Gość

Biofeedback jako metody dekodowania podświadomych zapisów


» Artykuł z cyklu » Porady, wskazówki

 

Ilość zgromadzonej informacji w świadomej pamięci człowieka np. na temat pieniądza, jego historii, możliwych sposobów zarabiania, nie zawsze jest współmierna z jego sytuacją finansową. Wiedzieć nie znaczy mieć przewrotnie ujmując znane przysłowie o szewcu co w podartych butach chodzi. Są ludzie, którzy ciężko pracują i wciąż nie potrafią wyjść z biedy. Profesjonaliści badający rynek pieniądza, piszący na ten temat opasłe tomy i nie potrafiący zrobić z tego praktycznego użytku dla siebie. Z drugiej strony słyszy się o młodych ludziach bez wykształcenia, którzy potrafili rozkręcić niezłe interesy, bo idealnie trafili w jakąś rynkową niszę lub sprytnie wykorzystali swój talent. Takie historie uczą nas o nieprzewidywalności naszych losów. Nie oznacza to jednak, że są one dziełem przypadku.

Układ nerwowy jest sprzężony ze stanem emocjonalnym człowieka. Wszelkie zmiany w tych układach zachodzą równolegle. Obecnie dość popularne stają się pomiary elektroencefalograficzne (EEG) badające bioelektryczną czynność mózgu stosowane np. w metodzie Biofeedback w celu namierzania sprzężeń emocjonalno – zachowawczych.

Biofeedback jest wykorzystywany między innymi w procesie uczenia się i zmian wzorców zachowań. Rejestrowane zmiany wartości fal mózgowych są możliwe do zinterpretowania i każdorazowo skorelowane z aktualnym stanem emocjonalnym osoby poddanej obserwacji. Ugruntowane, wyuczone zachowania kształtują osobowość i pozwalają zachować ją na dłuższy czas. Plastyczność mózgu pozwala na zmianę osobowości, zmianę postawy, różnych zachowań i zainteresowań. Działanie serii sesji biofeedback’u daje długoterminowe zmiany efektu nawet do 10 lat (Grochowska 2014). Uzupełnieniem, a być może nawet pewną alternatywą dla takich metod jak biofeedback jest Dream Coaching, w którym narzędziem pracy są sny (Wziątek 2016). W przypadku interpretacji snów za pomocą świadomego umysłu pracujemy nie tylko na konkretnej emocji lecz dodatkowo z całym obrazem zdarzeń jakim jest fabuła snu, ukazująca genezę ograniczeń lub możliwości. Zakodowane nawet dziesiątki lat temu informacje są zawsze osadzone w jakimś kontekście. Badania nad neuroobrazowaniem i ERP (ang. eventrelated potentials) wykazały jak ważny w odkodowywaniu lub zmianie programu jest kontekst zapisu informacji. Mechanizmy neuronowe aktywne podczas kodowania pojedynczego elementu różnią się od tych, które są aktywne podczas kodowania elementu wraz z całym kontekstem. Pełne odtworzenie warunków kodowania (przedmiot + kontekst) daje większą możliwość dokonywania zmian na tym polu (Cansino, Maquet, Dolan, Rugg 2002).

Ponadto zaletą metody Dream Coaching jest to, że wszelkie modyfikacje w już istniejących zapisach dokonywane są na bieżąco, w rytm zmian jakich doświadcza człowiek niemal każdego dnia. Oprócz tego nie wymaga udziału aparatury badającej oraz obsługuącego ją operatora. Warunkiem stosowania tej metody jest umiejętność utrzymania swoich fal mózgowych na poziomie możliwie najbliższym stanu Theta w celu zapisania bądź nagrania snu. Należy pilnować aby go nie rozproszyć i od razu po przebudzeniu przejść do zapisu bez rozpraszania swojej uwagi innymi myślami dotyczącymi na przykład tego co będziemy robić w ciągu dnia.


Kamil Kuszewski

Uzdrawianie duchowe, które stosuję aby uzdrowić ciało fizyczne, nie likwiduje skutków choroby, tylko jej przyczyny, dzięki czemu organizm człowieka sam może już włączyć zawarty w DNA system samonaprawczy, który negatywne siły energetyczne wyłączyły, przypuszczając atak na jakiś organ w ciele człowieka. Poprzez duchowe pasma mogę działać na odległość.
Kontakt Kamil Kuszewski

Artykuły » Porady, wskazówkiWtorek 19 listopada 2019

pokaż wszystkie artykuły »

strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...