Centrum Uzdrawiania Bioenergoterapia

Gość

Więzi rodzinne: Energetyczne połączenia od narodzin do dorosłości


visibility 60 » Artykuł z cyklu » Artykuły, rozważnia itp

 

Od chwili poczęcia, dziecko jest połączone z matką nie tylko fizycznie za pomocą pępowiny, ale również energetycznie. To subtelne połączenie trwa nawet po narodzinach, pozwalając matce wyczuwać emocje i stan swojego dziecka, bez względu na fizyczną odległość między nimi. Te energetyczne sznury mają ogromne znaczenie i wpływ na nasze życie, kształtując relacje i oddziałując na nasze zdrowie emocjonalne i fizyczne.

Więzi rodzinne: Energetyczne połączenia od narodzin do dorosłości

Siła więzi między matką a dzieckiem

Pierwsze lata życia dziecka są kluczowe dla formowania silnych więzi energetycznych. Nawet po przecięciu pępowiny, te połączenia pozostają silne, umożliwiając przepływ energii emocjonalnej w obu kierunkach. Matka często czuje, kiedy jej dziecko jest szczęśliwe lub smutne, a dziecko może odczuwać emocje matki. Z biegiem lat, te więzi mogą się zmniejszać, jednak zwykle pozostają silne, pełne wsparcia i miłości.

Długotrwały wpływ więzi rodzinnych

Nawet jeśli relacje z rodzicami są skomplikowane lub dystans geograficzny jest znaczny, więzi energetyczne nadal istnieją. Często odczuwamy wpływ rodziny na nasze życie, niezależnie od fizycznej obecności. Dzieci adoptowane również mają silne energetyczne połączenia zarówno z rodzicami biologicznymi, jak i adopcyjnymi. Te więzi mogą przekazywać emocje, traumy, a nawet preferencje życiowe.

Więzi łączące nas z przodkami

Poza więziami, które łączą cię z twoją rodziną, istnieją również sznury energii, które przenikają całe pokolenia i biegną po linii krwi. Czasami jest to nazywane syndromem przodka. Oczywiście dzielimy z naszymi przodkami wiele wspólnych cech, jak kolor oczu czy wzrost, które można przypisać działaniu genów. Jednak badania wskazują, że pewne cechy, takie jak wybieranie zawodu, mogą migrować poprzez pokolenia, nawet jeśli dziecko zostaje adoptowane po urodzeniu i nie zna swoich przodków.

Każdy z nas stanowi element długiej linii rodowej, która rozciąga się za nami i rozwija przed nami. Jest ona niczym niezmienny, niezachwiany kabel pełen światła i energii, po którym biegną emocje, doświadczenia i myśli tych, którzy żyli przed tobą, i przenikają cię. Poniekąd każdy z nas jest niczym młody pęd wybiegający z bardzo starego korzenia. Ty i twoi przodkowie jesteście stale połączeni.

Jeśli twoi przodkowie byli osobami szlachetnymi, łaskawymi i wielkodusznymi, takie łączące was sznury energetyczne mogą na ciebie działać dobroczynnie. Jednak jeśli wśród twoich przodków były osoby zawistne, niehonorowe albo takie, które za życia doświadczyły poważnych traum, lęków, furii, cechował je brak pewności siebie czy ciągły smutek, wówczas takie emocje mogą podążać wzdłuż strun energii i oddziaływać na ciebie.

Wpływ traum przodków

Lęk czy depresja, które odczuwasz, mogą wcale nie należeć bezpośrednio do ciebie; może to być „wyciek” z emocji twoich przodków, który za pośrednictwem rodzinnych więzi energetycznych trafił do ciebie. Emocje i uczucia, które płyną od twoich przodków „kablami” energetycznymi, mogą ci się wydawać twoimi własnymi, ponieważ są tak silnie w tobie zakorzenione. Wydarzenia z przeszłości, które mogą na ciebie oddziaływać, to np. wojny, prześladowania, zniewolenie, klęska głodu, epidemie, przestępstwa itp. Nawet jeśli nie poznałeś swoich przodków, wszystko to może nadal na ciebie oddziaływać, ponieważ sznury, które łączą cię z nimi, przenikają ich samych oraz doświadczenia, które były ich udziałem.

Przekazywanie energii przez pokolenia

W roku 2016 w czasopiśmie naukowym Biological Psychiatry opublikowano artykuł zatytułowany „Holocaust Exposure Induced Intergenerational Effects on FKBP5 Methylation”, który porusza temat przekazywania traumy w genach. Dr Rachel Yehuda, dyrektor oddziału Badań nad Traumatycznym Stresem w szpitalu Mount Sinai, przeprowadziła badanie, podczas którego pobrano krew od 32 ocalałych z traumatycznych wydarzeń oraz ich dzieci. Skupiono się na genie FKBP5 i odnotowano zmiany epigenetyczne – czyli zmiany w markerach genetycznych, nie w samych genach. U przedstawicieli pierwszej generacji z traumą (np. ocalonych z Holokaustu) zaobserwowano genetyczne adaptacje na przeżyte wydarzenia. Co ciekawe, u ich dzieci, które nie doświadczyły podobnych wydarzeń, zmiany genetyczne były takie same. Badanie wykazało, że trauma może być przekazywana epigenetycznie, przepływając również poprzez strumień rodzinnej energii do kolejnych pokoleń.

Kilka przykładów z moich sesji terapeutycznych

 1. Dziedziczony strach przed wodą: Marta zawsze miała irracjonalny lęk przed wodą, chociaż nigdy nie miała negatywnych doświadczeń z nią związanych. Po rozmowach z rodziną odkryła, że jej pradziadek utonął podczas II wojny światowej. Ta trauma, przekazywana przez pokolenia, mogła wpływać na jej lęk.

 2. Napięcie i gniew w rodzinie: Janek odczuwał niewytłumaczalny gniew i napięcie, które utrudniały mu życie. W trakcie terapii odkrył, że jego dziadek, który przeżył wojnę, był niezwykle surowy i pełen gniewu. Uświadomienie sobie tego połączenia i praca nad odcięciem energetycznych sznurów pomogły Jankowi znaleźć spokój.

 3. Dziedziczne wzorce zawodowe: Anna została lekarzem, chociaż jej adoptowani rodzice byli artystami. Po latach dowiedziała się, że jej biologiczna rodzina miała wielu lekarzy i pracowników medycznych. Mimo że nie znała swoich biologicznych przodków, ich wpływ był odczuwalny w jej życiu zawodowym.

Uwolnienie się od energetycznych więzi przodków

Dobrą nowiną jest to, że takie więzi z przodkami można przeciąć. Praca nad odcięciem energetycznych sznurów, które łączą nas z negatywnymi emocjami naszych przodków, może przynieść ulgę i pozwolić na swobodniejsze życie. Techniki takie jak medytacja, rytuały duchowe oraz terapia energetyczna mogą pomóc w przerwaniu tych połączeń, umożliwiając nam uwolnienie się od ciężaru dziedzictwa i zapobieganie jego przekazywaniu kolejnym pokoleniom.


Jak "pielęgnować" więzi energetyczne?

 1. Świadomość i akceptacja: Zrozumienie, że te więzi istnieją i mają wpływ na nasze życie, to pierwszy krok.
 2. Medytacja i praca z energią: Regularne praktyki medytacyjne mogą pomóc w harmonizacji energetycznych połączeń.
 3. Komunikacja i wsparcie: Utrzymywanie otwartej komunikacji i wsparcia emocjonalnego w rodzinie wzmacnia więzi energetyczne.
 4. Uzdrowienie przeszłych traum: Praca nad przeszłymi traumami może pomóc w przerwaniu negatywnych wzorców energetycznych przekazywanych przez pokolenia.

Programowanie i leczenie traum za pomocą medycyny wielowymiarowej

Trauma, zarówno psychiczna jak i fizyczna, ma głęboki wpływ na nasze życie. Może prowadzić do długotrwałych problemów zdrowotnych, emocjonalnych i mentalnych. Medycyna wielowymiarowa oferuje holistyczne podejście do leczenia traum, uwzględniając wszystkie aspekty istnienia człowieka: fizyczny, emocjonalny, mentalny i duchowy.

Zrozumienie traum i ich wpływu

Trauma to doświadczenie, które przekracza zdolności jednostki do radzenia sobie z nim i pozostawia długotrwałe ślady w psychice i ciele. Zmiany te mogą mieć formę zaburzeń lękowych, depresji, chronicznego stresu, a także różnych dolegliwości fizycznych. Tradycyjne podejścia terapeutyczne, takie jak psychoterapia, mogą być skuteczne, ale często skupiają się jedynie na jednym aspekcie problemu.

Medycyna wielowymiarowa: Holistyczne podejście do leczenia traum

Medycyna wielowymiarowa, poprzez integrację różnych technik i praktyk, oferuje całościowe leczenie traum. Kluczowe elementy tego podejścia obejmują:

 1. Praca z ciałem energetycznym: Poprzez techniki takie jak bioenergoterapia, medytacja czy, medycyna wielowymiarowa dąży do przywrócenia równowagi energetycznej, która została zakłócona przez traumatyczne wydarzenia.

 2. Uwolnienie emocjonalne: Terapie skupione na uwalnianiu zablokowanych emocji pomagają pacjentom przepracować traumatyczne doświadczenia. 

 3. Reprogramowanie mentalne: Negatywne przekonania i myśli wynikające z traum mogą być przeprogramowane poprzez sescje bioenergetyczne. Sesje pomagają w przekształceniu traumatycznych wspomnień i odzyskaniu kontroli nad życiem.

 4. Wsparcie duchowe: Często trauma ma również wpływ na duchowy aspekt życia. Praktyki duchowe, takie jak modlitwa, medytacja czy kontakt z naturą, mogą pomóc w uzyskaniu głębszego zrozumienia i akceptacji siebie oraz otaczającego świata.

Zastosowanie w praktyce

Medycyna wielowymiarowa może być stosowana w różnych kontekstach, od terapii indywidualnych po grupowe sesje terapeutyczne. Ważne jest, aby podejście było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględniając jego unikalne doświadczenia i poziom gotowości do pracy nad sobą.

Wnioski

Leczenie traum za pomocą medycyny wielowymiarowej jest kompleksowym podejściem, które uwzględnia wszystkie aspekty ludzkiej egzystencji. Dzięki pracy z ciałem energetycznym, uwalnianiu emocji, reprogramowaniu mentalnym i wsparciu duchowemu, pacjenci mogą osiągnąć trwałą ulgę od skutków traumatycznych doświadczeń i odzyskać pełnię życia.


Komentarze i przypisy


Kamil Kuszewski

mistrz bioenergoterapii

Telefon / WhatsApp: 48 732 283 884

Jestem mistrzem bioenergoterapii, doświadczonym uzdrowicielem terapeutą, mistykiem, podpowiadam o sposobach świadomego życia, ale przede wszystkim jestem człowiekiem, który poświęcił się życiowej pasji, jaką jest pomoc ludziom w odzyskaniu zdrowia i szczęścia. Ukazuję świat z nowej perspektywy, zachęcając do zmiany, zaczynając od własnego małego kawałka świata. - sprawdź działania uzdrawiające

Artykuły » Artykuły, rozważnia itpNiedziela 2 czerwca 2024

pokaż wszystkie artykuły »

0.015476 sec

strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...