiczne mogą stanowić wyzwanie, to właśnie pokonywanie ich prowadzi do postępu w naszym rozumieniu siebie i świata, w którym egzystujemy. Odkrywanie głębszych poziomów istnienia może przynieść nowe spojrzenie na naszą tożsamość, nasze relacje z innymi ludźmi oraz nasze miejsce we Wszechświecie.

Dlaczego zająłem się uzdrawianiem - bioenergoterapią?

W życiu każdego człowieka przychodzi taka chwila, która sprawia, że pewne rzeczy stają się bardziej istotne. Często jest to wynikiem jakiegoś przeżycia, punktu zwrotnego, który zmusza nas do refleksji nad sensem życia i naszej roli w nim. Tak też było w moim przypadku. Choć nie zobaczyłem "światła w tunelu", jakiś wewnętrzny głos powiedział mi w pewnym momencie "wsłuchaj się w siebie, to, co mówią inni, nie musi być prawdą".

To stwierdzenie było dla mnie kluczem do zrozumienia, że istnieje coś więcej niż tylko to, co widzimy na zewnątrz. Zaczęłem doceniać głębsze wymiary życia, emocji i energetycznych powiązań między ludźmi. Zrozumiałem, że istnieje subtelna siła, która może wpływać na nasze samopoczucie i zdrowie, coś, co nie zawsze jest widoczne dla oczu czy zrozumiałe dla umysłu.

Bioenergoterapia stała się dla mnie drogowskazem w podróży poznawania tych głębszych aspektów ludzkiej egzystencji. Praca z energią, wierząc w potencjał samouzdrawiania organizmu, stała się moją pasją i sposobem na pomaganie innym w ich procesie zdrowienia. Zrozumiałem, że nasze ciało, umysł i duch są ze sobą splecione w delikatną sieć, a harmonia między nimi jest kluczem do dobrostanu i pełni życia.

Dlatego zająłem się uzdrawianiem - bioenergoterapią. Chciałem sięgnąć po narzędzia, które pozwalają dotrzeć do głębszych poziomów istnienia, które mogą przynieść ulgę, uzdrowienie i nową perspektywę na życie dla tych, którzy szukają drogi do zdrowia i harmonii. Czasami potrzebujemy tylko małego impulsu, aby odkryć w sobie siłę do samodzielnego przemiany i wzrostu.

Bóg...

Przygodę z religią zakończyłem dawno temu, jeszcze jako dziecko. Byłem gotowy odrzucić instytucjonalne ramy wiary, które zdawały się ograniczać moje pojmowanie Boga. Powiedziałem swoim rodzicom, że "Boga trzeba mieć w sercu, nie na obrazie, a tym bardziej na krzyżu...". Chciałem odnaleźć Boga w czystym uczuciu, w bezpośredniej relacji, a nie w formalnych obrzędach czy dogmatach.

Wejście do Świątyni Serca zajeło mi wiele lat. To było poszukiwanie głębokiej, osobistej relacji z Bogiem, odkrywanie jego obecności w codzienności, w głębokości mojego serca. Zrozumiałem, że Bóg nie jest tylko postacią z zewnątrz, którą kultujemy na obrazach czy w kościelnych rytuałach. On jest wszechobecny, otaczający nas miłością i światłem, zawsze gotowy do wsparcia i prowadzenia.

Każdy z nas w równym stopniu jest świadomy obecności Boga i jego znaczenia. Każdy z nas ma potencjał doświadczenia tej obecności w swoim życiu, niezależnie od wyznawanej religii czy światopoglądu. Nie istnieje jedna droga do Boga, ale wiele ścieżek prowadzących do tego samego celu. Wszyscy mamy takie samo prawo i umiejętności, by zwiększyć swój udział w doświadczeniu Boga we własnym życiu, jak każdy inny.

Bóg nie jest statyczną postacią, ale dynamicznym procesem, który stale płynie w naszych sercach i umysłach, inspirując nas do miłości, dobroci i współczucia. To spotkanie z Boskością w najgłębszym wymiarze naszego istnienia daje sens naszemu życiu, nadając mu głębszy wymiar i cel. Bóg jest otwarty na nasze poszukiwania, gotowy do przyjęcia naszej miłości i oddania. To właśnie w tej relacji tkwi największa siła i potęga, która prowadzi nas przez życie i prowadzi do prawdziwego spełnienia.

Świadomość jest tylko jedna - Wolność, Szczęście i Bóg.

Jak do tego doszło?

Zaczęło się od Słowian. Od naszego dziedzictwa, od rodziny. Nieustannie zadawałem sobie pytanie: dlaczego to właśnie rodzina pamięta o swoich przodkach, a cały naród wydaje się tracić swoje korzenie? Dlaczego historia jest tak często zakłamywana, a prawda ukrywana pod zasłoną mitów i fałszywych narracji? Te pytania popychały mnie do głębszych poszukiwań, do odnalezienia rzeczywistych źródeł i sensu naszego istnienia.

Droga do "odkrycia prawdy" nie musi być wyboista ani łatwa, ale w moim przypadku odnoszę wrażenie, że prowadzona jest z pomocą niezwykłego Przewodnika. Może to dźwięczyć jak romantyczne wyobrażenie, ale w rzeczywistości odkrywanie prawdy często wymaga od nas intuicji, wewnętrznego prowadzenia i zdolności do odbierania głosu naszej duszy.

Moje zainteresowanie historią, kulturą i duchowością Słowian stało się kluczem do odnalezienia mojej tożsamości i głębszego zrozumienia świata. Zauważyłem, że nasze korzenie są pełne mądrości i siły, które można wykorzystać do budowania lepszego jutra. Odkrywanie tych korzeni stało się dla mnie jak podróż w głąb siebie, odkrywanie tego, kim naprawdę jestem i jakie mam przeznaczenie.

Nigdy nie przestanę zadawać pytań, nigdy nie przestanę szukać odpowiedzi. Moja droga może być czasem trudna i niejasna, ale wiem, że jestem prowadzony przez coś większego, coś, co łączy mnie z moją przeszłością i ukierunkowuje na przyszłość. To właśnie z tego źródła czerpię siłę i inspirację do dalszych poszukiwań, do głębszego zrozumienia i do ciągłego rozwijania się.

Słowiańskie pismo Głagolica.

W moich poszukiwaniach natrafiłem na stronę Tadeusza Mrozińskiego, co okazało się być dla mnie prawdziwym przełomem. Odkrycie tej strony było jak odnalezienie skarbu, który ukryty był przed moimi oczami przez wiele lat. 

Głagolica, jedno z najstarszych słowiańskich pism, przemawiało do mnie swoją tajemniczą estetyką i głębokimi korzeniami historycznymi. To właśnie za pośrednictwem Głagolicy odnalazłem klucze do zrozumienia naszej przeszłości, do odczytania ukrytych znaczeń i przesłań, które nosiło ze sobą to dawne pismo. 

Analizy i interpretacje pomagały mi odkrywać nowe perspektywy i spojrzenia na świat. Dzięki temu zacząłem rozumieć, jak wielka i bogata jest nasza kultura, jak wiele tajemnic kryje nasza przeszłość i jak wiele możemy się nauczyć, przyglądając się uważnie naszym tradycjom i dziedzictwu.

To miejsce, gdzie mogłem zgłębiać wiedzę, zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi. 

Głagolica - słowiański alfabet. Pierwsza litera - "A" - jedna llitera mówi wszystko!

Zdrój Życia - ⰈⰄⰓⰖⰌ ⰆⰟⰉⰜⰀ

GłagolicaLiter jest 49.

Głagolica

Wahadełkowanie.

Jeszcze na studiach w Bydgoszczy, w latach 90., przypadkowo odkryłem, że obrączka zawieszona na sznurku "buja się i odpowiada na pytania". Jak to możliwe? Radiestezja, sztuka wykrywania ukrytych energii za pomocą odpowiednich narzędzi, jest stara jak świat. Niestety, nie byłem pierwszym, który się nią zainteresował.

Znowu mój Przewodnik doprowadził mnie do kolejnego "przystanku", w sierpniu 2016 roku – do Zbyszka Popko. Jego nauka wahadełkowania oraz skale astralne otworzyły mi nieograniczone możliwości poznania samego siebie - Imienia Swego. Dzięki praktykom wahadełkowania zacząłem odkrywać subtelne energie otaczające mnie i dostrzegać ich wpływ na moje życie. Skale astralne, czyli mapy energetyczne, umożliwiły mi zgłębienie tajemnic własnej duszy i prowadziły mnie do głębszego zrozumienia siebie.

Odkrycie nauk Zbyszka Popko było dla mnie jak odnalezienie klucza do zamkniętych drzwi. To dzięki jego wiedzy i umiejętnościom mogłem zgłębiać nieznane dotąd obszary swojego wnętrza. Jego nauki nie tylko poszerzyły moje horyzonty, ale także otworzyły drzwi do nowych możliwości poznania i rozwoju osobistego.

Dzięki praktykom wahadełkowania odkryłem, że świat jest pełen niewidzialnych sił i energii, które wpływają na nasze życie. To poznanie zainspirowało mnie do dalszych poszukiwań i zgłębiania tajemnic natury oraz samego siebie. Teraz, kiedy mam świadomość istnienia tych sił, mogę świadomie nimi kierować i wykorzystywać je w procesie swojego rozwoju duchowego.

Skale astralne

Droga do szczęścia wiedzie poprzez rozwój duchowy.

Jak tam dotrzeć? Odpowiedź jest prosta. Skala Harmonii.

To właśnie na drodze do rozwoju duchowego znajduje się klucz do osiągnięcia prawdziwego szczęścia i spełnienia. Skala Harmonii, to nie tylko zestawienie zadań czy etapów do przejścia, to filozofia życiowa, która prowadzi nas do głębszego zrozumienia samego siebie i relacji z otoczeniem.

 1. Pokochaj siebie
 2. Wybacz sobie
 3. Pokochaj innych
 4. Wybacz innym
 5. Poznaj co to Współodczuwanie
 6. Poznaj co to Współtworzenie
 7. Poznaj co to Miłosierdzie
 8. Poznaj co to Opieka
 9. Poznaj co to Troska
 10. Poznaj co to Odpowiedzialność
 11. Poznaj co to Miłość
 12. Poznaj co to Zrozumienie
 13. .....

50 lat zajeło 5 minut (2017 r.)

Nie walcz, Zwyciężaj!
                                              18 listopada 2017 r.

Dlaczego nie walczyć? W żadnej walce nie ma zwycięzców, w każdej są tylko pokonani.

Walczysz, gdy uznajesz prawa tego świata. Odrzucając je stwarzasz świat o nowych prawach. Uznając słabość Sił Demonicznych pokonujesz je.

pozdrawiam

Kamil

 


I nie ustąpię, I się nie poddam,
I światła sprzed oczu nie stracę,
Bo dom we mnie zawarty,
Bo serce należy do Ojca,
Bo w dłoniach trzymam miecz święty,
A pod skrzydłami otchłań straconych,
I nic mnie nie zmoże, nic nie pokona,
Nic kroku nie wstrzyma, nic karku nie zegnie,
I w iluzję nie wtrąci…

Czym jest rozwój duchowy?

Wśród ludzi narosło wiele mitów i nieporozumień związanych z pojęciem rozwoju duchowego. Dla jednych rozwój duchowy jest ściśle związany z poznawaniem tzw. wiedzy tajemnej, czyli przeznaczonej tylko dla wąskiego grona wybrańców. Inni z kolei uważają, że jest to chwalebna ucieczka od koszmarnej rzeczywistości, do świata, w którym poprzez odmawianie „paciorków” można rozmawiać z Bogiem. Jeszcze inni rozwój duchowy traktują jako ezoteryczną lub religijną ścieżkę życia, która ma ich doprowadzić do zrozumienia, oświecenia lub zbawienia. Człowiek może więc łatwo się zagubić już w samym rozumieniu tego pojęcia, a cóż dopiero gdy ma dokonać właściwego wyboru sposobu jego realizacji…

Czym nie jest rozwój duchowy…

Rozwój duchowy w żadnych wypadku nie jest uszlachetnioną ucieczką od przerażającej rzeczywistości, ale odwrotnie – jest techniką umożliwiającą powrót do niej w stanie całkowitej harmonii. Nie jest też formą ezoterycznego i religijnego efekciarstwa, ale prawdziwym rozkwitem ludzkiej istoty, która z perspektywy duchowej zupełnie inaczej postrzega otaczającą ją rzeczywistość.

Rozwój duchowy nie jest również schronieniem dla słabych, by w ten sposób mogli usprawiedliwić swoje słabości, nie stanowi ucieczki dla chorych, by szukali w nim aprobaty własnego kalectwa, nie ma nic wspólnego ze zwodniczym pocieszeniem, z ignorancją i lenistwem, które każe podstępnie wierzyć w kościelne figurki, w kapłana za pieniądze odpuszczającego ludzkie grzechy oraz błogosławiącego „morderców” idących na wojnę… Nie ma nic wspólnego z egoizmem, małością, podporządkowaniem i ślepotą.

Czym więc jest rozwój duchowy…?

…Jest budzeniem się człowieka na poziomie ciała, duszy i ducha, czyli sięgnięciem po naturalne moce energetyczne i duchowe, które są w człowieku uśpione. Jest powolnym, ale nieustępliwym wzrostem wszystkich rodzajów inteligencji oraz scalaniem się istoty ludzkiej z całością Wszechrzeczy. Jest cudownym, magicznym, pełnym radości procesem aktywowania w człowieku potęgi wiedzy i mocy energetycznych oraz ugruntowywania stałej łączności ze światem duchowym. Jest przemianą umożliwiającą odczucie Boga na poziomie komórkowym, która raz na zawsze kładzie kres człowieczemu wygodnictwu i ludzkiej głupocie. Procesem, który poprzez akcentowanie prawa duchowego uruchamia w człowieku odpowiedzialność za siebie i innych, rozbudza troskę, opiekę i miłość, ugruntowuje w stanie radości i zmusza do działania na rzecz wyzwolenia świata od wszelkich ograniczeń oddzielających ludzi od Ojca.
Rozwój duchowy jest aktywnym życiem, wypełnionym realizującymi się marzeniami, akordem współistnienia z Macierzą, pragnieniem zmian na lepsze, miłością odnajdującą prawdę w drugim człowieku oraz stanowiącą wybawienie od błędnego wizerunku samego siebie.
To zaciśnięta pięść odwagi, sokole oko poznania, trzeźwość umysłu, otwartość serca i namiętność porywająca do wielkich czynów drugiego człowieka. To łzy niekończącego się szczęścia, których spływu będzie bronić archanielska stal. Rozwój duchowy to wszechpotężny ruch, który ludzką małość przemienia w bożą doskonałość, a społeczną bezmyślność w rozumną siłę zmian, jakiej nie oprze się żaden zwyrodniały System. To ruch, dążenie, które bez zbędnych słów zmiata z powierzchni planet niemoc i ignorancję.

Dostrzec prawdę o sobie…

Jeśli więc śpisz, to tkwisz w duchowej niemocy, a twoje słowa nie świadczą o wzroście, a jedynie o duchowym upadku. Pamiętaj, twoje ciało, twoje energie i twój duch muszą poderwać się do lotu ku Ojcu same, bez niczyjej pomocy, bez jakiegokolwiek wstawiennictwa czy przekupstwa. Tu nie ma miejsca na iluzję własnej doskonałości, na mrzonki, że ktoś zrobi coś za ciebie. Tu działasz sam. I nie pytaj, co Bóg i drugi człowiek mogą zrobić dla ciebie, by rozpostarły się twoje własne skrzydła, tylko się spytaj, co ty sam jesteś gotów uczynić, by tak się stało.

Poświęcisz wszystko, by ujrzeć Ojca? Także nienawiść do własnych wrogów? Porzucisz lenistwo i zakaszesz rękawy, by pokochać drugiego człowieka i wybaczyć mu przewiny? Masz tyle zapału, by tworzyć Nową Przyszłość, by dziecko twojego wroga było ze wszech miar szczęśliwe? Chcesz to zrobić, czy udajesz głuchego, gdy mówimy o dobru ogółu, czy w twoim umyśle dobrem jest tylko to co tobie służy, a pokój jest możliwy tylko wtedy, gdy zostanie zawarty na twoich warunkach?

Spytaj się więc siebie samego czy chcesz dalej wierzyć w ludzką moralność, która niszczy tę planetę, czy chcesz obudzić w sobie Boga, który tę planetę napełni miłością?

I nie dać się zwieść siłom ciemności.

A ja ci powiadam, że chcesz tylko przetasowania informacji, by oszukać własne sumienie w urabianiu innych pod siebie. Szukasz też Boga, ale tylko po to, by On ciebie we wszystkim wyręczył. A on już ci wszystko dał: rozum i dwie zdrowe ręce. Szukasz usprawiedliwienia dla własnego lenistwa i własnej duchowej wszeteczności. Czy nie widzisz, że będąc „szukającym prawdy”, wciąż pasożytujesz na innych, akcentując ich słabości. Dodatkowo wywyższasz się nad nimi, przez co utwierdzasz w przekonaniu o własnej doskonałości i o swoim właściwym postępowaniu wobec całości.

Ale twoja dusza i twój duch, ale my, Bóg i Całość doskonale znamy ten niszczący cię mechanizm okłamywania samego siebie. Zerwij kajdany strachu, lenistwa, niewiedzy i bezsilności. Idź ku Bogu drogą pracy, szczęścia i dostatku, a innych swym przykładem nauczysz, czym tak naprawdę jest Światło. Ono jest aktywną radością, tańcem dusz, eposem ducha, kolorową poduszką pod głową śpiącego Boga. Stań się przykładem dla innych, stań się Światłem dla innych, stań się Światłością.
Tego chciałeś? Nie oszukuj siebie i nas…

 

- Czym jest rozwój duchowy? - opracowanie ze strony Z.J. Popko - źródło: popko.pl


 

Kamil Kuszewski

mistrz bioenergoterapii

Telefon / WhatsApp: 48 732 283 884

Jestem mistrzem bioenergoterapii, doświadczonym uzdrowicielem terapeutą, mistykiem, podpowiadam o sposobach świadomego życia, ale przede wszystkim jestem człowiekiem, który poświęcił się życiowej pasji, jaką jest pomoc ludziom w odzyskaniu zdrowia i szczęścia. Ukazuję świat z nowej perspektywy, zachęcając do zmiany, zaczynając od własnego małego kawałka świata. - sprawdź działania uzdrawiające

0.017788 sec

strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...