Centrum Uzdrawiania Bioenergoterapia

Gość

Przykładowe konsultacje

visibility 1 864

Szanowni Państwo,

Często zadajecie pytanie: jak to działa? Dlaczego można pomóc bez leków, bez suplementów, a nawet bez operacji? Na czym polega uzdrawianie? Choć może się wydawać to dość proste, większość nie może tego zrozumieć, choć pragnie, aby było prawdziwe.

Uzdrawianie opiera się na zrozumieniu głębokich mechanizmów działania naszego organizmu oraz jego zdolności do samoregulacji i samouzdrawiania. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod leczenia, które często koncentrują się na eliminacji objawów choroby za pomocą leków czy interwencji chirurgicznych, podejście uzdrawiające skupia się na wspieraniu naturalnych procesów zdrowienia organizmu.

Kluczem do zrozumienia tego procesu jest uwzględnienie roli energii życiowej, która przepływa przez nasze ciało i nadaje mu życie. Według wielu tradycji medycznych i filozoficznych, energia ta, znana pod różnymi nazwami, jest fundamentem zdrowia i równowagi. Kiedy energia ta zostaje zaburzona, np. przez stres, złe nawyki żywieniowe, toksyny czy negatywne emocje, organizm staje się podatny na choroby i nieprawidłowości.

Uzdrawianie polega więc na przywracaniu równowagi energetycznej w ciele poprzez różnorodne metody, takie jak bioenergoterapia czy terapie alternatywne, które mają na celu usunięcie blokad energetycznych i stymulację naturalnych procesów samouzdrawiania. Jest to podejście holistyczne, które uwzględnia nie tylko fizyczne objawy choroby, ale także aspekty emocjonalne, mentalne i duchowe.

Dlaczego większość nie może tego zrozumieć? Może to wynikać z faktu, że nauka tradycyjnej medycyny często skupia się na badaniach naukowych i dowodach empirycznych, które mogą być trudne do zastosowania w przypadku zjawisk energetycznych czy metafizycznych. Jednakże, dla wielu ludzi, doświadczenie osobiste i efektywność tych metod stanowi wystarczające potwierdzenie ich skuteczności.

Ważne jest więc otwarcie się na różnorodne metody leczenia i poszukiwanie rozwiązań, które mogą być skuteczne dla danego jednostkowego przypadku. Uzdrawianie może przybierać różne formy i każdy może znaleźć swoją drogę do zdrowia i harmonii, jeśli tylko będzie otwarty na tę możliwość.


W czym pomagam!

Wg. definicji WHO - zdrowie to pełnia potencjału fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego. Psychosomatyka oczyszczania zaburzeń i uzdrawianie poprzez koherencję pól wysokoenergetycznych jest faktem, którego nikt dzisiaj nie podważa. Bioenergoterapia mieści w sobie także ogromny obszar działań o charakterze profilaktycznym. Człowieka nie da się zredukować do poziomu ciała lub jednostki chorobowej. Dobrostan w sferze energetycznej jest nierozerwalnym elementem dobrostanu fizycznego i stanowi podstawę zdrowia człowieka.

Skuteczność moich działań została doświadczona przez ludzi, którzy mi zaufali, którzy zgłosili się do mnie na przysłowiowych "ostatnich łapach", a niejednokrotnie wniesieni na rękach swoich opiekunów.

Wspieram wprowadzanie pozytywnych zmian i budowanie zdrowych nawyków życiowych. Pomagam moim klientom zidentyfikować obszary do zmiany, przekroczyć własne ograniczenia i odnaleźć osobistą motywację, aby prowadzić bardziej pełne, zdrowsze i aktywne życie.

Jako wyspecjalizowany terapeuta, mam bogate doświadczenie w pracy nad różnymi obszarami zdrowia i aktywności życiowej. Posiadam głębszą wiedzę na temat potrzeb zdrowotnych oraz umiejętności w dostosowywaniu terapii do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Moja praca nie tylko opiera się na eliminowaniu objawów chorób, ale przede wszystkim na promowaniu holistycznego podejścia do zdrowia, obejmującego aspekty fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe. Dzięki temu, moi klienci doświadczają nie tylko poprawy stanu zdrowia fizycznego, ale również większej równowagi i satysfakcji w życiu.

Zaufanie, które otrzymuję od moich klientów, jest dla mnie niezmiernie cenne, i ciągle daje mi motywację do dalszej pracy i rozwoju. Jako terapeuta, dążę do tego, aby każda osoba, która przychodzi do mnie po pomoc, mogła doświadczyć pozytywnych zmian i odnaleźć w sobie siłę do pełniejszego życia.

Uniwersalnego środka leczenia dla wszystkich nie było i nie ma ...


Kilka przykładów uzdrawiania.

Każdy człowiek jest inny.

Oto przykłady usług i poprawy zdrowia po działaniu bioenergoterapii w zakresie różnych dolegliwości:

 1. Nadciśnienie tętnicze: Bioenergoterapia może pomóc w regulacji ciśnienia krwi poprzez przywracanie równowagi energetycznej w organizmie, co może prowadzić do obniżenia ciśnienia krwi.

 2. Choroba wieńcowa i naczynia mózgowe: Poprzez poprawę przepływu energii i równowagi energetycznej, bioenergoterapia może wspomóc funkcjonowanie serca oraz poprawić ukrwienie mózgu, co może korzystnie wpłynąć na osoby z chorobami serca i mózgowymi.

 3. Choroby nowotworowe: Bioenergoterapia może być stosowana jako uzupełniająca metoda wspierająca leczenie tradycyjne, pomagając w łagodzeniu objawów ubocznych terapii, redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia.

 4. Bóle mięśni i stawów: Poprzez manipulację energią życiową, bioenergoterapia może przynieść ulgę w bólach mięśniowych i stawowych, wspomagając procesy regeneracji tkanek i redukcję stanów zapalnych.

 5. Bóle kręgosłupa: Bioenergoterapia może pomóc w redukcji bólu kręgosłupa poprzez poprawę przepływu energii wzdłuż kręgosłupa oraz wspomaganie procesów regeneracji tkanek.

 6. Zaburzenia psychiczne: Terapia może przynieść ulgę osobom cierpiącym na depresję, stany lękowe, bezsenność i inne zaburzenia psychiczne poprzez równoważenie energii i poprawę ogólnego samopoczucia.

 7. Skutki picia alkoholu, nadużywanie leków i palenie tytoniu: Bioenergoterapia może wspomagać proces detoksykacji organizmu oraz pomagać w redukcji objawów uzależnienia poprzez równoważenie energetyczne i redukcję stresu.

 8. Problemy z wagą ciała: Terapia może pomóc w regulacji metabolizmu i równoważeniu energii organizmu, co może przyczynić się do osiągnięcia zdrowej wagi ciała.

 9. Przemęczenie: Poprzez przywracanie równowagi energetycznej i redukcję stresu, bioenergoterapia może pomóc w zwalczaniu przewlekłego zmęczenia i poprawie ogólnego poziomu energii.

 10. Problemy seksualne: Bioenergoterapia może wspomagać poprawę libido oraz redukcję stresu, co może przyczynić się do poprawy funkcji seksualnych.

 11. Stres i zespół wypalenia wewnętrznego: Poprzez równoważenie energetyczne i redukcję stresu, bioenergoterapia może pomóc w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

 12. Zaburzenia czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego: Bioenergoterapia może pomóc w regulacji pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego poprzez przywracanie równowagi energetycznej w organizmie.

 13. Choroby układu pokarmowego: Poprzez harmonizację energetyczną i redukcję stresu, bioenergoterapia może wspomagać procesy trawienne i redukcję objawów chorób układu pokarmowego.

 14. Zakażenia: Terapia może wspomagać układ odpornościowy poprzez poprawę przepływu energii i równowagę energetyczną, co może przyczynić się do szybszego powrotu do zdrowia po zakażeniu.

 15. Obrażenia ciała: Bioenergoterapia może przyspieszyć procesy regeneracji tkanek oraz łagodzić ból po różnego rodzaju obrażeniach ciała.

Te przykłady pokazują różnorodność potencjalnych korzyści z bioenergoterapii, która może być stosowana jako uzupełniająca metoda wspierająca leczenie tradycyjne oraz promująca ogólne dobrostanie fizyczne i psychiczne. 

Czym się różni UZDRAWIENIE od LECZENIA?

Leczenie to usprawnienie działania organizmu (np. usuwanie zainfekowanych organów, wstawianie sztucznych części np. staw biodrowy, rozrusznik serca, itp.), czyli mówimy o możliwości dalszego "funkcjonowania" (!). Aby wyleczyć narząd, należy leczyć cały układ, w skład którego on wchodzi, oraz organizm jako całość. Bez precyzyjnej metody diagnostyki, rozumienia przyczyn choroby leczenie na ślepo jest pozbawione perspektyw.

Za zdrowie wszystkich powinni czuć się współodpowiedzialni wszyscy, a nie tylko lekarze, którzy sami nie są wstanie zapobiegać środowiskowym czynnikom ryzyka dla zdrowia społeczeństwa. prof JULIAN ALEKSANDROWICZ (1908-1988)

Profesor Julian Aleksandrowicz, znany polski lekarz, aktywnie promował holistyczne podejście do zdrowia, uwzględniając zarówno aspekty medyczne, jak i środowiskowe. Jego przekonanie o współodpowiedzialności w zakresie zdrowia odzwierciedla potrzebę działań zbiorowych i edukacyjnych, aby chronić zdrowie społeczeństwa.

Profesor Aleksandrowicz był zwolennikiem podejścia profilaktycznego, co oznaczało skupienie się na zapobieganiu chorobom poprzez eliminowanie czynników ryzyka, w tym tych związanych ze środowiskiem. Rozumiał, że promowanie zdrowego stylu życia, ochrona środowiska oraz edukacja w zakresie zdrowia są kluczowe dla zapobiegania wielu chorobom i problemom zdrowotnym.

Jego przemyślenia nadal mają ogromne znaczenie w kontekście współczesnego społeczeństwa, które jest bardziej świadome wpływu środowiska na zdrowie. Wprowadzanie zmian na poziomie społecznym, edukacja oraz działania podejmowane przez jednostki, instytucje i władze mają ogromne znaczenie dla poprawy zdrowia społeczeństwa jako całości.

Uzdrawianie to odtworzenie tego co było przed zaistniałą chorobą. Uzdrowiciel nie potrzebuje "diagnozy medycznej", chociaż wiedza o objawach jest calkiem istotna. Uzdrawianie nie wymaga leków, a co najważniejsze jest dużo tańsze.

Badałem pola energetyczne rękoma, różdżką, wahadłem. Jednak odczucie poprzez własne pole energetyczne, w którym następuje odczucie ogólnego pola energetycznego, w którym odczuwam wibracje pola energetycznego drugiego człowieka, budząc wspólną siłę duchową, jednocząc się z uzdrawianym w Bogu jest najlepszą metodą diagnozy i uzdrawiania.

Mamy tendencję wierzyć tylko temu, co odczuwamy zmysłami. Pięć zmysłów dostrzega tylko niewielką część tego co nas otacza, w rzeczywistości jesteśmy nieświadomi większości tego czego nie odczuwamy. Nasze ciała mogą wydawać się ciałami stałymi, ale kiedy przyjrzymy się bliżej komórkom, molekułom i atomom, z których się składamy, zobaczymy, że tak naprawdę na najbardziej podstawowym poziomie, składamy się z subtelnych ciał energetycznych. Nie jesteśmy tylko fizyczno-chemicznymi strukturami, ale istotami zbudowanymi z energii [1].

Człowiek w 80% jest istotą energetyczną, nie fizyczną (choć tylko to widzi), ale aż w 95% jego funkcjonowanie (myśli, przetwarzanie informacji, emocje, tworzenie nowych wzorów powiązań przestrzenią i ludźmi itd.) ma charakter stricte energetyczny, co oznacza, iż ta zatopiona w morzu energii postać podlega ciągłym wpływom innych energii, nie tylko ze strony istot inteligentnych, ale i ze strony wszelkiego rodzaju tzw. "dołów energetycznych”. Całe życie emocjonalne, psychiczne i egzystencjalne jest jedną wielką kulą będących w ruchu energii, które we wspólnym płaszczu energetycznych prądów podlegają stale oddziaływaniu całego fizycznego (fizyczność też tworzy pola wibracyjne) i energetycznego świata.

Ten energetyczny świat swoje funkcjonowanie opiera na pewnych określonych zasadach, które nieźle poznaliśmy. Tę wiedzę wykorzystujemy do modyfikowania przestrzeni tegoż świata, do tworzenia w nim własnych struktur, takiego jego "ułożenia”, by na nasze przestrzenne ciało, w którym są umieszczone nasze osobiste pola myśli i ścieżki życiowe, oddziaływało jak najmniej szkodliwych czynników. Dzięki "ustawieniom” w płaszczu energetycznym człowiek odzyskuje znacznie większą kontrolę nad całą swoją przestrzenią energetyczną, a więc i nad życiem. Poprzez czyszczenie pól, ich nowe ustawienia i blokady, powstaje w człowieku cisza energetyczna, całość się uspokaja, harmonizuje i wszystko zaczyna lepiej wyglądać. To co spędzało sen z powiek, wydaje się proste i akceptowalne, a to co nas raniło, potrafi odejść bezpowrotnie.

Inne artykuły:


Kamil Kuszewski

mistrz bioenergoterapii

Telefon / WhatsApp: 48 732 283 884

Jestem mistrzem bioenergoterapii, doświadczonym uzdrowicielem terapeutą, mistykiem, podpowiadam o sposobach świadomego życia, ale przede wszystkim jestem człowiekiem, który poświęcił się życiowej pasji, jaką jest pomoc ludziom w odzyskaniu zdrowia i szczęścia. Ukazuję świat z nowej perspektywy, zachęcając do zmiany, zaczynając od własnego małego kawałka świata. - sprawdź działania uzdrawiające

0.009828 sec

strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...