Gość

Na czym polega Współtworzenie?

» Artykuł z cyklu » Otwarcie wrót

Gdy współczujemy drugiemu człowiekowi naturalnym odruchem otwartego serca, jest chęć niesienia mu pomocy. Współtworzenie zaczyna się od nieposyłania bliźniemu negatywnych myśli i emocji. Są to bowiem nisko wibracyjne energie, tworzące i zasilające tzw. szarą strefę, która odcina człowieka od „światła”. Zawistne oraz nieszczere myśli innych ludzi zamykają człowieka w klatce niemocy i nie potrzeba nawet ataku sił ciemności, by człowiek taki, wskutek nienawiści innego człowieka, tonął w morzu negatywnych energii. Objawia się to jego niemocą, strachem, pesymizmem życiowym oraz brakiem wiary we własne szczęście.

Po pewnym czasie przyszło też zrozumienie, że współtworzenie polega na harmonii ludzkich myśli, słów i czynów. W codziennym życiu to szczery uśmiech, bezinteresowna uprzejmość, sąsiedzka uczynność i życzliwa pomoc. W konsekwencji spowoduje to wzrost świadomości całego społeczeństwa i zmiany w jego energetyce. W praktyce pozwoli Kowalskiemu wyjść z zaklętego kręgu własnej niemocy i negatywnych emocji. Stanie się jasne, że wszyscy ludzie przychodzą na ten świat dobrzy i czyści, tylko siły ciemności – przy pomocy niezliczonej ilości podstępnych metod i systemowych programów – zniewalają oraz niszczą żyjącego na naszej planecie człowieka.

- opracowanie ze strony Z.J. Popko - źródło: popko.pl

Kamil Kuszewski

Uzdrawianie duchowe, które stosuję aby uzdrowić ciało fizyczne, nie likwiduje skutków choroby, tylko jej przyczyny, dzięki czemu organizm człowieka sam może już włączyć zawarty w DNA system samonaprawczy, który negatywne siły energetyczne wyłączyły, przypuszczając atak na jakiś organ w ciele człowieka. Poprzez duchowe pasma mogę działać na odległość.
Kontakt Kamil Kuszewski

Artykuły » Otwarcie wrótŚroda 17 stycznia 2018

pokaż wszystkie artykuły »

strzałka do góry
Ładuję stronę ...