Gość

Bioenergoterapia, na czym polega

Ciało fizyczne jest dość dobrze znane każdemu z nas, zwłaszcza osobom zainteresowanym dbaniem o jego zdrowie i wygląd. Potrafią one wiele powiedzieć na temat jego kondycji, funkcjonowania, a nawet o stanie poszczególnych narządów.

Ludzi zadziwia złożoność procesów biologicznych. Szczególnie złożona jest synteza białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i budowa przy ich pomocy komórek oraz tkanek organizmu. Biolodzy twierdzą, że wsystkie te procesy znajdują sie we władzy genetyki. 

Czas odejść od prymitywnego i materialistycznego pojęcia, że człowiek zaczyna się i kończy na ciele fizycznym. Człowiek jest bardzo złożonym systemem informacyjno-energetycznym, w którym ciało fizyczne i świadomość stanowią tylko kilka procent, a 95-98 procent to informacyjno-energetyczne warstwy, nieznane nam tak samo jak wszechświat.

Szkoda, że prawda jest tak prosta. - Goethe

Zajmując się zagadnieniami zdrowia człowieka i zapobiegania chorobom, w pierwszej kolejności szukam przyczyn ich powstawania i za każdym razem przekonuję się o konieczności duchowego i intelektualnego doskonalenia człowieka. Możliwości bioenergetyki są tak ogromne, że wejście w tę dziedzinę powinno być bardzo ostrożne, stopniowe i powinno się zaczynać od rozwoju etyki człowieka. Etyka i rozumienie świata są najwyższym systemem ochrony, jednak właśnie tę wiedzę mamy słabo opanowaną. Każdy poważny proces powinien być dobrze przygotowany, zaniedbanie tego może zamiast rozwoju duchowego i dobroczynnych zmian doprowadzić do zwyrodnienia i zguby, a, niestety, te tendencje i ten proces już istnieją w zarodku.

„Według medycyny wschodniej, człowiek w pierwszej kolejności jest systemem energetycznym współoddziałującym z całym światem. Dalszy rozwój medycyny tradycyjnej doprowadził do zrozumienia, że u podłoża choroby leży obniżenie odporności i nawet u podstaw zachorowań onkologicznych leżą zaburzenia systemu immunologicznego. System ten jest związany z energetyką organizmu i od niej zależny. Diagnostyka i oddziaływanie na system energetyczny są perspektywicznymi dziedzinami współczesnej medycyny." - Siergiej Łazariew

Funkcjonowaniem ciała, jego organami i poszczególnymi komórkami sterują specjalne programy, znane jako DNA, często wystarczy ich naruszenie, by "zdrowie" zaczęło szwankować, a nawet pojawiło trwałe kalectwo, jak cukrzyca, zaćma, białaczka, Parkinson itd. Znalezienie w polu człowieka struktur, które odpowiadają za zachowanie i przenoszenie informacji w strukturach energetycznych warunkuje i gwarantuje odpowiednie zamiany i zdrowienie człowieka. Znalezienie w polu struktury energetycznej to, co nazywamy chorobą - to, co określa stan fizyczny człowieka. daje nieograniczone możliwość diagnozowania chorób przed ich zmaterializowaniem się na poziomie fizycznym, dzięki czemu można nie tylko leczyć, lecz także działać profilaktycznie. Organizm ludzki jest jednym systemem, w którym zdrowie, los, charakter i psychika są nierozłączne.

Rola energii życiowej,
homeostaza oraz wpływ bioenergoterapi na równowagę wewętrzną

Zrozumienie tego, że myśląc o zdrowiu, skupiając się wyłącznie na ciele, jest działaniem tylko na jeden z systemów człowieka. Oddziaływując tylko na jeden, pogorszamy pozostałe. Leczenie w ten sposób człowieka, nie usuwając przyczyny chorób, zaburzenia przenoszą się np. na parametry losu. Trzeba leczyć organizm jako jeden system. Pozwoli to ujrzeć prawdziwe przyczyny, które rzeczywiście oddziałują na wszystko. Silny stres, niezgadzanie się z czymś lub żałowanie przeszłości, wzmocnione emocjonalnie, odkładają się w podświadomości i prowokują poważne choroby.

Z chorobami powstałymi na takiej podstawie (w energetyce człowieka) medycyna nie jest w stanie się uporać, może co najwyżej osłabić postęp choroby lub usunąć uszkodzony organ. W takich przypadkach z pomocą medycynie potrafi przyjść bioenergoterapia, która ma możliwość modyfikowania wartości DNA, dzięki czemu uszkodzone organy zaczynają z wolna poprawnie funkcjonować.

DNA, bioenergoterapia

Zdolność manipulowania zapisami w DNA wykorzystuje się przy przeprogramowywaniu wirusów, bakterii i robactwa gnieżdżącego się w ludzkim ciele i od środka je niszczącego.

Większość chorób, co może być zaskoczeniem, nie jest warunkowana czynnikami fizycznymi (uderzenie, wirus, chemiczna modyfikacja DNA), ale energetycznymi, aż do 70%. Niewidzialny dla fizycznego oka świat energetyczny stanowi aż 98% całości Wszechświata.

Odpowiednikiem atakujących fizyczne ciało bakterii, wirusów i grzybów są prymitywne energetyczne pasożyty, a odpowiednikiem wbitego w kolano gwoździa - tzw. wrzuty, czyli stwardnienia energetyczne trwale uszkadzające organ. Tu ma swoje wytłumaczenie historia z rakiem i jego przerzutami, które są prawie zawsze spowodowane przez wejście destrukcyjnych chmur energetycznych, zwanych potocznie "naciekami”, które nie pozwalają na to, by w obszarze ich zalegania cokolwiek poprawnie, harmonijnie funkcjonowało. Samo ich usunięcie może wykluczyć potrzebę zastosowania chemioterapii.

W odniesieniu do obszaru psychiki, która jest niczym innym, jak tylko polem energetycznym, w którym energetyczne moduły przenoszące myśli i emocje stale są narażone na konfrontacje z energiami innych ludzi lub istnień, które pasożytniczo potrafią wpiąć się w ludzkie ciało energetyczne i stamtąd oddziaływać na owe moduły, co na stałe zmienia się ludzką postawę, a więc i podejście człowieka do świata i ludzi. Czasem oddziaływania są tak silne, że trwale przejmują kontrolę nad myślami i emocjami swojej ofiary, co potocznie nazywamy opętaniem. Najczęściej ofiara jest modyfikowana częściowo, przez co zmiana jej postawy trwa nierzadko całymi latami. Człowiek nie wzbudza żadnych podejrzeń i jest co najwyżej kojarzone z trudną, pogarszającą się sytuacją życiową ofiary.

Podobnie dzieje się z silnymi energiami złych ludzi, którzy całą swoją energetyką wchodzą w upatrzone osoby, niewoląc je siłą uroku (duże ciśnienie energetyczne). Wiele zaburzeń psychicznych jest spowodowane właśnie takim przedłużającym się w czasie atakiem. Wykasowanie wrogich energii pozwala dość szybko przywrócić psychikę do stanu wyjściowego.

Reasumując: bioenergią można ograniczyć lub zwalczyć niemal każdą chorobę i poprawić lub przywrócić do wartości wyjściowych każdą ludzką psychikę.

Oficjalna medycyna odrzuca, a praktyka dowodzi czegoś wręcz przeciwngo.

Proszę pamiętać, że bioenergia nie tylko wspiera zdrowienie, ale i nierzadko może wspomóc medycynę w jej wszystkich działaniach. Zdarza się i tak, że potrafi zdziałać cuda tam, gdzie lekarz bezradnie rozkłada ręce. Zawsze warto skorzystać z jej pomocy, zwłaszcza że czysta bioenergia nigdy nie szkodzi. należy pamiętać, że po sesji wymagane jest aktywne zaangażowanie uzdrawianego w proces regeneracji, jak to ma miejsce w przypadku medycyny konwencjonalnej, kiedy to chory skrupulatnie przestrzega zaleceń lekarza.

Uzdrawianie człowieka w zmacznym stopniu zalezy od zdrowia społecznego. W chorym społeczeństwie ludzie nie mogą być zdrowi.

Nagminnie bagatelizuje się to, jak ogromny wpływ na zdrowie ma negatywna postawa wobec ludzi i świata. Brak stanu harmonii, życie nienawiścią, zazdrością i zwątpieniem, przyczynia się do marnotrawienia uzdrawiającego działania bioenergoterapeuty - a winą za mniejszą skuteczność zabiegów obarczamy wszystkich tylko nie siebie. To tak, jakby zrezygnować z zażywania lekarstw i mieć potem pretensje do lekarza za to, że głowa jak bolała, tak nadal boli. 

Najważniejsze, co powinni wiedzieć wszyscy, a szczególnie ci, którzy postanowili odzyskać utracone zdrowie, to to, że nasz organizm jest jednolitym systemem, na który należy zawsze oddziaływać kompleksowo (na „duszę” i „ciało”). Tylko przy takim podejściu można osiągnąć żądane rezultaty. Tylko ten może być zdrów, kto troszczy się o swoją duchową i fizyczną doskonałość. I jeszcze jeden moment, na który chcę zwrócić uwagę – niszczyć swoje zdrowie zaczynamy (z wielu powodów) od wczesnego dzieciństwa. Dlatego powrót do zdrowia nie może być natychmiastowy. Żeby pozbyć się problemów zdrowotnych niekiedy należy „pracować nad sobą” 2-3 lata. A potem trzeba tylko podtrzymywać porządek w swojej głowie i swoim ciele i do końca życia cieszyć się z „prezentu”, którym bezinteresownie obdarzyła każdego z nas natura – dobrego zdrowia.

Michał Tombak – Droga do zdrowia

Kamil Kuszewski

mistrz bioenergoterapii

Telefon / WhatsApp: 48 732 283 884

Jestem mistrzem bioenergoterapii, doświadczonym uzdrowicielem terapeutą, mistykiem, podpowiadam o sposobach świadomego życia, ale przede wszystkim jestem człowiekiem, który poświęcił się życiowej pasji, jaką jest pomoc ludziom w odzyskaniu zdrowia i szczęścia. Ukazuję świat z nowej perspektywy, zachęcając do zmiany, zaczynając od własnego małego kawałka świata. - sprawdź działania usdrawiające

strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...