Gość

Regulamin

Każdy zainteresowany przed skorzystaniem z usług dotyczącej bioenergoterapii jest zobowiązany do zapoznania  sie  z  regulaminem.

 1. Bioenergoterapia jest zabiegiem stosowanym w medycynie niekonwencjonalnej i została  uznana przez WHO-tj. Światową Organizację Zdrowia jako zabiegi wspomagające zdrowie. Dla przykładu - Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych WHO, klasyfikuje Opętanie jako F44.3 Trans i opętanie (strona 234), czyli "Zaburzenia cechujące się przemijającą utratą własnej tożsamości i pełnej orientacji co do otoczenia". Obejmują wyłącznie te stany transu, które są niezależne od woli, niechciane i nie zachodzą w sytuacjach akceptowanych ze względów religijnych czy kulturowych.
 2. Bioenergoterapeuta (323002) - Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych
 3. Każdy dobrowolnie wyraża zgodę na proponowane przeze mnie zabiegi bioenergoterapeutyczne.
 4. Za dzieci i młodzież do 18 roku życia zgodę wyrażają rodzice lub ich opiekunowie prawni.
 5. Każdy korzystający z mojej pomocy, nie przerywa leczenia i stałych wizyt u specjalistów lekarzy  medycyny.
 6. Efekty  bioenergoterapii uzależnione są od nie tylko od samych zabiegów, ale  również od ścisłego stosowania się do zaleceń w życiu codziennym, a zwłaszcza dotyczących takich problemów jak: alkohol, papierosy, inne używki, diety, tryb życia,  społeczne i rodzinne wsparcie.
 7. Za usługi pobiera są opłaty określone w Cennik usług usług.
 8. Świadectwo nr 3783/2020 potwierdzające kwalifikacje zawodowe zgodnie z art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 o rzemiośle.
 9. Po działaniu zakaz korzystania ze wszelkich usług bioenergoterapeutycznych na czas zdrowienia. Nie zastępować mojego działaniem innych. Wynika to z faktu, że w świecie energetycznym każdy ma inne energie i te działania się nie kumulują tylko znoszą.
 10. Utrzymanie działań uzdrawiających.
 11. Prosimy o przesłanie opini poprzez formularz : podziękowania

Wybrane aspekty prawne.

Według Europejskiej Klasyfikacji Działalności bioenergoterapia zaliczana jest do „pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego” o symbolu EKD-85.14. Natomiast według obowiązującej w Polsce tzw. Polskiej Klasyfikacji Działalności, działalność gospodarcza w zakresie bioenergoterapia zaliczana jest do grupy „działalności paramedycznych” posiadających symbol PKD-2007 - 86.90.D.

Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. Nr 112, poz 979 z poź. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.09.2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzajacego, przeprowadzonych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2012 r. Nr D. poz 1117)

Bioenergoterapia jest zawodem rzemieślniczym – rzemiosłem kwalifikowanym od 1996 roku.

Bioenergoterapia jest zawodem niemedycznym, ale paralelnym w stosunku do medycyny. Oznacza to, że bioenergoterapia jest dziedziną niezależną od medycyny i nie zajmuje się sferą zastrzeżoną prawnie dla zawodów medycznych, a zwłaszcza nie zajmuje się diagnozowaniem jednostek chorobowych i terapią w sensie medycznym, czy też ordynowaniem leków (środków farmaceutycznych).

Usługi bioenergoterapeutyczne mają charakter niemedyczny i obejmują działania w sferze niematerialnej człowieka, zmierzające do przywrócenia homeostazy bioenergetyki organizmu.

Tą drogą, bioenergoterapia pośrednio wpływa na regulację fizjologii i pobudza naturalne siły obronne organizmu. Rozróżnienie to jest istotne i porządkujące w sposób jednoznaczny kompetencje bioenergoterapeuty.

Jak wynika z przedstawionej tu definicji, bioenergoterapia jest zawodem rzemieślniczym w ramach działalności paramedycznej.

Nie należy mylić bioenergoterapii z bioterapią czy naturoterapią.

Informacje tekstowe, grafika, zdjęcia i inne materiały zawarte na tej stronie są wyłącznie do celów edukacyjnych.

Celem tej witryny jest promowanie szerokiego zrozumienia i znajomości różnych zagadnień związanych ze zdrowiem. Jej celem nie jest zastąpienie profesjonalnej porady lekarskiej, diagnozy lub leczenia.

Zawsze pytaj swojego lekarza o wszelkie rzeczy dotyczące stanu swojego zdrowia lub leczenia, zanim zaczniesz stosować nowy schemat opieki medycznej i nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej lub nie zwlekaj z jej szukaniem z powodu, tego co przeczyteś na tej stronie.

UWAGA! BARDZO WAŻNE!

żADNA Z FORM KORZYSTANIA Z MOJEJ POMOCY NIE ZWALNIA NIKOGO OD KONTAKTÓW Z LEKARZEM. O DAWCE LEKU LUB KONIECZNOŚCI PODDANIA SIĘ ZABIEGOWI MEDYCZNEMU DECYDUJE WYŁĄCZNIE LEKARZ!

Informacje znajdujące się stronie bazują na wiedzy i doświadczeniu autora, ale nie powinny być traktowane jako porady medyczne. Mają służyć wyłącznie celom edukacyjnym. Żadne działanie nie powinno zostać podjęte jedynie w oparciu o treść zamieszczone na stronie. Osoby korzystające z tych informacji powinny w każdej sprawie dotyczącej zdrowia konsultować się z odpowiednimi przedstawicielami służb medycznych. Informacje i opinie są prawdziwe, według najlepszej wiary i wiedzy autora, ale to nie znaczy, że są pozbawione błędów.

Warto zaznaczyć, że choć podejście holistyczne mogą wpłynąć na zdrowie i samopoczucie, nie zastępują one medycznego leczenia. W przypadku stanów wymagających interwencji medycznej, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem i przestrzeganie zaleceń medycznych.

Strona internetowa zdrojzycia.pl nie zapewnia porady medycznej.

Polityka prywatności

strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...