Gość

Człowiek, samobieżny generator energii


» Artykuł z cyklu » Porady, wskazówki

Artykuł ma charakter edukacyjny i nie stanowi i nie zastępuje porady medycznej.

Słowo wstępu - Psychologia Energetyczna – nowe podejście w naukach o człowieku

Psychologia Energetyczna - Medycyna energetyczna

Człowiek, energetyka człowieka

Bioenergoterapia - a może Uzdrawianie duchowe

 ..."To co czyni to podejście niezwykle interesującym to po pierwsze fakt stosowania stosunkowo prostych lecz zaskakująco skutecznych metod terapeutycznych oraz przyjęcie zupełnie odmiennego od obowiązującego modelu teoretycznego sposobu myślenia zwanego energetycznym, czyli podobnego jak w bioenergoterapii. Psychologia Energetyczna jest określana jako nowa metoda interwencji w system ciało-umysł przynosząca wiele ewidentnych, obserwowalnych klinicznie pozytywnych rezultatów terapeutycznych. Dzięki złagodzeniu napięć w systemie energetycznym szczególnie obiecujące rezultaty uzyskuje się w odniesieniu do osób nie podatnych na tradycyjne sposoby leczenia takich zaburzeń jak: lęki, fobie, przeżycia traumatyczne, kompulsje, uzależnienia wszelkiego rodzaju, ograniczające rozwój przekonania, alergie, a nawet niektóre zaburzenia osobowości.

Wprowadzenie pojęcia - System energetyczny człowieka - oznacza rewolucję w myśleniu ludzi wychowanych w kulturze i paradygmacie naukowym Zachodu. Zmusza bowiem do przedefiniowania podstawowych pojęć dotyczących rozumienia tego czym jest życie, zdrowie, choroba itp. Pozwala uświadomić sobie, iż gmach nauki zachodniej został zbudowany na paradygmacie mechanicystycznym, co zaowocowało redukcjonistyczną definicją życia utożsamianego z istnieniem procesów biochemicznych. Zatem wszystko wskazuje na to, że jeden z wielu możliwych przejawów życia (tu – procesy biochemiczne) uznano błędnie za samą istotę życia. Przejaw pomylono z istotą. Wschód od kilku tysięcy lat rozwija zupełnie odmienną koncepcję świata, życia itp. i co ważniejsze na niej opiera swoje praktyki społeczne o sprawdzonej skuteczności (np. medyczne).

Żyjemy w czasach spotkania się tych dwóch wielkich systemów filozoficznych, tj. Wschodniego i Zachodniego i im wcześniej dokonamy syntezy tym lepiej. Dla odróżnienia od biochemicznej koncepcji życia przyjętej w naszej kulturze, koncepcję Wschodnią można bardzo nieprecyzyjnie (bo brakuje w naszej nauce pewnych terminów) nazwać energetyczną koncepcją życia i człowieka. Zrozumienie faktu, że czeka nas zmiana paradygmatu w naukach medycznych i psychologicznych uważam za największe wyzwanie dla tych środowisk." ...

.."Farmakoterapia próbuje usunąć różne objawy fizyczne lub psychiczne przez oddziaływanie na biochemię organizmu. Chirurg działa bezpośrednio na ciało fizyczne. Psychologia Energetyczna zaś bezpośrednio na niewidzialną zdaniem materialistów nieistniejącą matrycę wibracyjną. Rezultaty są bardzo podobne, a nieraz i lepsze. Na pierwszy rzut oka te dwa podejścia różnią się tylko tym na co się oddziałuje chcąc pomóc cierpiącemu człowiekowi. Jednak różnice sięgają głębiej. W medycynie i psychologii energetycznej uporządkowanie systemu energetycznego nie jest tylko środkiem do celu (gdzie celem byłoby usunięcie jakichś dolegliwości), lecz celem samym w sobie. Można więc powiedzieć, że podmiotem działania jest system energetyczny człowieka, gdyż tylko uporządkowany system energetyczny gwarantuje zdrowie psychiczne i fizyczne oraz prawidłowy rozwój, a wszystkim rządzą określone wzorce energetyczne."...

..."Technika Uwalniania od Negatywnych Emocji (EFT – Emotional Freedom Techniques). W technice tej wykorzystuje się system chińskich kanałów energetycznych zwanych meridianami, stąd też zaliczamy ją do kategorii Meridianowej Terapii Energetycznej (Meridian Energy Therapy)."...

- słowo wstępu na podstawie artykułu: Psychologia Energetyczna – nowe podejście w naukach o człowieku
Filozofia i medycyna - Sztuka Leczenia doc. dr Marek J. Pilkiewicz ze strony - Sztuka leczenia - Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwerytetu Jagielońskiego Collegium Medicum

Inne artykuły na temat:

Dzień w którym nauka zacznie badać zjawiska niefizyczne będzie początkiem większego postępu w czasie najbliższej dekady niż we wszystkich minionych wiekach jej istnienia. Aby zrozumieć właściwą naturę Wszechświata koniecznym jest myślenie w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji - Nikola Tesla

Myślenie czysto logiczne nie może dostarczyć nam wiedzy o świecie empirycznym. Wszelka wiedza o rzeczywistości ma swój początek w rzeczywistości i na niej się kończy. Reguły proponowane przez logikę są całkowicie puste. Albert Einstein

ATP + H2O = ADP + H2PO + 40kJ/mol
- daje 96% zasilania naszego organizmu
- krew żylna

Energetyka człowieka wpływa na ciało fizyczne!

 

Egzystencjalnych problemów człowieka nie da się zredukować ani do praw biologii, ani do praw fizyki; nie można całości kawałkować na części: tu jest fizyka, odtąd sięga biologia, a to izolowane od reszty jądro stanowi siedlisko metafizycznych doświadczeń człowieka. Chcąc zrozumieć człowieka, musimy stawić czoła całości w jej skomplikowaniu i w jej powiązaniach wszystkiego ze wszystkim. - Michał Heller

(...) dwa sposoby myślenia, droga czasu i historii oraz droga wieczności i bezczasowości, stanowią część ludzkiego wysiłku, zmierzającego do zrozumienia świata, w którym żyje. Żaden z nich nie daje się pojąć przez drugi ani doń zredukować. Stanowią one, jak to mawiamy w fizyce, komplementarne punkty widzenia, każdy z nich jest dopełnieniem drugiego, żaden nie daje pełnego obrazu. - J. Robert Oppenheimer

Oznaczenie skrótoweNazwa meridianów
Skrót PLSkrót EN
NKNerki (Kidney)
GBPęcherzyka Żółciowego (Gallbladder)
ŻStŻołądka (Stomach)
WLvWątroby (Liver)
STSpŚledzony i Trzustki (Spleen)
SHSerca (Heart)
POTWPotrójnego Odgrzewacza (Triple Warmer)
PMBPęchrzyka Moczowego (Bladder)
PLuPłuca (Lung)
OpOsierdzia (Pericardium)
JGLIJelito Grube (Large Intestine)
JCSIJelita Cienkiego (Small Intestine)
EXEXPunkty Dodatkowe (Extra Point)
GRTGVGłównego Regulatora Tylnego - Naczynie Zarządzające (Governing Vessel)
GRPCVGłównego Regulatora Przedniego - Naczynie Poczęcia (Conception Vessel)

Zdrowie zawdzięczamy energii Qi, która sprawia, że organizm dysponuje odpowiednimi siłami obronnymi zarówno przed patogennymi czynnikami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Mechanizmy obronne ustroju, dzięki dynamicznej równowadze pomiędzy yang i yin naszego ciała zachowują stan zdrowia. Utrzymuje się on dopóki silny czynnik atakując nie naruszy tego stanu lub będąc słabym nie natrafi na obniżoną niewydolną wewnętrzną siłę energii patogennej. Czynnikiem atakującym może być nagłe pogorszenie się pogody jak np. przenikliwe zimno i jeżeli natrafi na obniżoną odporność na ten czynnik może dojść do choroby.

Choroba może trwać krótko przy dobrych siłach obronnych ustroju, wytwarza się podwyższona ciepłota (gorączka) i poty, które przeciwdziałają atakowi agresji. Jeżeli organizm na skutek zakłócenia energii yang-yin nie upora się z atakiem w krótkim czasie, to choroba przewleka się.

W tradycyjnej chińskiej medycynie istnieje pojęcie pełności, gdy nadmiar patogennego czynnika atakuje powierzchnię odpornego organizmu.

Objawami pełności jest nagły początek choroby, ostry jej przebieg, wysoka gorączka, poty, szybkie tętno. Jest to tzw. zespół wewnętrzny yang-nadmiar czyli Shi.

Drugie pojęcie to pustość, jest ona przy słabej obronności organizmu i wniknięciu głębiej czynnika szkodliwego. Objawami pustości sś: przewlekanie się choroby, brak gorączki i zwolnione tętno. Stan ten to zespół wewnętrzny yin niedobór czyli Xu.

Leczenie ma wzmocnić stan niedoboru lub osłabić nadmiar.

Ze względu na pochodzenie czynnika patogennego dzieli sieje na:

  1. Patogenne czynniki zewnętrzne: zimno, ciepło, wiatr, susza, wilgoć, wpływy kosmiczne, urazy i zakażenia.
  2. Patogenne czynniki wewnętrzne: złość, troska, smutek, strach, radość, przeciążenie pracą narządów wewnętrznych, błędy w odżywianiu i inne.

Meridiany tworzą ze sobą pary, króre mają za zadanie wspólnie na siebie oddziaływać i utrzymywać ze sobą stan harmonii.

Przykład: atak zimna na powierzchnię ciała zadziała na leżący zewnętrznie duży meridian Jelita Cienkiego (ciepło) i Pęcherza Moczowego (zimno). Podczas ataku zimna na meridian Pęcherza Moczowego będzie dążność ze strony Jelita Cienkiego do wyrównania zimna swoim ogniem.

Przy ataku suszy na Jelito Grube ratunek następi przy pomocy wilgoci ze strony Żołądka. Tak wyrównane są miądzy innymi codzienne wahania klimatyczne.

Pojawienie się deficytu energii w wyrównującym składniku utrudnia likwidację ataku patogennego czynnika prowadzącego do zaburzenia.

W pierwszym przykładzie atak zimna dotknie meridian Jelita Cienkiego, a w drugim suchość, meridian Jelito Grube.

Meridiany

 

I. Meridian Płuc

Rozpoczyna się w środkowej cześci ciała człowieka i zmierza w dół do jelita grubego. Zawraca ku górze do żołądka i przez przeponę łaczy się z głównym narządem towarzyszącym tj. płucem. Pomiędzy płucem i krtanią poprzecznie kieruję się do pachy i w punkcie P.1. wychodzi na powierzchnię klatki piersiowej. Schodzi w dół po kończynie przednio-przyśrodkową powierzchnią ramienia do dołu łokciowego, biegnąc przed meridianem Serca i Osierdzia. Dalej biegnie po przednio bocznej przyśrodkowej cześci promieniowej przedramienia w kierunku tętnicy promieniowej nadgarstka. Przechodzi przez głąb kciuka P.10. i kończy się w okolicy przyśrodkowego kąta paznokcia kciuka P.11. Na wysokości stawu nadgarstkowego z punktu P.7. odczodzi gałązka, która po grzbietowej powierzchni dłoni biegnie do palca wskazujacego, do punktu JG.1., w którym łączy się z meridianem Jelita Grubego.

Ogółem punktów: 11, czas największej aktywności 3.00-5.00 (P: płuca - LU: Lung)

Oddychanie. Natlenienie. Wydalanie gazów.

Zaburzenia meridianu wewnętrznego

Hiperwentylacja, Przewlekłe choroby płuc i oskrzeli; Gruźlica płuc (TB); Choroby przepony; Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej; Choroby palca wskazującego - włóknowatość; narośl guzkowa (choroba Dupuytrena)

Zaburzenia meridianu zewnętrzego

Doleglowość barku związana z mięśniem naramiennym (częścią boczną i tylną) i mięśniami kruczo-ramiennym; Choroby skóry wzdłuż meridianu; Choroby nadgarstka; Zapalemie stawów; Sztywność lub deformacja gciuka, białe plamy, grzybica lub prążki paznokcia kciuka, zastrzał (zanokcica) kciuka, brodawki, wyprysk lub znamiona na kciuku.

Meridian Płuc - parzysty, typ yin, związany z elementem Metalu, meridian ręki - tworzy parę z meridianem jelita grubego. Wykazuje powiązania z płucami i nosogardzielą. Meridian ten usprawnia czynność narządu oddechowego. Zaburzenia w przepływie energii tego meridianu powodują: kaszel, bóle gardła, katar, duszności, bóle okolicy łopatkowej.

P.7: samodzielny, siódmy punkt meridianu płuca, jeden z podstawowych punktów w akupresurze i akupunkturze; stymulowany zaraz po oparzeniu sprzyja lepszemu gojeniu się rany, główny punkt stosowany przeciwko wszystkim stanom przekrwiennym w obrębie klatki piersiowej. Umiejscowiony jest na stronie dłoniowej przedramienia, powyżej wyrostka rylcowatego, 1,5 cuna powyżej fałdu poprzecznego nadgarstka.

P.11: samodzielny, jedenasty punkt meridianu płuca, punkt znieczulenia skóry podczas zabiegów chirurgicznych, mistrzowski punkt wszystkich chorób szyi. Znajduje się 3 mm od podstawy paznokcia kciuka po stronie promieniowej.

Objawy patalogiczne: uczucie rozpierania w klatce piersiowej; kaszel, zaburzenia oddychania, astma oskrzelowa; opadanie powiek; pleśniawki gardła i krtani; zazięnienia; rwa i ból karku grzbietu, ból grzbietu i lędźwi.

Równowaga: prawidłowe kontakty z innymi; odporność na choroby; odporność na stres oraz brak akceptacji.

Brak harmonii: kaszel, zapalenie oskrzeli; egzema, łuszczyca; słabe krążenie krwi; lęki, depresja; zmęczenie.

II. Meridian Jelita Grubego

Meridian rozpoczyna się od grzbietu wskaziciela JG.1. i biegnie ku górze wzdłuż przedniej powierzchni przedramienia i ramienia do najwyższego punktu ramienia JG.15. Dalej biegnie ku tyłowi do wyrostka ościstego C7 (GRT.14.) stąd zawraca ku przodowi i dołowi w kierunku dołu podobojczykowego. Tu dzieli się na dwie gałęzie. Jedna schodzi do klatki piersiowej, łączy się z płucami, przechodzi przez przeponę i osiąga jelito grube. Druga gałązka wstępuje na szyję, policzek, na dolne zęby i szczękę. Zatacza łuk dookoła wargi górnej i przecina symetrycznie meridian w rynience wargowej. Przechodzi na drugą stronę ciała w okolicy skrzydełka nosa JG.20. i łączy z meridianem Żołądka.

Ogółem punktów: 20, czas najwyższej aktywności 5.00-7.00 (JG: Jelito Grube - LI: Large Intestine)

Woda do picia wyzwala oczyszczanie jelit, robiąc miejsce dla nowej dawki odżywczej. Usuwa toksyny z nocnego oczyszczania.

Zaburzenia meridianu wewnętrznego

Przewlekłe choroby płuc i oskrzeli; Osłabienie mięśnia czworobocznego lędźwi; Choroby okrężnicy wstępującej i zstępującej; Bóle rzutowane wzdłuż nogi

Zaburzenia meridianu zewnętrzego

Świąt lub opryszczka nosa, krwotok z nosa; Zaburzenia zmysłu węchu, np. anosmia (brak węchu) lub hipernosmia (przechulica węchowa); Opryszczka ust (Herpes Simplux); Choroby skóry wzdłuż meridianu; Łokieć tenisisty; Ból i sztywność przedramienia; Choroby nargarstka; Zapalenie stawów; Sztywność lub deformacja palca wskazującego, białe plamy, grzybica lub prążki paznokcia palca wskazującego, zastrzał  palca wskazującego, brodawki, wyprysk lub znamiona na palcu wskazującym.

Meridian Jelita Grubego - parzysty, typ yang, związany z elementem Metalu, meridian ręki - liczba punktów 20, tworzy parę z meridianem płuc. Wykazuje połączenie z twarzą, uszami, oczami, nosem, językiem, ustami, gardłem, przełykiem i żołądkiem. Meridian ten poprawia czynność śluzówek i odtruwa organizm. Zaburzenia w przepływie energii tego meridianu powodują: bóle brzucha, zaparcia, biegunki, bóle zębów i gardła oraz krwawienie z nosa.

JG.4: samodzielny, czwarty punkt meridianu jelita grubego, jeden z podstawowych punktów w akupresurze i akupunkturze, chiński punkt błon śluzowych, uniwersalny punkt przeciwzmęczeniowy; ma działanie odtruwające, antystresowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe i immunologiczne. Położony jest w połowie drugiej kości śródręcza od strony kciuka.

JG.11: samodzielny, jedenasty punkt meridianu jelita grubego; punkt ogólnowzmacniający i pobudzający układ immunologiczny, ważny punkt laryngologiczny. Występuje na stronie przednio-bocznej przedramienia, w zagłębieniu powyżej nasady kości promieniowej, 1 cun na zewnątrz od zgięcia łokciowego.

JG.20: samodzielny, dwudziesty punkt meridianu jelita grubego, punkt „przyjęcia zapachów i aromatów”; stosowany przy zaniku węchu (anosmia). Leży w fałdzie nosowo-wargowym w połowie wysokości skrzydełka nosa.

Objawy patalogiczne: bóle brzucha, biegunka, zaparcia; pleśniwki gardła; bóle zębów; krwawienie z nosa, nieżyt nosa; ból na przebiegu meridianu.

Równowaga: organizm dobrze sobie radzi z wydalaniem zbędnych substancji

Brak harmonii: przeziębienia; zatkany nos; bóle głowy; czyraki, stan zapalny zatok przynosowych; zaparcia, biegunki, hemoroidy; brak wytrwałości.

III. Meridian Żołądka

Rozpoczyna się na boku skrzydełka nosa JG.20. Wstępuje do wewnętrznego kąta oka, gdzie łączy się z meridianem Pęchęrza Moczowego PM.1. Stąd biegnie do dolnego brzegu oczodołu Ż.1. i zstępuje do zębów szczęki. Okrąża wargi i łączy się z meridianem strony przeciwnej (GRP.24.). Kieruję się do tyłu i przed małżowiną uszną do kości skroniowej Ż.8. Od kąta żuchwy meridian biegnie wzdłuż gardła do dołu nadobojczykowego, gdzie dzieli się na dwie gałęzie. Jedna biegnie przez klatkę piersiową do przepony i żołądka. Łączy się ze śledzoną i schodzi do pachwiny. Druga biegnie powierzchownie przez sutki, wzdłuż brzucha do pachwiny, gdzie łączy się z gałązią głęboką. Dalej mieridian biegnie na przedniej stronie uda i podudzia do grzbietu stopy, do piszczelowej strony palca drugiego. Na podudziu od meridianu odchodzą dwie gałązki. Jedna z punktu Ż.36. do bocznej strony trzeciego palca. Druga od grzbietu stropy Ż.42. do przyśrodkowej strony palca palucha, gdzie łączy się z meridianem śledzony ST.1.

Ogółem punktów: 45, czas najwyższej aktywności 7.00-9.00 (Ż: Żołądek - St: Stomach)

Energie życiowe są najwyższe, więc zjedz najważniejszy posiłek dnia, aby zoptymalizować trawienie / przyswojenie.

Zaburzenia meridianu wewnętrznego

Choroby migdałów gardłowych; Duszność (trudności w oddychaniu), Astma oskrzelowa; Cukrzyca, hiperglikemia/hipoglikemia; Zapalenie trzustki; Zapalenie pęcherzyka żółciowego (kamienie żółciowe); Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej; Wrzód żołądka, zapalenie nieżyt żołądka; Marskość wątroby; Zapalenie okrężnicy; Choroba Crohna.

Zaburzenia meridianu zewnętrzego

Zapalenie spojówek, wytrzeszcz oczu, jęczmień powieki dolnej; Zapalenie zatok; "worki i cienie" pod oczami; Zmiany na policzku, np. pęknięcia naczynka, "wypieki", sińce, znamiona skórne, trądzik, choroby nerwu twarzowego; Zapalenie śluzuwki nosa (katar), Chrapanie; Owrzodzenie ust, schorzenia zębów, zgrzytanie zębami; Choroby ślinianek, choroby przełyku; Zapalenie migdałów, zapalenie krtani; Choroby piersi / brodawki sutkowej, np. ból sutka i wciągnięcie brodawki; Choroby przepony, np. przepuklina rozworu przełykowego, Wzdęcia z oddawanie wiatrów, Dysfunkcja żołądka, trzustki lub śledzony (strona lewa), Dysfunkcja wątroby lub pęcherzyka żółciowego (strona prawa), Dysfunkcja nerek lub narnerczy, Zaburzenia trawienia, stany zaparć i dysfunkcja enzymów trawiennych; Choroby układu odpornościowego, np. zespół przewlekłego zmęczenia i fibromialgia, Zapalenie wyrostka robaczkowego, (strona prawa); Choroby i dysfunkcje jajników (mężczyźni przepuklina pachwinowa); Choroby skóry wzdłuż meridiana, żylaki i "pajączki" wzdłuż meridiana; Ból rzepkowo-udowy "kolano biegacza", bolesność i obrzęk mięśni piszczelowatych w zespole przeciążenia; Choroby i deformacja 2. i 3. palca stopy np. palec młotkowaty, odciski lub choroby paznokci, zapalenie kaletki.

Meridian Żołądka - parzysty, typ yang, związany z elementem Ziemi, meridian nogi - tworzy parę z meridianem śledziony-trzustki. Wykazuje powiązanie z narządami wewnętrznymi. Meridian ten usprawnia czynność narządów trawienia oraz działa kojąco na psychikę. Zaburzenia w przepływie energii tego meridianu powodują bóle brzucha, wzdęcia, obrzęki, bóle szyi, krwawienie z nosa.

Ż.36: samodzielny, trzydziesty szósty punkt meridianu żołądka, punkt ogólnowzmacniający, przeciwzmęczeniowy, regenerujący, określany kilkoma nazwami: „wielki lekarz nóg”, „boski uzdrawiacz stóp i kolan”, „boski spokój ducha”. Umiejscowiony jest 3 cuny poniżej dolnego brzegu rzepki i 1,5 cuna w bok od grzebienia kości piszczelowej.

Objawy patalogiczne: zaburzenia brzuszne, obrzęki, porażenie twarzy, pleśniawki gardła, krwawienie z nosa, wymioty, choroby gorączkowe, manie, ból na przebiegu meridianu.

Równowaga: prawidłowy cykl menstruacyjny, odpowienia ilość mleka u kobiet karmiących, brak zaburzeń odżywiania się, dobre trawienie, asertywność.

Brak harmonii: brak apetytu lub nadmierne odczuwanie głodu, zgaga, nudności, wrzody żołądka, bóle żołądka, zaburzenia emocjonalne.

IV. Meridian Śledzony i Trzustki

Rozpoczyna się po piszczelowej stronie palucha ST.1., biegnie na pograniczu skóry "białej i czerwonej" po przygrodkowej powierzchni stropy. Biegnie przed kostką przyśrodkową i 8 cun powyżej niej krzyżuje się z meridianem Wątroby i biegnie przed nim. Biegnie przednioprzyśrodkową powierzchnią kończyny dolnej i przez pachwinę wnika do brzucha, gdzie łączy się z narządem towarzyszącym tzn. śledzioną i komunikują się żołądkiem. Przechodzi przez przeponę i wzdłuż przełyku kieruję się do podstawy języka, obejmując tam całą dolną powierzchnię. Na wysokości przepony daje gałązkę, która po opuszczeniu żołądka kieruje się do serca i tam łączy się z meridianem serca.

Ogółem punktów: 21, czas najwyższej aktywności 9.00-11.00 (ST: Śledzina i Trzystka - S: Spleen)

Strawiony pokarm z żołądka przechodzi dalej. Enzymy z trzustki kontynuują proces trawienia. Udostępniono energię węglowodanową.

Zaburzenia meridianu wewnętrznego

Suchość ust, zwiększone pragrnienie; Choroba tarczycy (nadczynność lub niedoczynność); Kołatanie serca; Cukrzyca; Choroby trzustki.

Zaburzenia meridianu zewnętrzego

Choroby bocznej części piersi np. torbiel lub ból sutka; Choroby śledziony (strona lewa); Dysfunkcja żołądka i trzustki; Dysfunkcje wątroby i pęcherzyka żółciowego (strona prawa); Dysfunkcje jajowodów, Zaburzenia miesiączkowe np. endometrioza lub włókniak macicy (mężczyźni przepuklina pachwinowa, choroby prostaty); Choroby skóry wzdłuż meridiana; Ból ucha; Żylaki i "pajączki" wzdłuż meridiana, Ból kolana (przyśrodkowa cześć rzepki), boleśność i obrzęk mięśni piszczelowych w zespole przeciążenia; Grzybica lub wrastający paznokieć palucha (część przyśrodkowa), paluch koślawy lub młotkowaty, sztywność i ból przyśrodkowej części palucha.

Meridian Śledziony-Trzustki - parzysty, typ yin, związany z elementem Ziemi, meridian nogi - tworzy parę z meridianem żołądka. Wykazuje powiązania z płucami, śledzioną, wątrobą, żołądkiem i przewodem pokarmowym. Meridian ten reguluje trawienie, uspokaja psychikę oraz usprawnia czynność tkanki łącznej. Zaburzenia w przepływie energii tego meridianu powodują obrzęki, bóle żołądka, żółtaczkę, drętwienie języka, wzdęcia, ogólne osłabienie.

ŚT.4: samodzielny, czwarty punkt meridianu śledziony-trzustki, mistrzowski punkt przeciw biegunkom. Znajduje się na przyśrodkowym brzegu stopy, w zagłębieniu ku dołowi od główki bliższej I kości śródstopia.

ŚT.6: samodzielny, szósty punkt meridianu śledziony-trzustki, jeden z podstawowych punktów w akupresurze i akupunkturze; punkt urody kobiecej; nie wolno stymulować w czasie ciąży. Występuje na wewnętrznej stronie podudzia, 3 cuny powyżej środka kostki przyśrodkowej, na tylnym brzegu kości piszczelowej.

Objawy patalogiczne: ból i zdrętwienie języka, ból żołądka, zaburzenia brzuszne, wymioty, żółtaczka, ogólne osłabienie i słabość ciała, ból i obrzęki na przebiegu meridiana.

Równowaga: prawidłowy cykl menstruacyjny, dobra odporność organizmu, zdrowa krew, wlaściwe wydzielanie śliny.

Brak harmonii: zaburzenia w trawieniu, nadmierny apetyt na słodycze, problemy z tkaną podskórną (skórka pomarańczowa), impotencja, bezpłodność, opadanie narządów, anemia, nadwaga lub niedowaga, suchość w ustach, nadmierne wydzielanie śłiny, zmęczenie, ospałość, problemy z miesiączką, brak równowagi emocjonalnej i przesadne zaangażowanie w sprawy innych.

V. Meridian Serca

Meridian wychodzi ze środka serca i dzieli się na trzy gałązki. 1. Przebiega przez przeponę w kierunku jelita cienkiego. 2. Biegnie ku górze wzdłuż przłyku i gardła do oka. 3. Biegnie przez płuco do dołu pachowego i ciągnie się wzdłuż przyśrodkowej powierzchi kończyny górnej, aż do promieniowej strony piątego palca. Tu w punkcie S.9. łączy się z meridianem Jelita Cienkiego.

Ogółem punktów: 9, czas najwyższej aktywności 11.00-13.00 (S: Serce - H: Heart)

Składniki odżywcze wchodzą do krwiobiegu. Serce pompuje je w całym systemie i przyjmuje jego zapotrzebowanie na tłuszcz.

Zaburzenia meridianu wewnętrznego

Uszkodzenie naczyń twardówki oka, Ślepota, Krwotoki siatkówki oka, Zaburzenia mowy, np. jąkanie (element ognia), Choroby serca, Zaburzenia gospodarki wodnej (jelito ciekie), Zespół zaburzonego wchłaniania pokarmu.

Zaburzenia meridianu zewnętrzego

Stan zapalny, sztywność lub deformacja małego palca, biała plama lub prążki paznokcia małego palca, brodawki, wypryski lub znamiona na małym palcu; Choroby nadgarstka; Drętwienie, ból lub sztywność przyśrodkowej powierzchni ramienia wzdłuż meridiana; Ból w dole pachowym; Obrzęk węzłow pachowych; Dusznica bolesna.

Meridian Serca - parzysty, typ yin, związany z elementem Ognia, meridian ręki - tworzy parę z meridianem jelita cienkiego. Wykazuje połączenie z sercem i ośrodkowym układem nerwowym. Meridian ten wpływa na psychikę. Zaburzenia w przepływie energii tego meridianu powodują bóle i suchość w gardle, bóle serca, podwyższoną temperaturę ciała, niepokój.

S.5: samodzielny, piąty punkt meridianu serca, o silnym działaniu uspokajającym; znosi lęk, objawy tremy, przywraca spokój. Umiejscowiony jest na dłoniowej stronie przedramienia, 1 cun powyżej fałdu poprzecznego nadgarstka, po stronie promieniowej ścięgna mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka.

S.9: samodzielny, dziewiąty punkt meridianu serca, punkt pobudzenia psychiki i serca – punkt cucący (amnezja, omdlenia). Występuje 3 mm od kąta podstawy paznokcia palca małego, po stronie promieniowej.

Objawy patalogiczne: suchość gardła, ból w okolicach serca i podżebrza, pragnienie, stany zapalne dłoni, ból na przebiegu meridiana.

Równowaga: harmonia tego meridianu czyni cżłowieka inteligentnym, ciepłym, otwartym i empatycznym, krążenie krwi jest prawidłowe a umysł trwa w niezmęconym spokoju.

Brak harmonii: nerwowość, brak odporności na stres, nadpobudliwość, wyczerpanie emocjonalne, słabe krążenie, oziębłość, uczucie ucisku w klatce piersiowej, drętwienie palców i trudności z mówieniem.

VI. Meridian Jelita Cienkiego

Rozpoczyna się na łokciowej stronie palca małego JC.1. Biegnie po stronie wyprostnej kończyny, nieco za stawem ramiennym przekracza łopatkę i w punkcie (GRT.14.) łączy się z tym meridianem. Kieruję się do dołu nadobojczykowego, wstępuje do klatki piersiowej i łączy się z sercem. Od tego miejsca jedna gałąź przechodzi przeponę i dostaję się do żołądka i jelita cienkiego. Druga gałaź wstępuje na przełyk, szyję i kieruje do bocznego kata oka i skroni w punkcie JC.19. wchodzi do ucha. Od drugiej gałęzi mamy jeszcze odgałązienie, które przez policzek kieruję się do wewnętrznego kąta oka i tu w punkcie PM.1. łączy się z meridianem pęcherza moczowego.

Ogółem punktów: 19, czas najwyższej aktywności 13.00-15.00 (JG: Jelito Grube - LI: Large Intestine)

Pokarmy wymagające dłuższych czasów trawienia (białka) kończą trawienie / przyswajanie.

Zaburzenia meridianu wewnętrznego

Ostry gościec stawowy (choroby reumatyczne); Choroby serca; Ból kołkowy; Biegunka; Zaburzenia gospodarki wodnej (jelito cienkie); Zespół zaburzonego wchłaniania pokarmu; Osłabienie i bółe rzutowane nogi (głównie mięśnia czworogłowego uda)

Zaburzenia meridianu zewnętrzego

Choroby ucha np. szum w uszach; Choroby nerwu twarzowego, np. porażenie Bella; Obrzęk węzłów limfatycznych szyi; Gościec mięśniowo-ścięgnisty i trądzik okolicy barku, Łokieć tenisisty; Choroby nadgarstka; Stan zapalny sztywność lub deformacja małego palca, białe plamy, grzybica lub prążki paznokcia małego palca, brodawki wpryski lub znamiona na małym palcu, zastrzał paznokcia palca małego.

Meridian Jelita Cienkiego: - parzysty, typ yang, związany z elementem Ognia, meridian ręki; liczba punktów 19, tworzy parę z meridianem serca. Wykazuje połączenie ze stawem łokciowym, grzbietem, karkiem i głową. Meridian ten poprawia czynność błon śluzowych oraz działa przeciwskurczowo na mięśnie gładkie. Zaburzenia w przepływie energii tego meridianu powodują: ból wzdłuż jego przebiegu, bóle gardła, ból i obrzęk policzka, upośledzenie słuchu i żółtaczkę.

JC.1: samodzielny, pierwszy punkt meridianu jelita cienkiego; punkt cucący. Umiejscowiony jest 3 mm od zewnętrznego kąta podstawy paznokcia V palca ręki.

JC.2: samodzielny, drugi punkt meridianu jelita cienkiego; stosowany przy gwałtownych atakach epilepsji. Znajduje się w zagłębieniu przednio-bocznym od główki paliczka bliższego palca V.

JC.6: samodzielny, szósty punkt meridianu jelita cienkiego; punkt odmładzający, regenerujący i przedłużający życie, zwany „najbardziej szanowanym” – zaleca się uciskanie go u osób w podeszłym wieku. Występuje na stronie grzbietowej nadgarstka, po stronie promieniowej wyrostka rylcowatego kości łokciowej.

JC.17: samodzielny, siedemnasty punkt meridianu jelita cienkiego, o działaniu relaksującym – odpręża, uspokaja, usypia. Umiejscowiony jest pod kątem żuchwy, w zagłębieniu na przednim brzegu mięśnia mostkowo obojczykowo-sutkowego.

JC.19: samodzielny, dziewiętnasty punkt meridianu jelita cienkiego, punkt „pałac słuchu” – jeden z podstawowych punktów w akupresurze i akupunkturze; stosowany u osób z niedosłuchem i szumem w uszach. Znajduje się w zagłębieniu między skrawkiem małżowiny usznej a stawem żuchwowo-skroniowym.

Objawy patalogiczne: ból w dole brzucha, głuchota, sztywność karku, pleśniawki gardła, ból na przebiegu meridianu.

Równowaga: osoba ze zharmonizowanym przepływem energii potrafi słuchać innych i rozumieć co inni do niej mówią, umie wybrać to co właściwe.

Brak harmonii: zaburzenia słuchu, choroba jelit, trudności w rozumieniu, dolegliwości uszu, sztywność karku, zaparcia, narmierny apetyt, zbytnia kontrola nad emocjami, napięcia barków, bóle głowy, zespół napięcia miesiączkowego, anemia i permanentne przemęczenie.

VII. Meridian Pęcherza Moczowego

Rozpoczyna się od wewnętrznego kąta oka PM.1. Biegnie przez czoło do wierzchołka głowy i w punkcie GRT.20. łączy się z tym meridianem. Z wierzchołka zasadniczy meridian wchodzi do czaszki, do mózgowia, pojawia się znowu na karku i stąd biegnie w dół w dwóch równoległych pniach. Jeden oddalony od lini środkowej ciła o 1,5 cun, biegnacy od karku do lędźwi, dalej łączy się z nerką, a następnie z pęcherzem moczowym. Pień ten biegnie dalej po grzbietowej powierzchni do dołu podkolanowego. Drugi pień oddalony jest o 3 cuny od lini środkowej ciała i biegnie od karku również do dołu podkolanowego, gdzie łączy się z pniem pierwszym. Dalej meridian biegnie wzdłuż grzbietowej części podudzia, za kostką boczną, wzdłuż zewnętrznego brzegu stopy, aż do szczytu V palca. Tam w punkcie PM.67. spotyka się z meridianem nerki.

Od meridianu PM, na szczycie głowy odchodzi odgałęzienie do okolicy skroniowej, okrążajac ucho.

Ogółem punktów: 67, czas najwyższej aktywności 15.00-17.00 (PM: Pęcherz Moczowy - B: Bladder)

Odpady metaboliczne z porannego odżywiania są zgromadzone i wydalane co zapewnia miejsce dla filtracji nerkowej.

Zaburzenia meridianu wewnętrznego

Ataki utraty słuchu, Głuchota, Choroby ucha; Nadciśnienie/Niedociśnienie tętnicze; Przewlekłe choroby nerek, Nietrzymanie moczu, Przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego.

Zaburzenia meridianu zewnętrzego

Łysienie, łupież; Bóle głowy (czołowe, ciemieniowe lub potyliczne); Zmiany i obrzmienie powieki górnej; Obrzmienie i skrzywienie kręgosłupa szyjnego, np zniesienie lordozy, Wzmożone napięcie karku i barku (górna cześć m. czworobocznego); Choroby skóry wzdłuż meridiana, np. łuszczyca lub znamiona; Hiperkifoza piersiowa (plecy okrągłe), Skolioza (boczne skrzywienie kręgosłupa), Choroby pleców, głównie związane z mięśniam krzyżowo-kolcowym; Choroby ośrodkowego układu nerwowego (OUN); Choroby nerek i pęcherza moczowego; Zmiany przeciążeniowe kręgosłupa lędźwiowego, Rwa kulszowa; Hemoroidy, pękniecia odbytu, czyraki pośladków, odleżyny; Żylaki i "pajączki" wzdłuż meridiana, Ból i kurcze mięśni łydki (m.piszczelowy i m. strzałkowy), Zapelenie ścięgna Achillesa, Skręcenia/obrzęk stawu skokowego, "Stopa sportowca", Młotkowaty mały palec.

Meridian Pęcherza Moczowego - parzysty, typ yang, związany z elementem Wody, meridian nogi - tworzy parę z meridianem nerki. Wykazuje połączenie ze skórą, ośrodkowym układem nerwowym, narządami wewnętrznymi, grzbietem, karkiem i głową. Meridian ten odtruwa i oczyszcza organizm. Zaburzenia w przepływie energii tego meridianu powodują bóle głowy i kręgosłupa oraz nieprawidłowe funkcjonowanie układu moczowego.

PM.1: samodzielny, pierwszy punkt meridianu pęcherza moczowego, zwany „światłością oka”; jeden z najbardziej skutecznych punktów w akupresurze w chorobach oczu. Umiejscowiony jest 3 mm od wewnętrznego kąta oka.

PM.31: samodzielny, trzydziesty pierwszy punkt meridianu pęcherza moczowego, punkt „ostatniej młodości”; u kobiet działa regenerująco i odmładzająco, stosowany po 40. roku życia. Leży ponad pierwszym otworem kości krzyżowej, w połowie odległości między kolcem biodrowym tylnym górnym a GRT.

PM.43: samodzielny, czterdziesty trzeci punkt meridianu pęcherza moczowego, tzw. punkt 100 chorób; działa na organizm zapobiegawczo. Znajduje się 3 cuny bocznie od dolnego brzegu wyrostka kolczystego Th4.

Objawy patalogiczne: zatrzymanie moczu, moczenie nocne, ból głowy, mania, choroby oczu, ból na przebiegu kanalu.

Równowaga: prawidłowa gospodarka hormonalna, odważne, zdecydowane i energiczne działania, zdrowe mocne plecy.

Brak harmonii: nerwica, brak energii, wyczerpanie, nieufność, problemy z kręgosłupem, kłopoty z prostatą, bóle pleców, migreny i lęki.

VIII. Meridian Nerek

Rozpoczyna się pod małym palcem, biegnie po podeszwie do przyśrodkowej kostki, którą ogrąża. Biegnie dalej po przyśrodkowej powierzchni kończyny dolnej z tyłu meridianów Wątroby i Śledziony-Trzustki. Wspina się aż do dolnego brzegu końca kręgosłupa (GRT.1.) i biegnie wzdłuż kręgosłupa do nerki skąd daje gałązkę do pęcherza moczowego. Dalej mierian wstępuje do wątroby i przez przeponę do płuc. Spotyka się z meridianem Osierdzia. Wewnątrz płuc meridian dzieli się na dwie części. Jedna łączy się z sercem i rozmieszcza się w klatce piersiowej. Druga biegnie wzdłuż szyi do nasady języka.

Ogółem punktów: 27, czas najwyższej aktywności 17.00-19.00 (N: Nerki - K: Kidney)

Filtruje krew (decyduje, co zachować, co wyrzucić), utrzymuje właściwą równowagę chemiczną krwi na podstawie dziennego spożycia. Krew dostarczająca użyteczne składniki odżywcze do wszystkich tkanek.

Zaburzenia meridianu wewnętrznego

Zaburzenia przytarczyc; Niewydolność serca, Mażdżyca naczyń krwionośnych; Wypadnięcia dysku; Ciężkie choroby nerek; Zapalenie szpiku / osteoporoza (związana głownie z odcinkiem L1-L5).

Zaburzenia meridianu zewnętrzego

Zastoje krwi w płucach; Choroby piersi, np. ból przyśrodkowej cześci sutka; Zaburzenia splotu trzewnego; Czkawka; Zaburzenia gospodarki wodnej (jelito cienkie); Zespół zaburzonego wchłaniania pokarmu; Choroby pęcherza moczowego i prostaty, Niepłodność, Choroby układu rozrodczego, Egzema lub choroby skóry w okolicach pachwiny; Choroby skóry, żylaki lub "pajączki" wzdłuż meridiana; Ból tylnej cześci kolana, bóle przyśrodkowej części łydki, skręcenie i obrzęk stawu skokowego; Wpryski lub grzybica wzdłuż meridiana; Pieczenie, potliwość i ból podeszłwy stopy.

Meridian Nerek - parzysty, typ yang, związany z elementem Wody, meridian nogi - tworzy parę z meridianem Pęcherza Moczowego. Wykazuje powiązanie z nerką, narządami rodnymi, pęcherzykiem żółciowym oraz z gardłem. Meridian ten usprawnia i reguluje czynność nerek, nadnerczy, odtruwa organizm i dodaje energii. Zaburzenia w przepływie energii tego meridianu powodują: kaszel, biegunki, zaparcia, uczucie gorących stóp, bóle wzdłuż jego przebiegu.

Objawy patalogiczne: duszność, suchość języka, pleśniawki gardła, lumbago, obrzęki, zaparcia lub biegunki, zaburzenia motoryczne mięśni, zaniki mięśniowe, ból i stany zapalne na przebiegu meridiana.

Równowaga: dużo siły witalnej, nie boi się podróży ani zmian w swoich poglądach i  jest odporny na stres, ma zdrowe potrzeby seksualne.

Brak harmonii: przedwczesne siwienie włosów, oziębłość, impotencja, zaburzenia słuchu, kłopoty z zębami, bezpłodność, zimne stopy, zmęczenie, lęki, artretyzm, problemy menstruacyjne, nadciśnienie, ból w dolnej części pleców i wyczerpanie.

IX. Meridian Osierdzia

Meridian bierze początek w klatce piersiowej, gdzie łączy się z narządem towarzyszącym tj. osierdziem. Schodzi przez przeponę w kierunku jamy brzusznej, łącząc ze sobą wszystkie trzy jamy ciała. Gałązka druga, piersiowa biegnie wewnątrz klatki piersiowej w kierunku dołu pachowego i wychodzi jako O.1., 3 cun ponieżej pachy w części żebrowej klatki piersiowej. Biegnie środkiem ramienia po stronie przyśrodkowej, pomiędzy meridianami Płuc i Serca. Biegnie przez dół łokciowy, przedramię, między ścięgnami mięśnia dłoniowego długiego i zginaczem promieniowym nadgarstka na dłoni wzdłuż środkowego palca na jego wierzchołek O.9. W punkcie O.8. odchodzi gałązka, która biegnie wzdłuż łokciowej strony IV palca i wchodzi na jego grzbiet, gdzie w punkcie PO.1. łączy się z meridianem Potrójnego Ogrzewacza.

Ogółem punktów: 9, czas najwyższej aktywności 19.00-21.00 (O: Osierdzie - P: Pericardium)

Substancje odżywcze są przenoszone do grup komórek (naczyń włosowatych) i do każdej pojedynczej komórki (limfatycznej).

Zaburzenia meridianu wewnętrznego

Choroby osierdzia; Choroby 4 palca ręki, np włókniokowatość dłoni guzowata (ch. Dupuytrena).

Zaburzenia meridianu zewnętrzego

Obrzęk i ból w dole pachowym (węzły chłonne); Zmiany skórne w zgięciu łokciowym i wzdłuż meridiana, Choroby nadgarstka np. zespół cieśni nadgarstka; Nadmierne pocenie się (gorąc, spocone dłonie); Stany zapalne, sztywność lub deformacja 3 palca ręki, brodawki, wypryski lub znamiona na 3 palcu, białe plamy, grzybica lub prążki paznokcia 3 palca, zastrzał paznokcia palca środkowego ręki.

Meridian Osierdzia - parzysty, typ yin, związany z elementem Ognia, meridian ręki - tworzy parę z Meridianem Potrójnego Ogrzewacza. Nie jest związany z żadnym narządem, lecz działa czysto funkcjonalnie na narządy wewnętrzne typu yin (płuca, serce, śledziona-trzustka, nerki, wątroba). Meridian Osierdzia oddaje swoje odgałęzienia do trzech części tułowia: górnej, środkowej i dolnej, a tym samym łączy się z meridianem potrójnego ogrzewacza. Wykazuje powiązania z układami nerwowym i krążenia, klatką piersiową i żołądkiem. Meridian ten wzmacnia i równocześnie uspokaja serce i czynność krążenia. Zaburzenia w przepływie energii tego meridianu powodują choroby serca, bóle głowy, gorączkę.

O.6: samodzielny, szósty punkt meridianu osierdzia, jeden z podstawowych punktów w akupresurze i akupunkturze, tzw. punkt wewnętrznej bariery; jest to „punkt miłości doskonałej”, regulujący zaburzenia seksualne. Występuje na stronie dłoniowej przedramienia, 2 cuny powyżej fałdu poprzecznego nadgarstka, między ścięgnami mięśni zginacza promieniowego nadgarstka i dłoniowego długiego.

Objawy patalogiczne: duchnica bolesna; uczucie pełności i rozpierania klatki piersiowej, napadowe kołatania serca; drażliwiść, mania; przykurcze stawu łokciowego i ramiennego, stany zapalne i ból na przebiegu meridiana.

Równowaga: przynosi radość, otwarcie na partnera, prawidłowe krążenie krwi, apetyt seksualny.

Brak harmonii: nerwowośc, impotencja, problemy, z krążeniem krwi, nieprawidłowe ciśnienie.

X. Meridian Potrójnego Ogrzewacza

Rozpoczyna się na łokciowej stronie IV palca dłoni. Biegnie po stronie wyprostowanej ramienia, przez łokieć do grzbietowej strony barku. Stąd kieruje się do przodu i dołu nadobojczykowego, dalej do środka do punktu GRT.17. W klatce piersiowej wchodzi w kontakt z osierdziem. Przez przeponę wchodzi do jamy brzusznej i w ten sposób łączy się z trzema częściami ciała (San-Jiao). Z punktu GRT.17. (Shan-Zhong) z wnętrza klatki piersiowej wychodzi do dołu nadobojczykowego, biegnie powierzchownie po szyi wzdłuż tylnej krawędzi ucha, otacza je, zawraca w kierunku paliczka i kończy w okolicy podobojczykowej. Gałązka uszna, rozpoczyna się za uchem, wchodzi do ucha i wychodzi z przodu ucha, przecina gałązkę zmysłową na policzku i kieruje do zewnętrzego kąta oka PO.23., gdzie łączy się z meridianem Pęcherzyka Żółciowego.

Ogółem punktów: 23, czas najwyższej aktywności 21.00-23.00 (PO: Potrójny Oogrzewach - TW: Triple Warmer)

Układ hormonalny dostosowuje homeostazę organizmu w oparciu o uzupełnianie elektrolitów i enzymów.

Zaburzenia meridianu wewnętrznego

Zaburzenia podwzgórza, szyszynki i przysadki mózgowej; Choroby nerwu twarzowego, np. porażenie Bella; Choroby serca; Zaburzenia termolegulacji organizmu, np. uderzenia gorąca, uczucie zimna, zaburzenia pocenia się (element ognia); Zatrzymanie moczu.

Zaburzenia meridianu zewnętrzego

Ból bocznego kąta i z tyłu oka; Egzema i skaza moczanowa wokół płatka ucha; Choroby skóry wzdłuż meridianu; Choroby barku (łopatka); Choroby łokcia, Choroby nadgarstka; Stan zapalny, sztywność lub deformacja 4 palca ręki, brodawki, wypryski lub znamiona na 4 palcu, białe plamy, grzybica lub prążki paznokcia 4 palca, zastrzał 4 palca ręki.

Meridian Potrójnego Ogrzewacza - parzysty, typ yang, związany z elementem Ognia, meridian ręki -tworzy parę z meridianem osierdzia. Nie wiąże się z żadnym narządem, lecz stanowi cały układ czynnościowy organizmu człowieka. Łączy trzy funkcjonalne części tułowia: górną do przepony, środkową od przepony do pępka oraz dolną poniżej pępka. Zarządza i reguluje czynnościami narządów wewnętrznych typu yang (żołądek, jelito grube, jelito cienkie, pęcherz moczowy i pęcherzyk żółciowy). Wykazuje powiązanie z oczami, uszami, ramionami, stawami łokciowymi i klatką piersiową. Meridian ten usprawnia czynność układów oddechowego, trawiennego i moczowo-płciowego. Zaburzenia w przepływie energii tego meridianu powodują szum w uszach, głuchotę, obrzęki i bóle gardła, wzdęcia, bóle przy oddawaniu moczu, moczenie nocne.

PO.5: samodzielny, piąty punkt meridianu potrójnego ogrzewacza, jeden z podstawowych punktów w akupresurze i akupunkturze; stosowany przy zwiększonej wrażliwości przed zmianą pogody. Występuje na grzbietowej stronie przedramienia, 2 cuny powyżej stawu promieniowo-nadgarstkowego, między kością promieniową a łokciową.

PO.21: samodzielny, dwudziesty pierwszy punkt meridianu potrójnego ogrzewacza, mistrzowski punkt słuchu – „brama słuchu”. Leży z przodu powyżej skrawka ucha, na tylnym brzegu wyrostka stawowego żuchwy.

Objawy patalogiczne: zaburzenia brzuszne, obrzęki, nietrzymanie moczu, zaburzenia oddawania moczu, głuchota, szum i dzwonienie w uszach, pleśniawki gardła, sztywność i ból karku, ból w okolicach przebiegu meridiana.

Równowaga: dobra odporność organizmu na infekcje i niekorzystne zdarzenia losowe.

Brak harmonii: skłonność do infekcji, slabe zdrowie, alergie, niskie lub wysokie ciśnienie, nerwowość, bóle w klatce piersiowej, palpitacje, problemy z ukrwienieim kończyn, klopoty z trawieniem i/lub oddychaniem, nieprawidłowe funkcjonowanie innych meridianów i przesadna ostrożność.

XI. Meridian Pęcherzyka Żółciowego

Rozpoczyna się od zewnętrznego kata oka PZ.1., kieruję się w dół w kierunku ucha, a nastęnie wspina się do rogu czoła, wraca do ucha, otacza z tyłu, a następnie wraca do czoła i przez głowę na kark PZ.20. Na szyi kieruje się w kierunku barku, biegnac przed potrójnym ogrzewaczem, zawraca ku tyłowi do kregosłupa i zawraca wzdłuż karku do dołu nadobojczykowego. Gałązka tylna uszna rozpoczyna się za uczhem, wchodzi do środka ucha i wychodzi z przodu ucha kierując się do zewnętrznego kąta oka. Gałązka z zewnętrznego kąta oka biegnie w dół do PŻ.5., spotyka się z meridianem Potrójnego Ogrzewacza w okolicy podobojczykowej, nastęnie schodzi przez PŻ.6. na szyję do dołu nadobojczykowego, gdzie przyłaczy się do kanału głównego. Ten dalej przejmuje podwójny przebieg. Meridian dalej schodzi na klatkę piersiową, przechodzi przez przeponę łączy się z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym jako narządem towarzyszącym. Ciągnie się do pachwiny, omija owłosienie łonowe i przebiega dalej poprzecznie do kości biodrowej do punktu PŻ.30. Jest to jedna gałąź. Druga gałąź (uważana przez niektórych za właściwą) biegnie z dołu nadobojczykowego w dół do pachy, dalej wzdłuż boku klatki piersiowej, przez koniec wolnego żebra, w kierunku stawu biodrowego, gdzie spotyka się z poprzednią gałązką PŻ.30. Od tego miejsca meridan biegnie po bocznej powierzchni kończyny dolnej, przez kostkę boczną i osiąga IV palec po stronie strzałkowej PŻ.44. Gałązka grzbietu stopy wychodząc z PŻ.41., biegnie przez śródstopie między I i II kością do palucha, gdzie łączy się z meridianem Wątroby.

Ogółem punktów: 44, czas najwyższej aktywności 23.00-01.00 (: Pęcherzyk Żółciowy - GB: Gallbladder)

Wstępne oczyszczanie wszystkich tkanek, proces cholesterolu, poprawia funkcje mózgu.

Zaburzenia meridianu wewnętrznego

Choroby oczu, np. jaskra, zaćma, Sanpaku oczu ("trzy białka"), Dysfunkcja kalalików łzowych, Łzawienie lub wysuszanie oka; Nerwoból nerwu trzójdzielnego; Zapalenie wyrotka sutkowego kości skroniowej, Zawroty głowy, Zabarwienia skóry twarzy; Zaburzenia smaku; Półpasiec, Choroby stawu biodrowego; Choroby mięśni powodujące wady postawy i trudności prostowania tułowia (element drzewa)

Zaburzenia meridianu zewnętrzego

Migrena, bóle głowy (skroniowe, gromadne lub napięciowe); Guz mózgu; Choroby naczyniowe mózgu (udar); Bóle bocznej okolicy oka, Napięcia mięśni szyi i ramion, Ból karku (z.b.b. "bark zamrożony"); Osłabienie częsci przedniej mięsnia naramiennego; Ból okolicy bocznej klatki piersiowej, Ucisk w okolicy żeber; Wymioty (mdłości); Choroby wątroby i pęcherzyka żółciowego (strona prawa); Choroby śledziony (strona lewa); Dysfunkcja janików związana z poziomem estrogenu i progesteronu; Przeszywający ból przednio-tylny w miednicy; Ból lub zapalenie stau biodrowego; Choroby skóry wzdłuż meridiana, żylaki, "pajączki" wzdłuż meridiana; Ból bocznej części kolana; "Stopa sportowca", Grzybica, odcisk 4 palcu nogi lub palec młotkowaty, siny, obrzmiały.

Meridian Pęcherzyka Żółciowego - parzysty, typ yang, związany z elementem Drzewa, meridian nogi - tworzy parę z meridianem wątroby. Wykazuje połączenie z oczami, ustami, klatką piersiową, wątrobą, pęcherzykiem żółciowym, zewnętrzną stroną kończyny dolnej. Meridian ten działa rozkurczowo na mięśnie gładkie oraz uspokaja psychikę. Zaburzenia w przepływie energii tego meridianu powodują bóle głowy i zębów, szum w uszach, głuchotę, zamroczenie.

PŻ.34: samodzielny, trzydziesty czwarty punkt meridianu pęcherzyka żółciowego, główny punkt chiński wszystkich bólów mięśniowych. Leży na bocznej stronie podudzia, w zagłębieniu z przodu i ku dołowi od główki kości strzałkowej.

Objawy patalogiczne: gorycz w ustach, zawroty głowy, malaria, głuchota, ból głowy, dzwonienie i szum w uszach, ból na przebiegu mieridiana.

Równowaga: człowiek potrafi planować i realizować plany, nie boi się wyzwań i chętnie je podejmuje, jego działanie jest efektywne racjonalne, a decycje szybkie i wyważone.

Brak harmonii: bóle głowy, zaburzenia procesu widzenia, wybuchy złości, agresja, nietolerancja, rwa kulszowa, bóle barków, pleców, bioder, kamienie żółciowe, trudności w podejmowaniu decyzji lub pochopne ich podejmowanie, migreny i kolki.

XII. Meridian Wątroby

Meridian rozpoczyna sę na grzbietowej bocznej stronie palucha W.1., idzie grzbietem stopu ku górze, odprzou do kostki przyśrodkowej. W połowie łydki (9 cun powyrzej kostki przyśrodkowej) krzyżuje się z meridianem Śledziony-Trzustki. Wspina się przez podbrzusze, osiąga wątrobę i łączy się z pęcherzykiem żółciowym. Stad wspina się dalej przez przeponę, rozprzestrzenia się na żebrach, wnika do płuc i łączy się z meridianem Płuc. Druga gałązka idzie od żeber do gardła i dalej łączy z systemem oka (Mu-Xi). Tu dzieli się na dwie gałązki. Gałązka oczna wychodzi z oka, biegnie w dół policzka i okrąża wargi. Druka gałązka przechodzi przez czoło i łączy się z meridianem Głównego Regulatora Tylnego GRT.

Ogółem punktów: 14, czas najwyższej aktywności 01.00-03.00 (W: Wątroba - Lv: Liver)

Oczyszczanie krwi. Przetwarzanie odpadów.

Zaburzenia meridianu wewnętrznego

Choroby plata czołowego mózgu, np. ch. Aizheimera, padaczka, zaniki pamięci, depresja, zmiany nastroów, drażliwość, brak tolerancji itp.; Choroby podwzgórza i przysadki mózgowej; Choroby przełyku, np. dysfagia (trudności połykania); Choroby tarczycy, prowadzące do zaburzeń matabolicznych; Cuchnący oddech, wrażenie "guli", obrzęk gardła; Zgaga; Rozedma płuc, Gruźlica płuc, Zapalenie płuc, Zapalenie opłucnej; Marskość wątroby; Rak wątroby.

Zaburzenia meridianu zewnętrzego

Żółtaczka, zapalenie i inne choroby wątroby (strona prawa); Choroby śledziony (strona lewa), Zaburzenia trawienia; Zapalenie (nierzyt) żołądka, Zaburzenia krążenia wrotnego wątrobowego; Opryszczka narządów płciowych, brodaki, zakażenie drożdżakowe oraz infekcje przenoszone drogą płciową, Zaburzenia i choroby układu płciowego, Rak szyiki macicy lub pochwy, Choroby nasienia; Ból uda; Żylaki, "pajączki", egzema lub łuszczyca wzdłuż meridiana, Ból przyśrodkowej części kolana ("ciężkie kolana"); Ciemne zabarwienie skóry wzdłuż meridiana, Owrzodzenie skóry wzdłuż meridiana; Wrastający paznokieć, grzybica paznokcia (boczna częśc palucha), paluch zgięty ku górze.

Meridian Wątroby - parzysty, typ yin, związany z elementem Drzewa, meridian nogi - tworzy parę z meridianem pęcherzyka żółciowego. Wykazuje powiązanie z narządami moczowo-płciowymi, wątrobą, pęcherzykiem żółciowym, trzustką oraz stronami bocznymi tułowia. Meridian ten usprawnia czynność wątroby, reguluje procesy przemiany materii, pobudza procesy odbudowy tkanek. Zaburzenia w przepływie energii tego meridianu powodują bóle klatki piersiowej, postrzał, wymioty, bóle podbrzusza, zatrzymanie moczu.

Objawy patalogiczne: lumbago, rozpieranie w klatce piersiowej, wymioty, nietrzymanie moczu, przepuklina, ból w dole brzucha, ból na przebiegu meridiana.

Równowaga: osoba ze zrównoważonym kanałem wątrobowym ma dobre zdrowie, potrafi zachować spokój nawet w stresowych sytuacjach, jest znakomitym strategiem.

Brak harmonii: problemy ze wzrokiem, żółtaczka, zapalenie ścięgien, skurcze mięśni, wybuchowość, impotencja brak siły życiowej, nieporadność, skurcze mięśni, wzdęcia, hemoroidy, torbiele.

XIII. Meridian Głównego Regulatora Tylnego

Meridian rozpoczyna się w narządach rodnych w jamie miednicy, schodzi w kierunku krocza do wierzchołka kości ogonowej GRT.1. Dalej wspina się środkiem ciała po wyrostkach ościstych trzonów kręgowych, komunikując się z Nerką w odcinku lędżwiowym. Wspina się ku górze czoła, osiaga mózg, dochodzi do wierzchołka głowy i środkiem głowy biegnie do czoła, na czubek nosa i wargę górną, kończąc się w GRT.28.

Du - oznacza regulator.

Mieridan GRT jest kanałem zbiorczym wszystkich kanałów Yang. Jest regukatorem kanałów Yang.

Meridian Główny Regulator Tylny GRT (meridian środkowy tylny) - nieparzysty, typ yang, zarządza wszystkimi meridianami typu yang, na swoim przebiegu posiada 28 punktów. Biegnie w linii środkowej tylnej ciała od krocza do wargi górnej, w dolnym odcinku działa na czynność układu moczowo-płciowego, a w górnym wpływa na psychikę.

Objawy patalogiczne:

Odcinek od L2: choroby układu nerwowego; choroby jelit; choroby układu moczowo-płciowego

Odcinek L2 - Th7: choroby układu nerwowego; choroby żołądkowo-jelitowe.

Odcinek Th7 - C7: choroby układu nerwowego; choroby płuc; choroby gorączkowe.

Odcinek GRT15 - GRT16: choroby potylicy; nosa, języka, gardła; choroby psychiczne.

Odcinek GRT17 - GRT24: choroby głowy, nosa, ucha; choroby układu nerwowego; zaburzenia psychiczne.

Odcinek GRT25 - GRT28: choroby psychiczne; zaburzenia układu nerwowego; choroby uszu, ust, zębów.

Równowaga: Daje wewnęrzną stabilność, dzięki niemu nerwy i mięśnie prawidłowo funkcjonują.

Brak harmonii: Nieradzenie sobie ze stresem i problemy z kręgosłupem.

Równowaga: daje wewnętrzną stabilność, dzięki niemu nerwy i mięśnie prawidłowo funkcjonują.

Brak harmonii: nieradzenie sobie ze stresem i problemy z kręgosłupem.

XIV. Meridian Głównego Regulatora Przedniego

Meridian rozpoczyna się w jamie miednicy i kieruje w kierunku krocza GRP.1. Przecina spojenie łonowe i wspina się ku górze wzdłuż przedniej lini środkowej ciała przebiegiem zewnętrznym. Biegnie środkiem przedniej powierzchni przez brzuch, klatkę piersiową, gardło i żuchwę, kończy się punkcie GRP.24. w środku bruzdy wargowo-bródkowej. Dalej biegną dwa symetryczne odgałęzienia, które okalają wargi i przechodzą do środka brzegu oczodołu. Od spojenia łonowego przebieg wewnęrzny idzie do jamy brzusznej i przez jamę klatki piersiowej, gardło i krtań powtarza zewnętrzny przebieg meridianu.

Ren - oznacza odpowiedzialny.

Jest odpowiedzialny za wszystkie kanały Yin. Jest kanałem zbiorczym dla kanałów Yin.

Meridian Główny Regulator Przedni GRP (meridian środkowy przedni) - nieparzysty, typ yin, zarzadza wszystkimi meridianami typu yin, na swoim przebiegu posiada 24 punkty. Biegnie w linii srodkowej przedniej ciala od krocza do wargi dolnej, w odcinku dolnym oddzialujac na czynnosci narzadów plciowych i trawiennych, a w górnym - na czynnosc narzadu oddechowego.

GRP.3 - samodzielny, trzeci punkt meridianu glównego regulatora przedniego, punkt energii dla pecherza moczowego – punkt alarmowy pecherza moczowego, punkt ogólnowzmacniajacy. Umiejscowiony jest 1 cun powyzej górnego brzegu spojenia lonowego, w linii srodkowej ciala.

GRP.5 - samodzielny, piąty punkt meridianu głównego regulatora przedniego, punkt "wiecznej młodości" lub "eliksir młodości"; jest punktem odmładzającym i regenerującym. Znajduje się 2 cuny poniżej pępka, w linii środkowej ciała.

GRP.6 - samodzielny, szósty punkt meridianu głównego regulatora przedniego, punkt "morze energii" lub "morze siły rozrodczej"; jest punktem o właściwościach regenerujących i wzmacniających. Leży 1,5 cuna poniżej pępka, w linii środkowej ciała.

GRP.9 - samodzielny, dziewiąty punkt meridianu głównego regulatora przedniego, punkt "rozdzielania wody"; stosowany przy odwadnianiu organizmu, np. w kuracji odchudzającej. Jest położony 1 cun nad pępkiem, w linii środkowej ciała.

GRT.14 - samodzielny, czternasty punkt meridianu głównego regulatora tylnego, jeden z podstawowych punktów w akupresurze i akupunkturze; działa na układ autonomiczno-wewnątrzwydzielniczy. Jest punktem immunologicznym, umiejscowionym między wyrostkami kolczystymi C7 a Th1, w linii środkowej ciała.

GRT.15 - samodzielny, piętnasty punkt meridianu głównego regulatora tylnego, nazywany „wrotami milczenia” lub „punktem menagerów”; stosowany w przypadku nagłej utraty mowy oraz w tzw. chorobie dyrektorów – w nadciśnieniu tętniczym, chorobie wrzodowej żołądka i w pierwszym okresie choroby wieńcowej. Znajduje się między wyrostkami C1 a C2, w linii środkowej ciała.

GRT.20 - samodzielny, dwudziesty punkt meridianu głównego regu

Kamil Kuszewski

mistrz bioenergoterapii

Telefon / WhatsApp: 48 732 283 884

Jestem mistrzem bioenergoterapii, doświadczonym uzdrowicielem terapeutą, mistykiem, podpowiadam o sposobach świadomego życia, ale przede wszystkim jestem człowiekiem, który poświęcił się życiowej pasji, jaką jest pomoc ludziom w odzyskaniu zdrowia i szczęścia. Ukazuję świat z nowej perspektywy, zachęcając do zmiany, zaczynając od własnego małego kawałka świata. - sprawdź działania usdrawiające

Artykuły » Porady, wskazówkiPoniedziałek 19 lutego 2018

pokaż wszystkie artykuły »

strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...