Gość

Depresja


» Artykuł z cyklu » Porady, wskazówki

Artykuł mają charakter edukacyjny i nie stanowi i nie zastępuje porady medycznej.

Depresje - słownik oksfordzki definiuje depresję jako stan słabego ducha lub małej witalności (low spirits or vitality) Tak więc ogólnie pomijając szczególne cechy różnych odmian depresji mamy do czynienia z obniżoną aktywnością systemów mózgowych.

Depresja

Jednocześnie możemy zaobserwować istnienie wielu odmian depresji podciąganych pod tę jedną nazwę i zaangażowanie w różnych przypadkach różnych neuroprzekaźników, przy czym na ogół jest to silne ograniczenie aktywności jednego z systemów neuroprzekaźnictwa. A więc zmniejszenie aktywności systemu:

  • noradrenergicznego
  • cholinergicznego
  • glutaminergicznego
  • serotoninergicznego
  • dopaminergicznego
  • GABA-ergicznego

Często jest to wręcz niedobór, odpowiadających tym systemom neuroprzekaźników. W niektórych badaniach są też informacje pozornie sprzeczne w aurze teorii istnienia jednej depresji, pokazujące wzrost aktywności określonego systemu, jednak bez odniesienia do systemu pozostałych. Nie jest niczym dziwnym, że w określonym zaburzeniu może występować wzrost aktywności jednego systemu neuroprzekaźnictwa przy jednoczesnym obniżeniu drugiego, więcej, jest to częsty przypadek.

Teorie depresji

Spośród licznych teorii depresji warto przytoczyć najażniejsze:

Hipoteza katecholaminowa
Teoria ta powstała w połowie lat 60-tych i postuluje zmniejszoną aktywność katecholamin np. noradrenaliny w centralnym układzie nerwowym. Odpowiednio manię wyjaśniałby wzrost ich aktywności.

Hipoteza równowagi adrenergiczno-cholinergicznej
Teoria ta postuluje brak równowagi pomiędzy systemami cholinergicznym i noradrenergicznym. Względny wzrost aktywności systemu cholinergicznego w stosunku do noradrenergicznego powodowałby depresję. Przeciwnie jego zmniejszenie w stosunku do noradrenergicznego powodowałby manię. Substancje cholinomimetyczne (np. prekursory, agoniści cholinergiczni, inhibitory cholinesterazy) są korzystne w przypadku manii.

Hipoteza dopaminowa
Obniżony poziom dopaminy byłby przyczyną depresji. Przykładowo:

  • u niektórych pacjentów z depresją występuje obniżony poziom metabolitu dopaminy kwasu homowanilinowego w płynie mózgowo-rdzeniowym;
  • zwiększona ilość przypadków depresji występuje w chorobie Parkinsona, jak również u pacjentów otrzymujących substancje antagonistyczne zmniejszające ilość dopaminy;
  • występuje antydepresyjny wpływ substancji zwiększających transmisję dopaminergiczną.

Hipoteza serotoninowa
Zmniejszony poziom serotoniny wiązałby się z depresją. Potwierdzeniem tej hipotezy jest efektywność działania przeciwdepresyjnego inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) jak np. prozac.

Komentarz - Zdrój Życia

Lepiej zapobiegać niż leczyć – to naczelne hasło od zarania medycyny. Ale aby zapobiegać, należy znać przyczynę.

Choroby cywilizacyjne są jednym z największych problemów zdrowotnych państw wysokorozwiniętych, w tym także Polski. Ich prawdziwym dramatem jest zamknięte koło, jakie tworzą wspólne przyczyny i wzajemnie napędzające się powikłania - zachorowanie na jedną chorobę zwiększa podatność zachorowania na kolejną.

Z dotychczas przeprowadzonych badań naukowych wynika, że predyspozycje genetyczne w niewielkim stopniu mogą wpływać na rozwój danej choroby. Dużo większe znaczenie ma styl życia. Zachowania zdrowotne, determinujące styl życia możemy podzielić na bezpośrednie, takie jak niska aktywność fizyczna, palenie papierosów, spożywanie dużych ilości alkoholu, dieta bogata w tłuszcze wysokoprzetworzone i cukry oraz na pośrednie – ciągle rosnące napięcie nerwowe i sytuacje stresowe.

Jeszcze niedawno uważano, że choroby cywilizacyjne dotyczą tylko ludzi dorosłych i starszych. Niestety, coraz częściej rozpoznawane są u dzieci i młodzieży. Szybkie tempo życia prowadzi do sytuacji, w których brakuje czasu na działania profilaktyczne, w tym na zmianę nawyków żywieniowych i właściwy styl życia. Widoczna jest także rosnąca tendencja samoleczenia, oparta na suplementach diety zakupionych pod wpływem reklam. Takie działania nie tylko nie są skuteczne, ale wręcz mogą być szkodliwe dla organizmu człowieka.

Współczesne badania dowodzą, że ludzki organizm potrafi syntezować każdą substancję do walki z dowolną chorobą. Dlaczego tego nie robi? Dlaczego łykamy pigułki, podtruwamy się ubocznymi skutkami lekarstw, skoro posiadamy wszystko na wyciagniecie reki, aby skutecznie poradzić sobię z chorobami?

Kamil Kuszewski

Uzdrawianie duchowe, które stosuję aby uzdrowić ciało fizyczne, nie likwiduje skutków choroby, tylko jej przyczyny, dzięki czemu organizm człowieka sam może już włączyć zawarty w DNA system samonaprawczy, który negatywne siły energetyczne wyłączyły, przypuszczając atak na jakiś organ w ciele człowieka. Poprzez duchowe pasma mogę działać na odległość.
Kontakt Kamil Kuszewski

Artykuły » Porady, wskazówkiCzwartek 4 sierpnia 2022

pokaż wszystkie artykuły »

strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...