Gość

DNA - geny i ich aktywatory


» Artykuł z cyklu » Porady, wskazówki

Artykuł informacyjny nie jest ofertą Zdroju Życia

W latach 60. XX wieku laureaci Nagrody Nobla Watson i Crick odkryli biochemiczne „litery DNA”, tak zwany kod genetyczny. Przedstawili oni model podwójnej helisy DNA, co przyczyniło się do zrozumienia struktury i funkcji kodu genetycznego. Szeroko rozpowszechniony pogląd, związany z tym odkryciem jest taki, że geny będą konsekwentnie realizować swój zapis programowy, o z góry ustalonych cechach biologicznych i psychicznych oraz decydować o tym, na jakie choroby będziemy chorować, ale nie tylko same geny sterują, same też są sterowane. Warto jednak zauważyć, że zdolność genów do wpływania na różnorodność cech biologicznych i zdolność predykowania chorób są tematami złożonymi.

DNA - geny i ich aktywatory

Geny podlegają kontroli co najmniej jednego aktywatora genów, który poprzedza każdy gen. W języku specjalistycznym genetycy określają je mianem promotorów i enhancerów.

Promotory Genów: Są to obszary w bezpośrednim sąsiedztwie genów, na które przyłączają się białka, inicjując proces transkrypcji. Transkrypcja jest pierwszym etapem ekspresji genów, w którym informacja genetyczna jest przepisywana na kwas rybonukleinowy (RNA).

Enhancery (Enhancory): Są to obszary, które znajdują się daleko od genów, ale mają zdolność zwiększania aktywności promotorów genów. Enhancery mogą oddziaływać na promotor z dużą odległością w obrębie sekwencji DNA i wpływać na procesy regulacyjne.

Aktywatory genów lub promotorów mogą się przyłączać pochodzące z zewnątrz sygnały. Przyłączenie takich sygnałów (czynniki transkrypcyjne) do aktywatora skutkuje tym, że następny przyłączony gen wyłącza się lub włącza, w zależności od tego, jaki sygnał zostanie przyłączony do którego z dostępnych aktywatorów. Włączenie genu oznacza dokładnie, że gen ten został wielokrotnie odczytany, zatem produkt, dla którego gen posiada projekt budowy, zostanie wykonany. Inne aktywatory genów, po przyłączeniu sygnału (czynnika transkrypcyjnego) mogą równie dobrze zamknąć lub wyłączyć dany gen.

Funkcjonalność tą jako bioenergoterapeuta wykorzystuję do włączania lub wyłączania np. wirusów. Procesy te stanowią jedną z form kontroli ekspresji genów, co oznacza, że mogą wpływać na to, kiedy i w jakim stopniu dany gen jest aktywowany.

Aktywacja względnie dezaktywacja genów poprzez pochodzące z zewnątrz sygnały w specjalistycznym języku genetyków nazywana jest regulacją genów.

Większość genów w organizmie podlega regulacji. Tylko nieliczne z nich na określonym poziomie pozostają trwale i niezmiennie aktywne.

Już dziś wiadomo, że nie tylko żywność, klimat czy zanieczyszczenie środowiska są tym, co może wpływać na regulację aktywności genów, dotyczy to również czynników psychicznych.
Przeżycia duchowe są przekształcane przez mózg w impulsy bioelektryczne i uwalniają neuroprzekaźniki. Tym samym mózg z każdego procesu psychicznego czyni proces biologiczny. Sygnały wysyłane przez mózg prowadzą zarówno do wzajemnej stymulacji komórek nerwowych w mózgu, jak i do stymulacji licznych narządów ciała. Tam, gdzie sygnały wysyłane przez psychikę natrafiają na poszczególne komórki, może dochodzić do zmiany aktywności genów.

O tym, że procesy umysłowe są najpierw przekształcane w sygnały biologiczne, a następnie oddziałują na regulację aktywności genów, w zasadzie wiadomo już od jakiegoś czasu.

Pierwszego dowodu na to, że stres psychiczny może bezpośrednio aktywować czynniki transkrypcyjne, a co za tym idzie, również geny, dostarczyła w 2003 roku niemiecko-amerykańska grupa robocza pod kierownictwem Angeliki Bierhaus, Clemensa Kirschbauma i Petera Nawrotha.

Udało im się wykazać, że stres psychiczny aktywuje jeden z najważniejszych czynników transkrypcyjnych (specjalistycznie oznaczenie tego czynnika brzmi Nuclear factor kappa B; czynnik ten może się przyłączać do wielu aktywatorów genów i regulować pracę wielu genów).

Kamil Kuszewski

mistrz bioenergoterapii

Telefon / WhatsApp: 48 732 283 884

Jestem mistrzem bioenergoterapii, doświadczonym uzdrowicielem terapeutą, mistykiem, podpowiadam o sposobach świadomego życia, ale przede wszystkim jestem człowiekiem, który poświęcił się życiowej pasji, jaką jest pomoc ludziom w odzyskaniu zdrowia i szczęścia. Ukazuję świat z nowej perspektywy, zachęcając do zmiany, zaczynając od własnego małego kawałka świata. - sprawdź działania usdrawiające

Artykuły » Porady, wskazówkiSobota 9 grudnia 2023

pokaż wszystkie artykuły »

strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...