Centrum Uzdrawiania Bioenergoterapia

Gość

Poczucie winy a choroby. Tajemna wiedza Kahunów


visibility 83 » Artykuł z cyklu » Artykuły, rozważnia itp

 

Poczucie winy może mieć głęboki wpływ na nasze zdrowie, zakorzeniając się w podświadomości i wpływając na nasze fizyczne i psychiczne samopoczucie. Huna, starożytna filozofia hawajska, postrzega człowieka jako całość składającą się z trzech części: podświadomości (niższe Ja), świadomości (średnie Ja) i nadświadomości (wyższe Ja). Harmonijne współistnienie tych trzech aspektów jest kluczem do zdrowia i duchowej równowagi.

Poczucie winy a choroby. Tajemna wiedza Kahunów

Kompleksy tkwią w podświadomości

Kompleksy i poczucie winy często tkwią głęboko w naszej podświadomości. Bez ich zrozumienia i rozwiązania nie możemy osiągnąć pełnej harmonii. Konflikt między niższym i średnim Ja prowadzi do osobistych tragedii i chorób. Rozpoznanie i praca nad tymi kompleksami jest pierwszym krokiem do uzdrowienia.

Historia Huny i koncepcje Ja

Huna ujmuje człowieka jako złożoną istotę składającą się z niższego Ja, średniego Ja i wyższego Ja. Każde z tych Ja pełni ważną rolę w naszym życiu:

  • Niższe Ja (Podświadomość): Przechowuje wspomnienia, emocje i kompleksy. Jest odpowiedzialne za instynktowne reakcje i podstawowe funkcje życiowe. Podświadomość jest kluczowa w procesie uzdrawiania, ponieważ często to w niej tkwią głęboko zakorzenione problemy i traumy.

  • Średnie Ja (Świadomość): Odpowiada za świadome myślenie, logikę i decyzje. Jest to część, której używamy na co dzień do nawigowania w świecie, podejmowania decyzji i analizowania sytuacji. Świadomość może wpływać na podświadomość poprzez afirmacje, medytacje i świadome działania.

  • Wyższe Ja (Nadświadomość): Łączy nas z wyższymi wymiarami duchowymi, intuicją i mądrością wszechświata. Wyższe Ja jest źródłem inspiracji, duchowego przewodnictwa i uzdrawiającej energii. Praca z Wyższym Ja pomaga w osiągnięciu pełnej harmonii i zdrowia, zarówno fizycznego, jak i duchowego.

Usuwanie kompleksów

Istnieją dwa główne sposoby usuwania kompleksów winy:

  1. Rozpamiętywanie: Przeanalizowanie przeszłych i przyszłych wydarzeń w celu zrozumienia i uwolnienia emocjonalnych blokad.
  2. Praca z wyższym Ja: Wykorzystanie duchowej świadomości i energetycznej pracy do rozpuszczenia kompleksów i osiągnięcia harmonii.

Wyższe Ja jako świadomość energetyczna

Wyższe Ja odgrywa kluczową rolę w procesie uzdrawiania, będąc źródłem energii i mądrości. Praca z tą świadomością pomaga w osiągnięciu pełnej harmonii i zdrowia, zarówno fizycznego, jak i duchowego.

Praktyki Huny

Huna oferuje różne techniki i praktyki, które pomagają w harmonizowaniu tych trzech aspektów Ja:

  • Medytacja: Umożliwia połączenie z Wyższym Ja, oczyszczenie podświadomości i uspokojenie umysłu.
  • Modlitwa i afirmacje: Wzmacniają pozytywne myślenie i pomagają w przeprogramowaniu podświadomości.
  • Ho'oponopono: Starożytna praktyka hawajska polegająca na przebaczeniu i uzdrowieniu relacji, zarówno z innymi, jak i z samym sobą.
  • Rytuały i ceremonie: Pomagają w zjednoczeniu z naturą, przodkami i duchowym wymiarem wszechświata.

Poczucie winy i choroby w kontekście Huny

Huna uczy, że poczucie winy i kompleksy zakorzenione w podświadomości mogą prowadzić do chorób i problemów zdrowotnych. Konflikt między niższym Ja a średnim Ja jest często źródłem tych problemów. Poprzez pracę z podświadomością i harmonizowanie wszystkich trzech Ja, można usunąć te blokady i osiągnąć pełne zdrowie i równowagę.

Podsumowanie

Rozumienie i praca nad kompleksami, poczuciem winy oraz harmonizacją niższego, średniego i wyższego Ja są kluczowe dla zdrowia i duchowej równowagi. Huna oferuje cenne narzędzia i wiedzę, które mogą wspomóc proces samouzdrawiania i prowadzić do pełniejszego, bardziej zharmonizowanego życia. Huna, jako starożytna mądrość hawajska, oferuje głębokie zrozumienie ludzkiej natury i kompleksów. Praca nad harmonizacją podświadomości, świadomości i nadświadomości jest kluczem do uzdrowienia, samorozwoju i osiągnięcia duchowej pełni. Dzięki praktykom Huny możemy pozbyć się poczucia winy, kompleksów i osiągnąć wewnętrzny spokój oraz zdrowie.

Kamil Kuszewski

mistrz bioenergoterapii

Telefon / WhatsApp: 48 732 283 884

Jestem mistrzem bioenergoterapii, doświadczonym uzdrowicielem terapeutą, mistykiem, podpowiadam o sposobach świadomego życia, ale przede wszystkim jestem człowiekiem, który poświęcił się życiowej pasji, jaką jest pomoc ludziom w odzyskaniu zdrowia i szczęścia. Ukazuję świat z nowej perspektywy, zachęcając do zmiany, zaczynając od własnego małego kawałka świata. - sprawdź działania uzdrawiające

Artykuły » Artykuły, rozważnia itpNiedziela 2 czerwca 2024

pokaż wszystkie artykuły »

0.015275 sec

strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...