Gość

Otwarcie wrót, Wewnętrzny Głos…

Tu kończy się stare i zaczyna nowe. Tu jest kres tego, czego nas uczono, co nam wpajano i w co kazano nam wierzyć. Tu znajduje się brama poznania, która prawdziwym czyni to, co jest prawdziwe, a co jako prawdziwe nie było postrzegane. Tu znajduje się to, co jest najprostsze, to, co jest na wyciągnięcie ręki, to, co w prostych czynnościach uzewnętrzni wewnętrzne, co stanowi kulminację naszych poszukiwań: my sami i Nasze Osobiste Wsparcie z Wyższych Planów.

Nastał czas budzenia zbiorowej świadomości ludzkich istnień, nastał czas zmian, które niebawem wstrząsną podwalinami społecznego życia na tej planecie, nastał czas powrotu do Boga i czas wyzwalania się spod wielkiej mistyfikacji, którą na poły z systemem utrzymają struktury kościelne i ezoteryczne siłami ludzkiego zła. Nastał czas budowy Nowego Domu, tego samego. Nastał czas powrotu otwartego serca, wspólnych kreacji i wielkich snów o spełniającym się życiu.

Rodzi się nowa historia świata. Przetrwamy dzięki swojej pracowitości, umiejętnościom i umiłowaniu bliźniego swego. Przetrwamy, aby uczestniczyć w największym zmianach w historii rodzaju ludzkiego.
Oderwiemy się od kościelnych intryg i nauczymy się prawdziwie rozmawiać z Bogiem. Oderwiemy się od ezoterycznej hochsztaplerki i nauczymy się być mądrzejszym i mocniejszym od wszystkich krzywych mistrzów. Nikt już więcej nie będzie tracić ciężko zarobionych pieniędzy na kursach ubłudy i podprządkowania. Podpowiemy, jak każdego „mistrza” i jego pracę właściwie ocenić i jak bez ich udziału być zdrowym, szczęśliwym i świadomie funkcjonującym w wielowymiarowym środowisku. Nauczymy się tego samego, czego inni nauczyli w Świątyni Serca w astralnym Mieście Oriin.

Nauczymy się być samowystarczalnym, wypełnionym światłem człowiekiem. Wyposażymy w to, co sami otrzymaliśmy, w narzędzia całkowicie blokujące wszelkie niszczące człowieka energie, jak i wynoszące go w świetle. By tak się stało, pod egidą Białych Braci z Miasta Oriin zaprezentujemy wam specjalne lekcje, które wprowadzą was w odmienne stany świadomości, pozwalając wejść do Miasta Oriin, jak i rozmawiać ze Stwórcą czy też z obcymi cywilizacjami, zainteresowanymi budzeniem się człowieczej mocy.

Świat zawirował, zwariował i stanął na głowie. To co złe, przybrało postać pocieszyciela, a to co dobre, stało się niechciane i podejrzane. Jedność przekształciła się w maskowane systemowo oddzielenie, a imię własne zastąpiono kulturowymi symbolami. Upadek mocy, upadek wiary, upadek Boga ukryto w kościelnych, ezoterycznych i społecznych rytuałach i systemowych rozporządzeniach.

Naturalne stało się wstydliwe, a sztuczne weszło na salony. I nikt już nie pamięta, dlaczego tak się stało. Sens naszego życia i naszych dociekań odnośnie nas i całości wszechrzeczy gdzieś się rozmył.

Wbrew powszechnie panującym opiniom człowiek święty to nie ten, który w sposób wybitny realizuje i wciela w życie wartości religijne, lecz ten, który żyje według Prawa Wolnego Wyboru, czyli wypełnia dokładnie prawo duchowe.

Cały proces wzrastania człowieka do poziomu świętego przebiega w ściśle zdefiniowany sposób, który jest pewnym procesem technicznym przypominającym naukę jazdy na rowerze. Każdy człowiek może się więc go nauczyć poprzez pracę nad swoimi słabościami oraz – po zapisaniu w sobie tego stanu (poziomu energetycznego) – w prosty sposób później pielęgnować. Choć poziom świętego wymaga pewnego wysiłku, aby go utrzymać, jednak jest to już zadanie dość łatwe. Nie mniej jednak każdy człowiek posiada wolną wolę, dlatego w dowolnej chwili swojego życia może opowiedzieć się za Prawem Totalnego Podporządkowania i – wchodząc w energię przeciwną – niszczyć zarówno siebie, jak i osoby z najbliższego otoczenia.

Podpowiemy jak odczuwać stan jedności (harmonii) ze światem duchowym, energetycznym i fizycznym poprzez umiłowanie go w każdej postaci. Pomożemy w „przepracowaniu” własnych emocji, za pomocą nadawania im odpowiednich wibracji. Polega to na uruchomieniu w sobie właściwej podstawy energetycznej poprzez przerobienie i zaliczenie: pokochania siebie, wybaczenia sobie, pokochania innych i wybaczenia im. Na koniec pomożemy wejście w stan współodczuwania i współtworzenia. Są to konkretne wibracje, które pozwalają nam wypełniać prawo duchowe - prawo mówiące o obowiązku bycia szczęśliwym, kochanym i kochającym, pozwalające na korzystanie ze wszelkich dóbr świata. A wszystko to powinniśmy czynić w poszanowaniu wszechrzeczy. Najprościej otwarcie serca można wyrazić przez umiejętność bycia dobrym, pomocnym i miłującym Ojca, który jest we wszystkim co nas otacza, także w nas. Są to konkretne stany wibracyjne. Od tego zaczyna się tworzenie naszego trzonu duchowego i podążanie ku Światłości...

W biegu po siebie - każdy zwycięży ...

Warsztaty 5. października 2018

Kamil Kuszewski

Uzdrawianie duchowe, które stosuję aby uzdrowić ciało fizyczne, nie likwiduje skutków choroby, tylko jej przyczyny, dzięki czemu organizm człowieka sam może już włączyć zawarty w DNA system samonaprawczy, który negatywne siły energetyczne wyłączyły, przypuszczając atak na jakiś organ w ciele człowieka. Poprzez duchowe pasma mogę działać na odległość.
Kontakt Kamil Kuszewski
strzałka do góry
Ładuję stronę ...