Gość

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

Ciała człowieka - Ciało duchowe

» Artykuł z cyklu » Otwarcie wrót

Tu raczej mówimy o odzyskaniu połączenia z własnym duchem i Duchem Całości, dzięki czemu możliwe jest nie tylko wchodzenie w przestrzeń energetyczną, ale i w PozaRzeczywistość. Ludzie z otwartymi pasmami duchowymi mogą nareszcie w pełni posłużyć się Chrystusem na poziomie przez się wypracowanym. Mogą też w kształtowaniu się ciała egzystencjalnego korzystać w pełni z mocy duchowej, która jest średnio czterokrotnie skuteczniejsza od pasm energetycznych. Stąd biorą się sukcesy złych ludzi, ich przewaga nad dobrymi, bowiem to właśnie duchowe wsparcie ciemności daje im taką przewagę w tym świecie.

Ciało duchowe

Niestety, ludzie wciąż nie są zainteresowani stałym pozostawaniem w świetle. Myślą o tym dopiero wówczas, gdy sypie się im zdrowie lub życie, wtedy przypominają sobie o Bogu i swoim pochodzeniu. Na szczęście, dzięki Słowu z Miasta Oriin, wiedza o istocie ludzkiej, o prawach duchowych i energetycznych rządzących całością staje się coraz pełniejsza, umożliwiając niemal każdemu odbudowę tego, co stracił poprzez niewłaściwe wybory w poprzednich wcieleniach.

Jednak tego tematu nie będę tu rozwijać, bo są to kwestie warsztatowe, jedyne co wypada mi zrobić, to zaznaczyć, że również i to ciało, podobnie jak ciało energetyczne (dusza) i przestrzenne (egzystencjalne) jest przeze mnie czyszczone, dzięki czemu odradzana istota ludzka odzyskuje część woli (a ta wyraża się większą pewnością siebie), podnosi się w niej poziom kreacji (dzięki czemu staje się bardziej twórcza i doskonalej wszystko planująca), jak i umiejętność, łatwość wchodzenia w wyższe stany duchowe na coraz dłuższe okresy, przez co może się ona zapisywać w niedostępnych jej dotąd przestrzeniach, jak i zacząć odnajdywać w nich swoje utracone korzenie, między innymi powracać do miejsc, które były kiedyś jej domem. Ala ta część odradzania się wymaga już konkretnej pracy nad sobą i jest sprzęgnięta z kursem rozwoju duchowego.

Tu człowiek sam musi się wznosić ku Bogu, w czym wspiera go cała potrzebna w tym celu wiedza, którą bezpłatnie udostępniam na tej stronie. A ponieważ zdjęte zostały wszelkie kody i ograniczenia, jak i zostało uruchomione wejścia do Miasta Oriin, każdy z Państwa może dalej już sam rozwijać jasnowidzenie, jasnowiedzenie, jasnoczucie i jasnosłowie oraz pobierać nauki bezpośrednio w świecie duchowym pod okiem naszych odeszłych mistrzów. Jak to się robi, jest dokładnie opisane na tej stronie. I żaden człowiek nie będzie już potrzebny do dalszej pracy nad sobą. A potem, a potem będzie już tylko lepiej.

Ciała człowieka - Ciało fizyczne

Ciała człowieka - Ciało energetyczne - Dusza

Ciała czlowieka - Ciało egzystencjonalne

Ciała człowieka - Ciało przestrzenne

Ciała czlowieka - Ciało duchowe


- opracowanie ze strony Z.J. Popko - źródło: popko.pl

Kamil Kuszewski

Uzdrawianie duchowe, które stosuję aby uzdrowić ciało fizyczne, nie likwiduje skutków choroby, tylko jej przyczyny, dzięki czemu organizm człowieka sam może już włączyć zawarty w DNA system samonaprawczy, który negatywne siły energetyczne wyłączyły, przypuszczając atak na jakiś organ w ciele człowieka. Poprzez duchowe pasma mogę działać na odległość.
Kontakt Kamil Kuszewski

Artykuły » Otwarcie wrótCzwartek 21 grudnia 2017

pokaż wszystkie artykuły »

strzałka do góry
Ładuję stronę ...