Centrum Uzdrawiania Bioenergoterapia

Gość

Słownik uzdrowiciela

visibility 3 393

CZŁOWIEK KARMICZNY - duch ludzki, który schodzi w rejony nisko wibracyjne (na planety), wydzielając z siebie duszę i ciało fizyczne, by doświadczać energii emocji i uczyć się ją przekształacać w Prawie Wolnego Wyboru (PWW). Człowiek karmiczny porafi co najwyżej zapanować pod kątem serca nad energią emocji, w szczególnych przypadkach mieć już czysty umysł, oraz szczątkową świadomość emocjonalną i duchową.

Archiwum zrodzenia - miejsce, gdzie znajduje się księga ducha ludzkiego, rodzaj zapisu łączącego go z całością duchowych przestrzeni. Zapis ten stale się zmienia, odzwierciedlając aktualny stan duchowo-energetyczny istoty ludzkiej.

Artefakt Ciała - ponadczasowe zogniskowanie wszystkich mocy w trzonie duchowym i energetycznym istoty ludzkiej, dzięki czemu z poziomu duchowego może ona czynić zmiany w gęstszych przestrzeniach. Wielkość tych zmian zależy od mocy własnej, wynikającej z parametru energetycznego i duchowego.

Ekstrasens - w języku polskim nie ma odpowiednika rosyjskiego słowa "ekstrasens", które jest określeniem człowieka jasnowidzącego, zdolnego do ponadzmysłowego postrzegania rzeczywistości, widzącego przeszłość i przyszłość, potrafiącego odczytywać myśli ludzi oraz pamięć przedmiotów a także zajmującego się uzdrawianiem energią.

Energetyka - Ścieranie się z energiami innych osób. Osiąganie celów jest energetyczne. 80% celów osiągamy dzięki energii własnej. Zablokowanie tej energii zmniejsza moc człowieka – np. osoba o silnej mocy potrafi nas zablokować. Nie należy zaglądać w przeszłość. Nie posługuj się umysłem, nie rejestruj przeszłości. Należy żyć marzeniami i z entuzjazmem. Tu i teraz żyję radością i robię to, co lubię. Cele realizowane są przez Moc. W morzu energetycznym możemy wykuć własna drogę, własne cele. Otwierając naszą moc nie myślimy, bawimy się życiem, a wówczas wszystko staje się realne – ale to musi być w harmonii energetycznej. Spadek poziomu energetycznego niszczy nasze cele, trzeba budować wszystko od początku. Wspieranie wzajemne w celach, wzmacnia moc ich osiągania.
Ten, kto zgromadzi większą moc energetyczną - wygrywa (nie ważne dobry czy zły).

Niewiara – początek końca odpływu energii. W morzu energii uruchom swój cel, od mocy energii zależy sukces. W energii jedynej człowiek nie potrafi przekroczyć poziomu 6 (gdy ma zablokowaną
moc jedyną i nie pracuje nad swoim rozwojem duchowym). Ludzie z otwartym sercem skazani są na przegraną, bo zło ich pokona. W energii przeciwnej przekroczenie poziomu 6 jest znacznie prostsze – wystarczy uruchomić egoizm, zło, podporządkowanie. Podnoszenie mocy duchowej – czucie Boga w sobie, wyciszenie, subtelność, blokada energii przeciwnej z wyczyszczeniem strony przeciwnej atakującej. Ludzie nie czując tego, słabną i dobro się osłabia, a zwycięża zło. Zwycięża ten, kto zgromadzi większy potencjał energetyczny. Ciągła praca nad sobą, utrzymanie czystości serca. Jak ciemność przychodzi to człowiekowi wydaje się, że to co robi jest właściwe.

NICI – wstęgi energetyczne ( nie rozpamiętuj przeszłości!) Nasze nici ściągają informacje od innych ludzi – wtedy wiemy, że ta osoba coś knuje, ukrywa itd. Tym sposobem inne osoby wpisują nam swoją ścieżkę losu, łamiąc energetycznie wole drugiego człowieka. Może to zabrzmi złowrogo, ale: "Nie interesuje mnie los innego człowieka, realizuję swój cel" – nie uruchamiając zła i mocy przeciwnej. To, co naprawdę mówił Jezus nie jest zawarte w Biblii. Wszyscy jesteśmy apostołami. Nie ci apostołowie, którzy byli przy Jezusie pisali Biblię. Pisane to było na potrzeby kościoła znacznie później niż żył Jezus.

ROZWÓJ DUCHOWY - jest budzeniem się człowieka na poziomie ciała, duszy i ducha, czyli sięgnięciem po naturalne moce energetyczne i duchowe, które są w człowieku uśpione. Jest cudownym, magicznym, pełnym radości procesem aktywowania w człowieku potęgi wiedzy i mocy energetycznych, oraz ugruntowywania stałej łączności ze światem duchowym. Jest przemianą umożliwiającą odczucie Boga na poziomie komórkowym, które raz na zawsze kładzie kres człowieczemu wygodnictwu i ludzkiej głupocie. To odzyskanie własnego człowieczeństwa, czyli czystości w myśli, słowie i czynie.

MODLITWA - to nawiązanie świadomego kontaktu ze światem duchowym, w którym poprzez obrazy odbywa się rozmowa z Siłami Wyższymi, dzięki której człowiek może dokonać zmiany samego siebie i swojego życia.

PRAWO zawiera: - miłość; - odpowiedzialność; - troskę; - opiekę; - bycie dobrym; - bycie pomocnym. Aby z niego korzystać należy mieć cechy na poziomie harmonii energetycznej, Duchowej, Stwórczej, Boskiej, Ducha Świętego i Prowadzącego. Jednoczenie trzonu duchowego to takie wyrażenie sobą Prawa, by tu człowiek emanował /wibrował energiami przynależnymi jego duszy i duchowi.

PRAWO to możliwość korzystania z woli (mocy) Stwórcy na tych poziomach (promień musi być aktywny przynajmniej w 50%, by człowiek mógł korzystać z PRAWA). Mówcie, myślcie i czyńcie tak, jakby Jezus stał przy Was osobiście.

OPIEKUN - zwany potocznie Aniołem Stróżem, jest to istota stale przebywająca przy człowieku, służąca swoją pomocą i opieką, o ile człowiek wyrazi taką wolę. Jest to najniższe zejście sił duchowych w przestrzenie fizyczne.

JASNA PŁASZCZYZNA - energetyczny zapis przestrzeni ze 179 poziomu stwórczego, który blokuje wszystko, co ma niższy poziom energetyczny. Dlatego skutecznie blokuje nawiedzenia, przejścia i strefy mroku - zarówno duchowe, jak i demoniczne.

LINIE WYMIAROWE - energetyczne kanały istniejące między żywymi istotami, które zostały połączone ze sobą, przez żywy zapis energetyczny. Najczęściej taki zapis jest tworzony w chwili wymiany energii emocji. Poprzez takie "niewidzialne" linie jedna osoba przekazuje swój stan emocjonalny drugiej osobie. Wrogie człowiekowi siły wykorzystują je do manipulowania ludzką energetyką, oraz pośednio do uruchamiania programów, które sterują później ludzkim myśleniem. Siłom ciemności wystarczy zniewolić energetycznie jednego człowieka, aby potem jego liniami wymiarowymi atakować tych, do których nie mają bezpośredniego dostępu.

ORIN - artefakt dający człowiekowi władzę nad własnym zachowaniem. Działa totalnie, sam z siebie blokując ludzką matrycę i nigdy się nie wyczerpuje. Wygasza negatywne emocje, nerwowość, lęki, fobie, niepewność i zagubiednie, czyli negatywne czynniki, jakie plączą nam rozum.

Więcej o artefaktach i znakach na www.popko.pl w dziale pliki do pobrania: Znaki Ojca.

ORIIN - przedostatnie miasto energetyczno-duchowe, do jakiego może wejść fizyczny człowiek siłami własnego ducha. Większe od Szambali. Tu przebywa Jan, najniższe duchowe zejście Pana Bożych Zastępów (fizycznym zejściem Jana na naszą planetę był Jezus). Z tego miasta płynie cała wiedza, którą posiadł i którą wciąż zgłębia Zbigniew Jan Popko i z którą mogą się osobiście zapoznawać warsztatowcy.

ORIIIN - Piramida Strachu dla tych, którzy są przeciwko Prawu. To przestrzeń jednego ze Stwórców - Zachabiiiego.

OTWARCIE SERCA - panowanie nad emocjami, czystość w myśli, słowie i czynie.

RADOŚĆ - jest energetycznym wyrazem szczęśliwości.

ROZSZERZENIE ŚWIADOMOŚCI - to synonim odczucia w sobie duchowej potęgi wszechświata. To odkrywanie „wyższego prawa moralnego”. To proces powrotu do źródła, do stania się prawdziwym człowiekiem, istotą światła pozostającą w kontakcie ze światem duchowym. To Uchrystusowienie, to otwarcie w sobie bramy do Boga. Rozszerzanie świadomości zmienia człowieka z wierzącego w wiedzącego.

PRAWDA jest logiką bez emocji, chorych myśli, oglądanie tego, co jest. Jest możliwa tylko wtedy, gdy budzimy się z poziomu Ducha, jednoczymy się w trzonie duchowym. Gdy zjednoczymy się z własnym Duchem to Prawda jest stanem - JESTEM.

ROZUMIENIE – w doświadczeniu mamy zapisane to, o czym mówimy innym. Gdy byłem w doświadczeniu, mogę od każdej strony opisać komuś jak to jest.

SAMOTNOŚĆ – jest darem, którym można otworzyć każde drzwi, tylko ten nie lęka się być samotnym, kto odnalazł ścieżki łączące go ze wszystkim i wejścia do nich zawarł w sobie.

ŚWIADOMOŚĆ – nasza moc, która realizujemy cele i która podpowiada jak się zachować, co mamy zrobić

ŚWIADOMOŚĆ EMOCJONALNA (intuicja) musi być w 100%

ŚWIADOMOŚĆ DUCHA (jasnowiedzenie) – poziom przepracowania ….

TRZON DUCHOWY – to integracja ludzkiej Istoty– przerobić od pokochania siebie .. do miłosierdzia.

WYBACZENIE SOBIE – prawdziwe wybaczenie sobie, to jest przyrzeczenie samemu sobie, że więcej tych błędów popełniać nie będziemy. Gdy sobie wybaczymy nadajemy sobie prawo bycia szczęśliwym.

WYBACZENIE INNYM – zrozumienie ludzkich błędów itd. Poznanie przyczyn zachowania człowieka (złamanie przez rodziców, kościół, system)

WSPÓŁTWORZENIE – nie posyłanie drugiemu człowiekowi negatywnych myśli, niewłaściwych słów i nie czynienie

UMYSŁ – to zapis emocji, dzięki czemu zaczynamy odczuwać jedność z drugim człowiekiem i ją zapisywać. Problem w tym, że zapisujemy wg. Prawa Systemowego - a to nie jest poprawne. Myślenie, emocje – po wyłączeniu dają harmonię. Gdy umysł jest aktywny - nie działa świadomość.

WIARA - jest elementem Woli, należy do umysłu, gdy jej nie mam nie uruchomię woli

WOLA – to nie jest ludzkie chcenie, uruchamia się ona w Duchu i siły duchowe uruchamiają wówczas kreację i zapis w atomach. Jest stanem dobra woli i całkowicie należy do Człowieka – ani ciało, ani duch nie mogą na nią wpływać.

WYPEŁNIENIA - są zapisem energetycznym ruchu energii w tobie. Trwale wpływają na myśli, wyrażają stopień ciemności i światła w człowieku, gdzie PTP i PWW ścierają się, kształtując nowy obraz człowieka. To właśnie wypełnienia są trwałą struktura energetyczną, jaka po śmierci przyjmuje Istota Ludzka na poziomie duszy, szanując lub raczej będąc zmuszona do przyjęcia wyborów energetycznych swej człowieczej ziemskiej cząstki – zwanej świadomością fizycznych wyborów.

WYPEŁNIANIE DUCHEM Świętym – po uzdrawianiu, zabezpiecza przed podłączeniem

DEMON - przedstawiciel armii ciemności, człowiek, który przeszedł na stronę Prawa Totalnego Podporządkowania (PTP). Po śmierci, nim odejdzie do świata makiet, ma zachowaną cząstkę wolnej woli i wykonuje zadania na rzecz sił ciemności. Ma potężną energię i może się objawiać fizycznie. Ponieważ żył kiedyś życiem człowieka, zna wszystkie ludzkie słabości oraz potrafi czytać w ludziach, jak w otwartej księdze. Najczęściej niszczy żyjących ludzi, stosując opętanie, nawiedzenie, lub podłączenie.

DIABEL - bóg innej rzeczywistości, która przenika naszą.

WĘZEŁ KARMICZNY - to kod stosowany przez siły ciemności, blokujący serce człowieka, przez co nigdy nie jest on w stanie połączyć się na stałe ze światem duchowym. To wykasowanie w nim naturalnych zdolności, takich jak: jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoczucie i człowiek nie widzi, nie słyszy i nie odbiera przekazów od Góry. Wprowadzany jest on zazwyczaj zaraz przy narodzinach człowieka, by raz na zawsze odciąć mu drogę do Boga i jego własnego szczęścia.

WĘZEŁ KARMICZNY – blokuje czakrę serca i rozwój duchowy. On nie chroni przed oprogramowaniem, On odcina Człowieka od Mocy Duchowej, od inteligencji od zasobności niefizycznych i innych darów. Jest człowieczym przekleństwem, preparowanym ku jego zgubie. Ograniczenie Mocy Jedynej, nie pozwala żyć w Prawdzie. Karmiczne obciążenia

PROGRAMY - oprogramowanie to więzienie, którego mury zdają się być niewidoczne, a które sprowadzają nasz umysł do roli mechanizmu. Programy warunkują całe nasze życie. To one, a nie my są prawdziwymi sprawcami zdecydowanej większości naszym czynów. Są tak skonstruowane, by myśleć i czuć za nas, by reagować zgodnie z przesłaniem programu nadrzędnego. Tworzą małe i wielkie struktury, które wyznaczają nasze role tak w gronie rodzinnym, jak i społecznym. Z grubsza można podzielić programy (usypiacze) na polityczne, gospodarcze, kulturowe i religijne. Wymuszają one określone wzory zachowań w pozbawionych woli umysłach.

KLĄTWA - silne oddziaływanie człowieka, poprzez wysyłanie nienawiści, zazdrości, czy innych negatywnych emocji w stronę drugiego człowieka, czy sytuacji. To bomba energetyczna niszcząca ciało i przestrzeń życiową.

NAWIEDZENIE - zainfekowanie przestrzeni ludzkiej bytami, istnieniami lub istotami, które korzystają z energetyki człowieka i przez swój wrogi stosunek doprowadzają go do ruiny energetycznej i egzystencjalnej.

OPĘTANIE - bezpośrednie negatywne oddziaływanie na człowieka i jego energetykę przez siły ciemności jak i zbłąkane dusze, mające na celu modyfikację myśli i emocji ludzkich i utrzymanie w nim niskowibracyjnych stanów. Długotrwałe, lub silne opętanie prowadzi do depresji, a nawet samobójstwa.

ROJE - istoty energetyczne żyjące w pewnych zbiorowościach tzw. gniazdach, atakujące najczęściej organy ludzkie o podobnej wibracji, tworzące w szybkim czasie silne stany chorobowe, jak i zmiany nowotworowe. Medycyna w takim przypadku jest bezsilna, dopiero wykasowanie roju pozwala na powrót do zdrowia.


EMPATIA – polega na słuchaniu, odbieraniu sygnałów od drugiego człowieka, odczuwaniu jego w nas, słuchaniu drugiego człowieka w sobie. Przyjmujemy tego człowieka w swoim sercu – jesteśmy z nim jednością.

ENERGIA ZIEMI – wykorzystanie: - prawa dłoń do góry i przez palce ściągać niebieską energię z nieba, po napełnieniu się nią: - lewa dłoń w dół, przez palce ciągnie z jądra Ziemi czerwoną energię
Wchodzenie w ten stan daje kontakt z duchami przyrody. Można tez wysyłać różową energię z serca do Natury i poczekać, aż Ona odpowie.

ENERGIA ZUPEŁNA – odpiera 90% ataków, gwarantuje szybkie wejście w Ciszę.

ETER - to lepiszcze, które sprawia, że ciało energetyczne, które jest podstawą połowy Duszy, łączy się z ciałem fizycznym. Dusza musi mieć wibracje naszej Rzeczywistości. Gdy gramy role nie wiedząc o tym, powodujemy naszą postawą zmiany w eterze.

FAŁSZYWA DUCHOWOŚĆ - na nią składa się: słaboskłonność, nadboskość, pseudoboskość, antyboskość.

FAŁSZYWA EGZYSTENCJA – człowiek żyje nie swoim życiem, robi nie to, co powinien.

FAŁSZYWA FIZYCZNOŚĆ – mówi o życiu w iluzji. Nie dba się o ciało fizyczne, brak też ruchu (badamy na skali jak energię przeciwną.

FAŁSZYWA ŚWIADOMOŚĆ – to manipulowanie przestrzenią duchowo - energetyczną. Na nią składa się: afektacja, złośliwość, pozorowanie, zapętlenie, zawiłość, zanik.

GRZECHY GŁÓWNE (sprawdzać na skali 1-4)
- pycha - nieczystość
- chciwość - gniew
- zazdrość - lenistwo (do 15%)
- nieumiarkowanie w…….
wraz z Grzechami Głównymi sprawdzać: (jeśli przekracza 3 poziom to źle)
- niestałość - podstępność
- krnąbrność - opryskliwość
- lekceważenie - zapominanie (zawoalowane lenistwo)
- wyższość

HARMONIA DUCHOWA – świadomość w ciele fizycznym, być w niej oznacza wycofanie umysłu.

IMIĘ – to Ty, Twoja tożsamość i moc, wypowiadane duchowo leczy. Sprawdzaj w ilu % masz swoje „imię” – to to samo w ilu % jesteś człowiekiem. Gdy tracisz swoją tożsamość – swoje imię, traci się człowiek. Nie ma Cię, zostajesz „zabity” nie istniejesz, znikasz.

INTELIGENCJA DUCHOWA podporządkowuje sobie wszystkie inne, to jest właśnie świadomość.

INTENCJE - wymagają inspiracji serca. Właściwe intencje i inspiracje powodują zmiany w trzecim oku (Sokolim Oku) i zaczynamy wiedzieć jak działać.

INTUICJA – świadomość emocjonalna - musi być w 100%.

ISTOTY – formy doskonalące się.

ISTNIENIA – powołane, gdy umiera nie ma (np. zwierzęta).

JA JESTEM – odnalezienie tożsamości duchowej

JAD – coś umownego, co mówi o zarażaniu energetycznym przez drugiego Człowieka. To tyczy się nie tylko ludzi, ale także zwierząt (nawiedzenie może być w psie czy kocie).

JASNOWIEDZENIE – świadomość ducha – poziom przepracowania ….%

JAŹŃ – czysta logika wyłączona z umysłu, gdzie nie budzi się jądro umysłu, czyli podświadomość obciążona całym emocjonalnym zapisem przeszłości. Są cztery poziomy budzenia się jaźni (skala). Gdy udział świadomości przekracza 70% jaźń scala się z nią na zawsze.

STAN WEWNĘTRZNEJ MODLITWY – stan, w którym człowiek myśli, mówi i czyni to, co w prawie duchowym zostało uznane za prawe. Oczywiście nie ma on nic wspólnego z odmawianiem „paciorków”.

ŚWIADOMOŚĆ – nasza moc, którą realizujemy cele i która podpowiada jak się zachować, co mamy zrobić

ŚWIADOMOŚĆ EMOCJONALNA (intuicja) musi być w 100%

ŚWIADOMOŚĆ DUCHA (jasnowiedzenie) – poziom przepracowania ….

ŚWIATŁOŚĆ – to Nasi po „tamtej” stronie, a to, co ich otacza to ŚWIATŁO

ŚWIĄTYNIA SERCA - tu spotykamy się ze Stwórcą i Bogiem i wzrastamy poprzez doświadczanie

UMYSŁ – to zapis emocji, dzięki czemu zaczynamy odczuwać jedność z drugim człowiekiem i ją zapisywać. Problem w tym, że zapisujemy wg. Prawa Systemowego - a to nie jest poprawne. Myślenie, emocje – po wyłączeniu dają harmonię. Gdy umysł jest aktywny - nie działa świadomość.

WĘZEŁ KARMICZNY – blokuje czakrę serca i rozwój duchowy. On nie chroni przed oprogramowaniem, On odcina Człowieka od Mocy Duchowej, od inteligencji od zasobności niefizycznych i innych darów. Jest człowieczym przekleństwem, preparowanym ku jego zgubie. Ograniczenie Mocy Jedynej, nie pozwala żyć w Prawdzie. Karmiczne obciążenia

WIARA - jest elementem Woli, należy do umysłu, gdy jej nie mam nie uruchomię woli.

WOLA – to nie jest ludzkie chcenie, uruchamia się ona w Duchu i siły duchowe uruchamiają wówczas kreację i zapis w atomach. Jest stanem dobra woli i całkowicie należy do Człowieka – ani ciało, ani duch nie mogą na nią wpływać.

WSZECHRZECZ: Nicość, Duch Święty i Bóg, obejmuje Prowadzącego i Moc Zmian

WSPÓŁTWORZENIE – nie posyłanie drugiemu człowiekowi negatywnych myśli, niewłaściwych słów i nie czynienie mu zła. Pozwólcie mu popełniać błędy. Pozwólcie mu żyć.

WYBACZENIE SOBIE - prawdziwe wybaczenie sobie, to jest przyrzeczenie samemu sobie, że więcej tych błędów popełniać nie będziemy. Gdy sobie wybaczymy nadajemy sobie prawo bycia szczęśliwym.

WYBACZENIE INNYM - zrozumienie ludzkich błędów itd. Poznanie przyczyn zachowania człowieka (złamanie przez rodziców, kościół, system)

WYPEŁNIENIA - są zapisem energetycznym ruchu energii w tobie. Trwale wpływają na myśli, wyrażają stopień ciemności i światła w człowieku, gdzie PTP i PWW ścierają się, kształtując nowy obraz człowieka. To właśnie wypełnienia są trwałą struktura energetyczną, jaka po śmierci przyjmuje Istota Ludzka na poziomie duszy, szanując lub raczej będąc zmuszona do przyjęcia wyborów energetycznych swej człowieczej ziemskiej cząstki – zwanej świadomością fizycznych wyborów.

WYPEŁNIANIE DUCHEM Świętym – po uzdrawianiu, zabezpiecza przed podłączeniem

WYRACHOWANIE – wystąpienie przeciwko Bogu, choroba Ducha (Prawo Duchowe) , to ukryte zło egoizmu.

ZATRUCIE DUSZY – istnienie w chorym systemie pojmowania

ZIELEŃ UJEMNA – pozwala na wejście w świat duchowy, tu są siły przyrody i budzi się Duch. Organ ma swój obraz energetyczny (duszę) tak jak ciało.

ZŁO – m.in. 95% zła to są nasze myśli, to jest potęga, której się nie tylko nie widzi, ale to jest energia poprzez, która się niszczy!


Manipulacja – działanie energetyczne na umysł człowieka (lęki, stany zagrożenia) to nic innego, jak sterowanie myśleniem. Jest to najprostsza i najskuteczniejsza metoda łamania człowieka. I prawdę powiedziawszy, niemal nikt nie jest w stanie się jej przeciwstawić. Generalnie siły ciemności zwodzą człowieka poprzez kuszenie i mamienie, czyli poprzez wzbudzanie w nim niewłaściwych emocji, co jest proste dzięki aktywnej matrycy, i poprzez odbijanie negatywnych myśli, które człowiek sam wyprodukował. Jak mówi stare porzekadło, daj dziecku nóż do ręki, a samo się pokaleczy. Pozwól człowiekowi zatonąć w niewłaściwym myśleniu, a wszystko mu runie.

Zaburzenia energetyczne – zaburzona siła kreacji

Ograniczenia - energetyczne i świadomości – stosuje jeden człowiek drugiemu człowiekowi.

Igiełki – obciążenia karmiczne ograniczają ludzką energetykę (emocjonalne)

Chmurki – pozytywne obciążenia karmiczne - w poprzednim wcieleniu, żyli na wysokich wibracjach pozytywnych. To węzeł karmiczny który powstaje gdy schodzi Schodzący, Powrócony lub Czysty (tzw. węzeł białego kapłaństwa) – chwyta 98,5% ludzi

Lustereczka – węzły energetyczne zawiązane w dzieciństwie, odczuwanie bólu duchowego, zawiązuje energię serca, tworzą energetyczne zakrzepy. W okresie niedojrzałej psychiki dziecka następuje samoopętanie emocjonalne poprzez stresy itp. Kody karmiczne powstają wtedy, kiedy dziecko wychodzi z łona, ale gdy to się jeszcze nie uda (a zdarza się w 1,5%) załatwia się lustereczkami – poprzez najbliższych, których się opętuje.

Urok – pola psychiczne związane z duszą. Świadomość, umysł, myślenie, energetyka i ciało cieniem nakłada się na drugiego człowieka, bo ktoś kto jest w Energii Przeciwnej (EP) jest silniejszy i wkomponowuje w tego słabszego swój własny wzór i potem taka osoba staje się autentyczną kopią kogoś silniejszego i złego. Narzucanie wzoru energetycznego przez kogoś nieżyczliwego, czasem nieświadomie, zmniejsza energetykę. Trudne do zwalczenia, gdy przebywa się z osobą rzucającą urok. Urok trzeba blokować, ale słowo, urabianie słowem pamięć sytuacji wzajemne zobowiązania nadal istnieją i choć skasujemy energetyczny urok, może się tak zdarzyć, że ta osoba „urabiana” nadal w tym połączeniu będzie trwać. Czas, przerwa, wyciągniecie spod wpływu urabianej osoby może spowodować, że urok na stałe przestanie trwać. Oddzielenie tu jest istotne.

Cienie – nawiedzenia stosowane przez żywych (dość poważne), Jeśli ktoś nam źle życzy to podsyła nam złą energię i ona działa. To życiowe przekleństwo, pech. Chroni od tego „rozważanie wczorajszego dnia” w modlitwie.

Chmura ciemnego nieba przenika przestrzeń człowieka – wyciek energii.

Klątwa – rozbudowany cień, aktywował się kod z cienia (szczególnie gdy mamy coś na sumieniu). Niszczy wszystkich z rodziny przez wiele pokoleń. Obejmuje więzy krwi, a nie Ducha. Jeśli ktoś idzie dobrą drogą, klątwa się nie ima (uwolnić całą rodzinę). Klątwa może być również na miejsca, przyszłość itp.

Podpięcia – silne energetyczne działanie jednego człowieka, świadome – ale on puszczą świadome działanie i nie musi o tym myśleć. Rozwalanie kogoś energetyczne np. chęć wykorzystania kogoś np. mobbing.

Uroko-cienio-klątwa – partnerzy egoistycznie podporządkowują swoje partnerki, chcą aby służyły im bez granic, bez względu nawet na ich korzyść z tego.

Cienio–Klątwa – silne mocne działające przez jakiś czas działanie, ale w tym czasie przy rozwalonej energetyce wszystko może się podpiąć - Podłączenia – zabierają nam energię , doprowadzają do choroby, by nie iść ku Światłu. Sprawdzać odpływ energii na skali rezonowania energetycznego, bo im
wyższy odpływ energii – to ta rzeka jej wody coraz silniej przybiera i człowiek nie panuje nad sobą.

Podłączenie Atlantyckie – tutaj mamy do czynienia z cywilizacjami, które zamknęły się między wymiarami: Atlancie, Kawoje, Majowie – wywiedzeni w pole przez Magów. Przez specyficzne techniki energetyczne wpadli w pułapkę, sądzili, że za życia przechodzą w Astral – a to jest nie możliwe, natomiast ciała fizyczne odrzucili i teraz ani w jedną, ani w druga stronę nie mogą się cofnąć. Chcą przeżyć, każdy z nich musi podłączać dwoje ludzi. Podłączenie sprawia, że ludzie (wygląda to jak taka chmura podpięta z tyłu do człowieka) tracą moc, nici jest coraz mniej i w życiu przestaje wychodzić – i wówczas podenerwowany tą sytuacją sam powoli się stacza. Na myślenie nie ma to
wpływu – ale jak w życiu nic nie wychodzi to jakie to może być myślenie. Gdy nie są podłączeni do ludzi – są wychwytywani przez siły ciemności i wówczas w strasznych warunkach żyją. Oni żyją w grupkach po 60 osób i aby ich odprowadzić, trzeba zadziałać na całą grupę i całą odprowadzić. Nie można zerwać podłączenia, bo ono będzie odnawiane. Trzeba ich ratować, bo to jest tragedia.

Wejście – podporządkowanie sobie człowieka, ssanie energii podobnie jak podłączenie. Stosują je przedstawiciele innych cywilizacji, ale nie mówimy tu o UFO, ale o wejściu w środek człowieka jednopunktowo. Steruje to całym myśleniem i ciągnie energie niskowibracyjna. To jest taka pompa podłączenia demonicznego przy znieprawieniu człowieka.

Przestrzenne Zawiązania – oznacza to, że weszliśmy w jakąś przestrzeń, gdzie są zaburzenia energetyczne: silne żyły wodne, uskoki, otwieranie się przestrzeni z wymiarów energetyczno-duchowych itd. Funkcjonowanie tam rozwala naszą energetykę i trzeba to zmienić.

Nacieki – główna przyczyna wielu chorób. kasują wzorce energetyczne, badać gdzie. Tam są różne programy, dlatego nie każdy bioenergoterapeuta je wyczyści. Ktoś kto ma dostęp do energii Boskiej, kasuje wszystko nawet o tym nie wiedząc – dlatego tacy bioenergoterapeuci maja większą skuteczność wuzdrawianiu, choć robią to samo. W zależności od intensywności nacieków, choroba może przejawić się wcześniej lub później. Przy intensywności 70% w kilka miesięcy jest totalny rak i medycyna sobie nie poradzi – będą przerzuty, bo przyczyna choroby ciągle jest.

Pasożyty – tu mamy do czynienia z takimi „stworkami” po drugiej stronie. My mamy wirusy, bakterie, a po drugiej stronie mnóstwo tego jest. Mogą być w organizmie, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie, powodują chorobę psychiczną. Tworzą one automatyczne zastawy energetyczne, wzorce energetyczne organów padają. Objawia się to w postaci zapisu choroby energetycznej, czasem pojawią się bóle, ale prędzej czy później objawi się to również w fizyczności. Niektóre pasożyty są wielkości wieloryba, które mogą być podpięte do środków komunikacji itd.

Pomiędzy Naciekami/Pasożytami są różnego rodzaju energie duchowe, które nas uwalają (z przestrzeni duchowych). Są inteligentne ~ 70 IQ i wiedzą jak działać. Te energie sprawiają, że padają nam nici, a jak padają nam nici to chociaż nic złego nie robimy, to prędzej czy później będzie źle.

Opętanie – przez Duszę zmarłych - trzeba odprowadzić. Przez siły Demoniczne – prosić Górę o wsparcie. W człowieku może być tylko jedna dusza – natomiast w polu energetycznym człowieka mogą być 3 dusze i wówczas trzeba odprowadzić wszystkie, bo jak się odprowadzi jedną, reszta załatwi człowieka. Duszę ludzką potrafi z człowieka każdy wypchnąć, jeśli w chwili szczególnej wejdzie w strumień EJ. Gorzej jak dusza należy już do sił ciemności – będzie wracać, a w razie czego przyjdą inne siły. Jeśli się jednak odprowadzi duszę to przychodzi następna, która wykańcza człowieka (samobójstwo). Za karę jest likwidacja. Albo się robi to i później zabezpiecza człowieka – albo jest źle. Gdy mamy czyste serca, jesteśmy w kanale, na wyciągnięcie ręki oczyszczamy człowieka - bo tam wówczas działa moc. Wyrzucenie duszy z człowieka – to jest ból i strach dla tej duszy, natomiast odprowadzenie jej i obudzenie jej świadomości to jest dla niej wyzwolenie i radość, a dla człowieka opętanego wolność.

Opętanie Demoniczne – tu nie ma żartów – ta siła totalnie rozpracowuje człowieka.

Nawiedzenia - obszaru przez dusze ludzkie. W jakiejś przestrzeni Dusze Ludzkie sobie bytują i trzeba je odprowadzić. Gorzej jak to nie jest nawiedzenie tylko przejście – i wówczas można sobie odprowadzać, a dusze przychodzą i to w większej ilości. Trzeba zamknąć przejście i wszystko się uspokoi.

Nawiedzenia Demoniczne – te siły przygotowują swoja przestrzeń, wpływają na myślenie ludzkie, ta sama przestrzeń pozbawia ludzi siły, wywołuje ataki depresji, albo wyczerpanie fizyczne – obojętne co, ale cały czas działa duchowe dynamo i ludzie są na siebie napuszczani (jak psy walczące ze sobą
na ringu, podpuszczone przez ludzi. Takie nawiedzenia Demoniczne działają w ośrodkach władzy (strefa mroku), tylko, że tam nie ma depresji tylko totalne wykorzystanie i niszczenie ludzi: wyższość, władza, potęga, moc – byle było jak najwięcej cierpienia. Nawiedzenie można dalej sprawdzać na skali procentowej. Gdybyśmy za normalny poziom promieniowania danego obszaru przyjęli za 20%, to pełne nawiedzenie pokaże 55%. Gdy nie ma 55% to jeszcze nie jest w pełni zamknięte – ale i tak robotę wykonują.

- Przejścia – jest mniej szkodliwe od nawiedzeń, bo w 75%, szlaki astralne, kanały „tamtych” sił, atak na osobę (rzadziej) np. ktoś przechodzi przez nasze mieszkanie

- Wdarcie – czynnik geofizyczny np. radioaktywność terenu, życie zmartwieniami.

- Rysy – trwałe cięcie naszego biopola, może się wedrzeć w ciało fizyczne (rany)

- Zastawy energetyczne – tam gdzie są zastawy energetyczne, bo są nacieki, pasożyty, albo sama zastawa się stworzy – to w tym obszarze wzorce energetyczne organów nie pracują prawidłowo. Gdy jest 25% intensywności to może wywołać skutki po długim czasie, ale 45% już po 10 latach. Wymiana energii w komórkach nie przebiega prawidłowo i w tym obszarze organy zaczynają chorować. Nie usunięte zastawy prowadzą, więc do choroby.

- Lęki i strachy – energia emocjonalna. Głównym ich przedstawicielem jest Estera (IQ 40) wzbudza emocje, człowiek zaczyna „chodzić” nawet nie wie, czemu, a później podpina do tego myślenie i „odlot” się zaczyna.

- Zakrzepy – gdy się czymś przejmujemy – to jest niestety nasza wina. Czemu się mamy przejmować? No czemu? Jak przejmujemy się tworzą się zakrzepy, bloki emocjonalne i one jednocześnie tworzą zastawy energetyczne – no i wtedy tworzą się choroby. To trzeba wykasować

- Ciemne Niebo – człowiek zamyślony, wszystko działa destrukcyjnie, trzyma w iluzji, działanie istot ciemnych. Nad człowiekiem wieszają jakby lustro, taki człowiek zaczyna negatywnie postrzegać rzeczywistość. Im mocniejsze to Ciemne Niebo – w tym mocniejszą wpada depresję. Czarnowidztwo się zaczyna. Każdy kraj ma swoje Ciemne Niebo.

- Zagrożenia – to jest program, który wdrukowany w człowieka sprawia, że zaczyna się kierować lękami, napięcia powstają. Gdy zagrożenia nie są duże – do 30% - to ten lęk jest nieduży, ale mimo wszystko wpływa na myślenie. Ale gdy jest 50% - tam lecą już leki na uspokojenie non stop – bo tego się boi, tamtego się boi, i taka osoba sobie nie radzi i gdy to go zajmuje to przede wszystkim na to zwraca uwagę i tego się zaczyna bać.

- Pomieszanie Celów – zmiana priorytetów na bzdurne, nierozsądne odejście od celów prowadzących do światła.

- Okienka – wbudowanie w człowieka nowego celu działania niezgodnego z prawdą. Stosowane są często przez ezoteryków, doprowadzają do tego, że człowiek robi to o co im chodzi.

- Wrzuty – programy, mogą je wprowadzić istoty negatywne, nawet wysokie, choroba - wrzuty programowe, wrzuty na działania energetyczne. Może to nawet spowodować człowiek pod wpływem złych podszeptów.

- Zawiązania – mogą być na duszy, ciele, świadomości. Wyglądają jak grzybnia. Pokazuje to jaki obszar będą głownie atakować.

- Odcięcia – mogą być od dołu, od zewnątrz oraz w przypadku zastosowania Ciemnego Nieba – od Góry

- Samozagłada – program wdrukowywany tylko tym, których chcą wykończyć! Tam nie noszą się z zamiarem pozyskania człowieka, bo wiedzą, że się nie uda. Ten program rozwala człowieka, połowa anorektyczek go ma, hazardzistów. Ten program musi ich doprowadzić do fizycznej, egzystencjalnej degradacji – żeby nic nie znaczyli. To działanie sił demonicznych, taka osoba doprowadza się do destrukcji (narkomania, anoreksja itp.)

- Ciemna Korona – konkretny atak na danego człowieka, aby go zniszczyć, staje się niewidzialny dla świata duchowego (człowiek z nałożoną koroną która potęguje negatywne myślenie), jest to rozbijanie Istoty.

- Pal – wbijany jest w istoty, które w poprzednim życiu walczyły z ciemnością, które były wysoko. W oczyszczeniach prosić o pomoc Górę. Gdy jest wstawiony Pal w człowieka – on od razu „znika” wszystkie czakramy są zajęte, odcięty zostaje od opiekuna i mogą go wtedy wykańczać jak chcą.

zródło: popko.pl

Kamil Kuszewski

mistrz bioenergoterapii

Telefon / WhatsApp: 48 732 283 884

Jestem mistrzem bioenergoterapii, doświadczonym uzdrowicielem terapeutą, mistykiem, podpowiadam o sposobach świadomego życia, ale przede wszystkim jestem człowiekiem, który poświęcił się życiowej pasji, jaką jest pomoc ludziom w odzyskaniu zdrowia i szczęścia. Ukazuję świat z nowej perspektywy, zachęcając do zmiany, zaczynając od własnego małego kawałka świata. - sprawdź działania uzdrawiające

0.012082 sec

strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...