Gość

Przykładowe konsultacje

Szanowni Państwo, często zadajecie pytanie jak to działa? Dlaczego można pomóc bez leków, bez suplementów, a nawet bez operacji? Na czym polega uzdrawianie? Choć jest to dość proste, większość nie może tego zrozumieć, choć pragnie, aby było prawdziwe.

W czym pomagam!

Wg. definicji WHO - zdrowie to pełnia potencjału fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego. Psychosomatyka oczyszczania zaburzeń i uzdrawianie poprzez koherencję pól wysokoenergetycznych jest faktem, którego nikt dzisiaj nie podważa. Bioenergoterapia mieści w sobie także ogromny obszar działań o charakterze profilaktycznym. Człowieka nie da się zredukować do poziomu ciała lub jednostki chorobowej. Dobrostan w sferze energetycznej jest nierozerwalnym elementem dobrostanu fizycznego i stanowi podstawę zdrowia człowieka.

Typy pacjentów spotykanych w codziennej praktyce:

 • z nadciśnieniem, choroba wieńcowa i naczyń mózgowych, to znaczy z wysokim ciśnieniem krwi, zagrożeni zawałem serca i udarem mózgu,
 • cierpiący na choroby nowotworowe,
 • cierpiący na bóle mięśni i stawów, bóle kręgosłupa i inne zaburzenia układu ruchu,
 • cierpiący na depresje, stany lekowe, zakłócenia snu (głównie bezsenność) i inne zaburzenia psychiczne,
 • cierpiący z powodu skutków picia alkoholu, nadużywania leków i środków odurzających oraz palenia tytoniu,
 • z problemami wagi ciała, zbyt dużej lub zbyt małej - zwykle nadwagi; tacy, co narzekają „Nic nie jem, a nie mogę schudnąć",
 • przemęczeni, bez żadnego uzasadnienia medycznego. Uskarżający się: „Dlaczego jestem ciągle taki zmęczony?"
 • z różnymi problemami seksualnymi,
 • cierpiący z powodu stresu i „zespołu wypalenia wewnętrznego"
 • z zaburzeniami czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego najczęściej chorzy na cukrzyce,
 • z chorobami układu pokarmowego, takimi jak biegunka, choroba wrzodowa i inne zaburzenia związane ze złym trawieniem,
 • cierpiący z powodu różnych zakażeń,
 • chorzy, którzy doznali obrażeń ciała w domu, w pracy lub w wypadku drogowym.

Energia życiowa, jako energetyczny adaptogen

Skuteczność moich działań została doświadczona przez ludzi, którzy mi zaufali, którzy zgłosili się do mnie na przysłowiowych "ostatnich łapach", a niejednokrotnie wniesieni na rękach swoich opiekunów.

Wspieram wprowadzanie dobrych zmian i nawyków, pomagam zidentyfikować obszary do zmiany, przekroczyć własne ograniczenia i znaleźć osobistą motywację, w obszarze szeroko pojętego zdrowia i aktywności życiowej. Jako wyspecjalizowany terapeuta, mam większą świadomość potrzeb zdrowotnych.

Uniwersalnego środka leczenia dla wszystkich nie było i nie ma ...

Czym się różni UZDRAWIENIE od LECZENIA?

Leczenie to usprawnienie działania organizmu (np. usuwanie zainfekowanych organów, wstawianie sztucznych części np. staw biodrowy, rozrusznik serca, itp.), czyli mówimy o możliwości dalszego "funkcjonowania" (!). Aby wyleczyć narząd, należy leczyć cały układ, w skład którego on wchodzi, oraz organizm jako całość. Bez precyzyjnej metody diagnostyki, rozumienia przyczyn choroby leczenie na ślepo jest pozbawione perspektyw.

Za zdrowie wszystkich powinni czuć się współodpowiedzialni wszyscy, a nie tylko lekarze, którzy sami nie są wstanie zapobiegać środowiskowym czynnikom ryzyka dla zdrowia społeczeństwa. prof JULIAN ALEKSANDROWICZ (1908-1988)

Profesor Julian Aleksandrowicz, znany polski lekarz, aktywnie promował holistyczne podejście do zdrowia, uwzględniając zarówno aspekty medyczne, jak i środowiskowe. Jego przekonanie o współodpowiedzialności w zakresie zdrowia odzwierciedla potrzebę działań zbiorowych i edukacyjnych, aby chronić zdrowie społeczeństwa.

Profesor Aleksandrowicz był zwolennikiem podejścia profilaktycznego, co oznaczało skupienie się na zapobieganiu chorobom poprzez eliminowanie czynników ryzyka, w tym tych związanych ze środowiskiem. Rozumiał, że promowanie zdrowego stylu życia, ochrona środowiska oraz edukacja w zakresie zdrowia są kluczowe dla zapobiegania wielu chorobom i problemom zdrowotnym.

Jego przemyślenia nadal mają ogromne znaczenie w kontekście współczesnego społeczeństwa, które jest bardziej świadome wpływu środowiska na zdrowie. Wprowadzanie zmian na poziomie społecznym, edukacja oraz działania podejmowane przez jednostki, instytucje i władze mają ogromne znaczenie dla poprawy zdrowia społeczeństwa jako całości.

Jestem zmuszony was zmartwić: oficjalna medycyna robi wszystko, by nie widzieć i nie słyszeć tego, że są jakieś alternatywne środki i metody leczenia, w tym również leczenia chorób onkologicznych. Przecież należałoby wówczas zrezygnować z wielu zatwierdzonych i nie rokujących, ale wręcz szkodliwych metod leczenia, do jakich należy w wypadku onkologii na przykład chemioterapia.

Nie ma lekarstw na choroby, istnieją zaś choroby spowodowane przez lekarstwa - 90% lekarstw jest zbędnych (to nie jest moja opinia, lecz lekarzy, którzy są świadomi swojej pracy i powołania). Fałszywy jest pogląd lekarzy, że leczą choroby. Jeśli lekarz twierdzi, że leczy chorobę, to w rzeczywistości niczego nie leczy. Jeśli zaś udało mu się wyleczyć człowieka, to znaczy, że udało mu się wyleczyć również i inne schorzenia.

Uzdrawianie to zajęcie Szamana, to funkcjonalne sterowanie energo-informacjami, chorobami w zidentyfikowanym obiekcie biologicznym. Szamanizm to dawna tradycja duchowa i lecznicza praktykowana przez różne kultury na całym świecie. W tradycji szamańskiej, szamani pełnią rolę pośredników między światem ludzkim a duchowym, a uzdrawianie stanowi istotną część ich funkcji. Choroby i niedomagania wynikają nie tylko z problemów fizycznych, ale także z problemów duchowych lub energetycznych. Praktyki szamańskie często koncentrują się na przywracaniu harmonii wewnętrznej i równowagi poprzez interakcję z duchami, energiami oraz duchowymi aspektami istnienia. Funkcjonalne sterowanie energo-informacjami, odnosi się do zdolności manipulowania energią i informacją w celu leczenia.

Każdy lekarz-specjalista zawsze spotyka się przy leczeniu chorych od razu z dwoma nierozwiązanymi problemami: - lekarz nigdy nie będzie posiadał pełnej wiedzy o chorym; - lekarz nigdy nie będzie wystarczająco poinformowany co do działania tego czy innego lekarstwa. To znaczy, ze lekarz za każdym razem podczas spotkania z chorym musi ignorować: - pełną wiedzę o chorym; - pelną wiedzę o działaniu lekarstw. Oznacza to, że lekarz leczy nieznane zaburzenia w organizmie przy pomocy lekarstw o nieznanym działaniu. Lekarz przy tym nigdy nie będzie znał nie tylko czynnościowego działania organizmu, lecz również właściwości stosowanego przez niego lekarstwa.

Uzdrawianie to odtworzenie tego co było przed zaistniałą chorobą. Uzdrowiciel nie potrzebuje "diagnozy medycznej", chociaż wiedza o objawach jest calkiem istotna. Uzdrawianie nie wymaga leków, a co najważniejsze jest dużo tańsze.

Badałem pola energetyczne rękoma, różdżką, wahadłem. Jednak odczucie poprzez własne pole energetyczne, w którym następuje odczucie ogólnego pola energetycznego, w którym odczuwam wibracje pola energetycznego drugiego człowieka, budząc wspólną siłę duchową, jednocząc się z uzdrawianym w Bogu jest najlepszą metodą diagnozy i uzdrawiania.

Siły Stwórcze zadbały, by w naszym organizmie istniał mechanizm obronny. Organizm to doskonały, samoregulujący się energo-informacyjny układ, w którym wszystko jest wzajemnie ze sobą powiązane i zależne od siebie, a rezerwa wytrzymałości jest zawsze większa od jakiegokolwiek czynnika uszkadzającego. DLATEGO JESZCZE ŻYJEMY!

Co wolisz? Wiarę w leczenie, czy wiedzę gwarantującą skuteczność samoleczenia się organizmu i zrozumienie przyczyn twoich chorób?

Mamy tendencję wierzyć tylko temu, co odczuwamy zmysłami. Pięć zmysłów dostrzega tylko niewielką część tego co nas otacza, w rzeczywistości jesteśmy nieświadomi większości tego czego nie odczuwamy. Nasze ciała mogą wydawać się ciałami stałymi, ale kiedy przyjrzymy się bliżej komórkom, molekułom i atomom, z których się składamy, zobaczymy, że tak naprawdę na najbardziej podstawowym poziomie, składamy się z subtelnych ciał energetycznych. Nie jesteśmy tylko fizyczno-chemicznymi strukturami, ale istotami zbudowanymi z energii [1].

Człowiek w 80% jest istotą energetyczną, nie fizyczną (choć tylko to widzi), ale aż w 95% jego funkcjonowanie (myśli, przetwarzanie informacji, emocje, tworzenie nowych wzorów powiązań przestrzenią i ludźmi itd.) ma charakter stricte energetyczny, co oznacza, iż ta zatopiona w morzu energii postać podlega ciągłym wpływom innych energii, nie tylko ze strony istot inteligentnych, ale i ze strony wszelkiego rodzaju tzw. "dołów energetycznych”. Całe życie emocjonalne, psychiczne i egzystencjalne jest jedną wielką kulą będących w ruchu energii, które we wspólnym płaszczu energetycznych prądów podlegają stale oddziaływaniu całego fizycznego (fizyczność też tworzy pola wibracyjne) i energetycznego świata.

Ten energetyczny świat swoje funkcjonowanie opiera na pewnych określonych zasadach, które nieźle poznaliśmy. Tę wiedzę wykorzystujemy do modyfikowania przestrzeni tegoż świata, do tworzenia w nim własnych struktur, takiego jego "ułożenia”, by na nasze przestrzenne ciało, w którym są umieszczone nasze osobiste pola myśli i ścieżki życiowe, oddziaływało jak najmniej szkodliwych czynników. Dzięki "ustawieniom” w płaszczu energetycznym człowiek odzyskuje znacznie większą kontrolę nad całą swoją przestrzenią energetyczną, a więc i nad życiem. Poprzez czyszczenie pól, ich nowe ustawienia i blokady, powstaje w człowieku cisza energetyczna, całość się uspokaja, harmonizuje i wszystko zaczyna lepiej wyglądać. To co spędzało sen z powiek, wydaje się proste i akceptowalne, a to co nas raniło, potrafi odejść bezpowrotnie.

Kilka przykładów uzdrawiania.

Każdy człowiek jest inny.

Przykład 1.

Miałem kiedyś w swojej praktyce taki przypadek, matki i córki. Matka chorowała psychicznie (przebywając nawet na oddziale zamkniętym szpitala psychatrycznego), córka miała różne tzw. "zespoły xyz” (wiele lat przebywajac na wózku inwalidzkim). Okazało się, że były zawiązania w energetyce obu pań, które wystąpiły po wczesnym porodzie i niechcianej ciąży przez ojca. Po wyczyszczeniu zawiązań obie panie wróciły do względnego zdrowia. Względnego ponieważ wszystko działa się około 30 lat temu. Pewne procesy w ciele fizycznym poszły niestety zbyt daleko, aby pomóc w 100%.

Przykład 2.

Poproszono mnie kiedyś, przed spotkaniem biznesowym, o to, abym wpłynął na osobę, której się bano. Jednocześnie o to, aby osoba, której zależało na tym spotkaniu, nie czuła strachu. Działenie odbylo się dzień przed spotkaniem. W przeciwieństwie do innych moich działań, gdzie efekt działań znam z relacji, w tym przypadku byłem osobiście na spotkania, widziałem więc zachowanie obu osób. Zarówno ja, jak inne osoby były zdziwione zachowaniem osoby, której się bano. Osoba ta okazała się życzliwa i pomocna w każdej kwestii.

Przykład 3.

Z powodzeniem blokuję negatywne promieniowanie geopatyczne do wartości mniej więcej połowy tzw. średniej dopuszczalnej i to bez stosowania jakichkolwiek odpromienników.

Przykład 4.

Wiele razy odblokowywałem na sprzedaż nieruchomości, które od dłuższego czasu nie dało się sprzedać. Związki, które są wytwrzane w strukturze przestrzeni w specyficzny sposób blokują proces zbycia lub nabycia nieruchmości.

Przykład 5.

Manipulacja – działanie energetyczne na umysł człowieka (lęki, stany zagrożenia) to nic innego, jak sterowanie myśleniem. Jest to najprostsza i najskuteczniejsza metoda łamania człowieka. I prawdę powiedziawszy, niemal nikt nie jest w stanie się jej przeciwstawić. Zwodzenie człowieka poprzez wzbudzanie w nim niewłaściwych emocji - odbijanie negatywnych myśli, które człowiek sam wyprodukował. Jak mówi stare porzekadło, daj dziecku nóż do ręki, a samo się pokaleczy. Pozwól człowiekowi zatonąć w niewłaściwym myśleniu, a wszystko mu runie. Odczyt manipulacji na skali procentowej jest następujący: - 100% - brak jakiejkolwiek manipulacji; taki człowiek całkowicie panuje nad swoim myśleniem; stan mistyczny albo wynikający z zawieszenia w modlitwie; - 90% - poziom charakterystyczny dla osoby doskonale radzącej sobie z problemami; - 80% - owszem, problemy są, ale taka osoba wciąż sobie nieźle z nimi radzi; - 75% - uj, zaczynają się problemy, uwaga pogrąża się w dniu wczorajszym; należy niezwłocznie zrewidować własne poglądy odnośnie samej techniki wyjścia z kłopotów; - 70% - magiczna granica: jak jesteśmy ponad tą wartością, wciąż mamy szansę na pozytywne myślenie, jeśli pod, na pewno zaczęło się sterowanie myśleniem; - 60% - żyjemy problemami, czasem tylko i to na krótką chwilę wnikamy w przyszłość lub zatrzymujemy się w teraźniejszości - człowiek jawnie staje się zły "przenicowanie myślenie" - 50% - druga magiczna granica, za nią jest tylko chaos i całkowita utrata nad myśleniem, a drogą okrężną nad własnym umysłem; tu zaczyna się rozpad, także osobowości; - 40% - źle; - 30% - totalna manipulacja, albo sprawiamy wrażenie człowieka wymagającego natychmiastowej pomocy psychologa, albo rządzimy tym światem w myśl cudownych, zwycięskich praw matrycy, która zaświadcza o naszej wielkości; - 20% - pewne siły przejmują kontrolę nie tylko nad naszym myśleniem, są już w energetyce; - 10% - totalne zmanipulowanie lub opętanie, z takim człowiekiem nikt nigdy się nie dogada; zresztą już od poziomu poniżej 50% wszelkie próby tłumaczeń palą na panewce.

Z manipulacją się nie walczy, to daremne. Manipulacja jest pobocznym efektem ataku, który należy wyeliminować.

Przykład 6.

Działanie to będę pamiętał z tego powodu, że efekt był już widoczny po czterech godzinach od działania. Osoba, która poprosiła mnie o pomoc była wyczerpana fizycznie i psychicznie. Ponieważ nie był to jeszcze stan utrwalony, kilku miesięczny stres, nie przerodził się w depresję.   Partner tej osoby, przestał się nią interesować, rodzina się powoli odwracała w swojej bezsilności - życie legło w gruzach. Osoba ta rozmawiając ze mną: jąkała się, "brakowało je słów", była skryta i zawstydzona. Po działaniu wszystko wróciło do normy w 100%.

Można by mnożyć wiele takich przykładów. Należy także mieć na uwadze to, że niektórym osobom nie jestem wstanie pomóc w ogóle. Innym tylko częściowo, co oznacza, że chorobę można zastopować lub spowolnić.

Prawdą jest też to, że wiele osób boi się, aby im pomóc. Dlaczego nie wiem? Być może wierzą w to, że muszą cierpieć.

Przykład 7.

Działania wspomagające leczenie stanów nowotworowych.

Przykład 8.

Działania wspomagające leczenie stwardnienia rozsianego.

Przykład 9.

Działania wspomagające w różnego rodzaju zespołach chorobowych. Medycyna czesto nazywa takie jednostki chrobowe, "Zespołami", z powodu nie znajomości przyczyn takich chorób. Stosując przy tym mi.in. psychoterapie metodą behawioralno-poznawczą, zajęcia z integracji sensorycznej (IS), trening umiejętności społecznych (TUS), terapię metodą kognitywną, terapię behawioralna. Moje działania w polu egzystencjalnym (czyli energetycznym) można zastosować u każdego człowieka, wprowadzajac zmiany, które doprowadzają do odzyskania zdrowia.

Przykład 10.

Zrozumieć co jest przyczyną choroby: każdy z nas ma swoje przeżycia, które gromadzi w podświadomości. Wyzwala to stres, który prowokuje róóznego rodzaju "ataki", np. atak stenokardii. Aby go usunąć, należy zmienić światopogląd, stosunek do życia i śmierci. Zrozumienie, że śmierć jest przejściem do innego stanu i nie należy jej postrzegać jako czegoś tragicznego. Nie wolno żałować przeszłości, ponieważ żałując jej, człowiek podświadomie próbuje ją zmienić, ruszyć z miejsca to, czego w żaden sposób nie można przesunąć. Powoduje to ogromną, niekontrolowaną utratę energii. Aby zapobiec utracie energii, która może doprowadzić do bardzo poważnych skutków, organizm blokuje ją chorobą na poziomie fizycznym. Silny stres, niezgadzanie się z czymś lub żałowanie przeszłości, wzmocnione emocjonalnie, odkładają się w podświadomości i prowokują poważne choroby, ponieważ powodują deformacje struktur pól energetycznych.

Clara non sunt interpretanda - to co jest zrozumiałe i jasne nie wymaga interpretacji. 

Inne artykuły:

 

Odczyt na skalach astralnych.

Odczytów dokonuje się za pomocą wahadełka radiestezyjnego na skalach astralnych. Wahadełkowanie to nic innego, jak poznawanie rzeczywistości, w tym przyszłości. Odczyty mogą dotyczyć wszystkich obszarów: życia, egzystencji, zdrowia, uczuć i związków, w tym biznesowych.

Wahadełkowanie to umiejętność odczytywania informacji docierających z przestrzeni energetycznej i duchowej. Posiadjąc rozbudzone jasnowidzenie i jasnowiedzenie weryfikator nie jest potrzebny, może co najwyżej potwierdzać poprawność odczytu.

Proponuję dwa rodzaje odczytów, jeden ujmujący człowieka całościowo, drugi będący reakcją na mnożące się zapytania o rodzaj emocji łączących ludzi, by można było być pewnym ich charakteru.

Więcej informacji można znaleźć na stronie [wahadełkowanie].


"argumentum a major ad minus"

"co wolno więcej to tym bardziej wolno mniej"
(zasada rozumowania z większego na mniejsze)


"argumentum a minore ad maius"

czego nie wolno mniej to tym bardziej nie wolno więcej
(zasada rozumowania z mniejszego na większe)


Kamil Kuszewski

mistrz bioenergoterapii

Telefon / WhatsApp: 48 732 283 884

Jestem mistrzem bioenergoterapii, doświadczonym uzdrowicielem terapeutą, mistykiem, podpowiadam o sposobach świadomego życia, ale przede wszystkim jestem człowiekiem, który poświęcił się życiowej pasji, jaką jest pomoc ludziom w odzyskaniu zdrowia i szczęścia. Ukazuję świat z nowej perspektywy, zachęcając do zmiany, zaczynając od własnego małego kawałka świata. - sprawdź działania usdrawiające

strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...