Gość

Drogi przepływu energii - TCM


» Artykuł z cyklu » Porady, wskazówki

Artykuł mają charakter edukacyjny i nie stanowi i nie zastępuje porady medycznej.

Bioenergoterapia to metoda niefizyczna, która doprowadza do równowagi wszystkich czynności organizmu.

Uruchamiamy jedynie naturalne mechanizmy obronne organizmu, które przywracają właściwy stan rzeczy, stosownie do istoty jego funkcjonowania jako systemu autonomicznego zgodnie z charakterem kodu genetycznego.

Energetyka człowieka

Każdy spontanicznie reaguje na bóle głowy, czy mięśni masując, uciskając bolące miejsca. Zwykłe swędzenie jest sygnalem jakiegoś zaburzenia. Jak często uciskamy koncówkę nosa? Pocieramy mięśnie rąk lub nóg. Wstajemy przeciągając się z łóżka.

W Medycynie Dalekiego Wschodu (Tradycyjnej Medycynie Chińskiej) oraz Wielkiej Tradycji Północy opisano różne metody samopomocy. Opisanano także sieci meridianów oraz zależności pomiędzy narządami wewnętrznymi człowieka. Z wiedzy tej korzystają terapeuci akupunktury, akupresury oraz także bioenergoterapeuci.

Każdy człowiek może w prosty sposób zastosować tą wiedzę do autoterapii, przy niewielkim ryzyku wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych. Wymaga to jednak trochę czasu, zamozaparcia i wytrwałości w poszukiwaniu informacji.

Czy będąc zdrowy, chociaż raz w tygodniu, uczymy się czerpiąc z obszernej Wiedzy Natury?

W artykule opisano na kilku przykładach stosowanie automasażu. Nie wymaga to głębszej wiedzy o przebiegu meridianów i znajdujących się na nich punkach. Korzystając z praktycznych rad masowania wybranych punktów związanych z często spotykanymi schorzeniami.

Najczęściej stosujemy techniki automasażu przy użyciu palców (kciuka, wskazującego i środkowego), którymi albo uciskamy wybrany punkt, albo masujemy go ruchem kołowym, albo stymulujemy poprzez lekkie puknięcia jakby grając na perkusji.

Masuje punkty 2-3 minuty. Punkty wyczuwamy jako zagłębienia, często bolesne przy nacisku. Co do siły nacisku, praktyczną regułą jest, że powinniśmy zwiększać ją stopniowo do momentu odczuwania pewnego dyskomfortu, a nawet bólu, który ustępuje po zmniejszeniu nacisku. Należy dążyć do pewnej równowagi między przyjemnością, a bólem.

Możemy odczuwać reakcje organizmu, na przykład pulsacje, mrowienie, czy nawet ból, w innym miejscu niż w punkcie, który naciskamy. Ponieważ poprzez stymulowanie jednego punktu "wysyłamy" sygnał do innych części ciała, bardzo często jeden punkt pomaga w leczeniu bardzo różnych schorzeń.

Nie możemy zapomnieć o prawidłowy, wolnym i głębokim oddechu. W czasie masażu powinnyśmy się skoncentrować na czynnościach, które wykonujemy. Oddychając głęboko w trakcie naciskania punktu możemy sobie wyobrażać „wpompowywanie” leczącej energii do tego punktu, a następnie usuwania z niego chorej energii.

Oczywiście akupresura nie zastąpi opieki medycznej, ale jest jej świetnym uzupełnieniem.

Psychologia Energetyczna - nowe podejście w naukach o cżłowieku

Warto jej się uczyć i stosować jako metodę szybkiej, a zarazem skutecznej, pierwszej pomocy.

Meridiany - trochę wiedzy.

Wyróżniamy 12 meridianów klasycznych (głównych), 12 mięśniowo-ścięgnowych (zwanych też mięśniowo-skórnymi), 8 dodatkowych (cudownych), kolaterale (odgałęzienia, które są połączeniami pomiędzy dwoma kanałami), oraz sieć mikromeridianów.

Meridiany główne rozlokowane są symetrycznie wzdłuż długości ciała (po 12 tak z prawej jak i z lewej strony). Energia płynie w nich ciągle, lecz szczególnie intensywnie odczuwany jest przepływ w poszczególnych kanałach, w ciągu dwugodzinnego, tzw. maximum energetycznego.

Meridiany mięśniowo-ścięgnowe odpowiedzialne są za prawidłowe funkcjonowanie skóry, mięśni, oraz za ruchomość stawów.

Dwa najważniejsze meridiany dodatkowe położone w linii środkowej ciała to: Główny Regulator Przedni (GRP) i Główny Regulator Tylny (GRT).

Meridiany Kolaterale tworzące pomosty między narządami wewnętrznymi i odpowiadającymi im meridianami głównymi, tworzą połączenia między meridianami znajdującymi się w jednym bloku. Kolaterale GRP rozprzestrzeniają się na brzuchu, kolaterale GRT na głowie i grzbiecie, łącząc się z meridianem pęcherza moczowego. Na końcu meridianu Śledziony i Trzustki główna kolaterala w klatce piersiowej i nadbrzuszu rozprowadza i zbiera energię z całego ciała.

Wzdłuż każdego z meridianów umiejscowione są tzw. punkty aktywności. Mimo, iż schematy ukazują je na powierzchni skóry, to w rzeczywistości znajdują się one na różnej głębokości w ciele (podobnie jak drogi meridianów), przy czym głębokość ta nie jest stała i zależy od wielu czynników. Punkty te są miejscami podobnymi do energetycznych śluz w których przepływ energii może ulec zablokowaniu, dlatego poprzez masowanie, nakłuwanie, ogrzewanie czy innego rodzaju uaktywnianie takiego miejsca, uruchamiamy i pomagamy utrzymać prawidłowy przepływ energii w meridianach. Jest to bardzo istotne, ponieważ zablokowanie takiego przepływu choćby w jednym miejscu, może upośledzić funkcjonowanie organizmu wzdłuż całego meridianu. Szczególnie wyraźnie odbije się to na związanym z nim narządem, jednak jako że organizm człowieka to spójna całość, zburzenie takie pociąga za sobą dalsze negatywne skutki.

Ze względu na odległość punktów od obszaru choroby dzieli się je na punkty lokalne (położone blisko zajętego narządu), punkty przyległe (leżące blisko okolicy chorego narządu i punkty dystalne (na kończynach):

 • Punkty źródłowe - gdzie gromadzi się większa ilość energii, ich stymulację stosuje się w stanach nadmiaru i niedoboru energetycznego, na meridianach Yin jest to III punkt od końca, a na meridianach Yang IV od końca meridianu (za wyjątkiem meridianu Pęcherzyka Żółciowego).
 • Punkty przepustowe - znajdują się na 12 głównych meridianach, na meridianach GRT i GRP oraz dodatkowy punkt przepustowy meridianu Śledziony-Trzustki. Za pośrednictwem kolaterali dochodzi do wyrównywania energii, której nierównowaga jest przyczyną zaburzeń energetycznych pomiędzy meridianami, należącymi do tego samego elementu. Wyróżnia się także 4 grupowe punkty przepustowe, pozwalające na wyrównywanie poziomów energii między meridianami typu Yin i Yang danej kończyny.
 • Punkty kluczowe - znajdują się na 12 głównych meridianach oraz na meridianach cudownych. Ich nakłucie powoduje odblokowanie krążenia Ki w meridianie. Stosuje się je w schorzeniach o ostrym przebiegu.
 • Punkty zgodności przedniej i tylnej - gdy związane z nimi narządy chorują, stają się wyraźnie bolesne przy stymulacji. Położone są odpowiednio na przedniej i tylnej powierzchni tułowia.
 • Punkty kardynalne - łączą meridiany główne z meridianami dodatkowymi, wyrównują poziomy energii pomiędzy nimi.
 • Punkty mistrzowskie - punkty położone na niektórych meridianach głównych regulują pracę określonych tkanek lub narządów.
 • Punkty dolnego morza - Jest to 6 punktów, położonych na meridianach typu Yang, wywierają korzystny wpływ na narządy typu Fu znajdujące się poniżej przepony.
 • Punkty antyczne Shu - Są to punkty położone na meridianach głównych, wyznaczone kolejno wg rosnącej siły terapeutycznej, licząc od palców kończyny. I tak punkty "Jing - studnia - I" położone na palcach, skuteczne są w dolegliwościach bólowych klatki piersiowej i pobudzeniu psychicznym; punkty "Ying - mały strumień - II" w chorobach gorączkowych; punkty "Shu - strumień III" w chorobach gośćcowych; punkty "Jing - rzeka - IV" w chorobach górnych dróg oddechowych i astmie oskrzelowej; punkty "He - morze - V" w chorobach żołądka i schorzeniach innych narządów Fu.
 • Punkty pięciu przemian - Są to położone w kolejności punkty na meridianach głównych, silnie powiązane z punktami Shu, odnoszące się do pięciu przemian. Na meridianach typu Yang pierwszy punkt na końcach palców należy do elementu metalu, natomiast na meridianach typu Yin do elementu drewna. Punktów tych używa się w odpowiednich kombinacjach do leczenia stanów nadmiaru lub niedoborów w narządach.
 • Punkty spotkania - Są to punkty gdzie krzyżują się przebiegi meridianów. Za ich pomocą można leczyć dolegliwości związane z tymi meridianami.

Każdy meridian klasyczny ma swój przebieg zewnętrzny, łączący kolejne punkty akupunkturowe, oraz przebieg wewnętrzny, gdzie komunikuje się z narządami wewnętrznymi.

Meridiany biegnące z góry w dół ciała nazywane są meridianami Yang, a te, które biegną z dołu do góry - meridianami Yin. Chińczycy wierzą, że meridianami płynie "energia Qi", fundamentalna esencja przedmiotów materialnych. Od jej prawidłowego przepływu przez nasz organizm ma zależeć nasze zdrowie i samopoczucie.

Zrozumienie związku Zhang Fu (narządów Yin i Yang) jest bardzo ważne w tej teorii meridianów w praktyce i zastosowaniu. Powodem tego jest nie tylko akupunktura wspomagająca ból wzdłuż południka i powierzchowne warstwy ciała, ale południk ma wewnętrzną ścieżkę, która dotyka związanego z nim organu. Ten wewnętrzny szlak nie jest tym samym co południk.

Do wyznaczania punktów używamy systemu miary opartego na kciuku. Podstawową jednostką długości jest cun. Cun jest wielkością względną, zależną od budowy ciała pacjenta.

Chińczycy podzielili ciało człowieka na proporcjonalne odcinki, mierzone w tzw. cunach proporcjonalnych - 1 cun to szerokość kciuka.

Nazwy meridianów i ich oznaczenia literowe

Meridiany człowieka

Leganda meridiany człowieka

Oznaczenie skrótoweNazwa meridianów
Skrót PLSkrót EN
NKNerki (Kidney)
GBPęcheczyka Żółciowego (Gallbladder)
ŻStŻołądka (Stomach)
WLvWątroby (Liver)
STSpŚledzony i Trzustki (Spleen)
SHSerca (Heart)
POTWPotrójnego Odgrzewacza (Triple Warmer)
PMBPęchrzyka Moczowego (Bladder)
PLuPłuca (Lung)
OpOsierdzia (Pericardium)
JGLIJelito Grube (Large Intestine)
JCSIJelita Cienkiego (Small Intestine)
EXEXPunkty Dodatkowe (Extra Point)
GRTGVGłównego Regulatora Tylnego - Naczynie Zarządzające (Governing Vessel)
GRPCVGłównego Regulatora Przedniego - Naczynie Poczęcia (Conception Vessel)

Do pomiaru można użyć cunów indywidualnych - grubość kciuka to 1 cun, szerokość 4 palców dłoni to 3 cuny. 

Energia jest w "stałym ruchu". Niestety blokady na drodze jej przepływu tworzą "zastoje", które doprowadzają do swego rodzaju zagęszczenia w danym obszarze, aż do utworzenia czopów. Oddziaływanie na punkty aktywności, może ponownie uruchomić przepływ energii i uchronić nas przed chorobą.

Energetyczny system jest bardzo ściśle związany z ciałem fizycznym, można udrażniać go tak poprzez działania na ciało fizyczne, jak i przez oddziaływanie w bardziej subtelny, typowo energetyczny sposób.

Zewnętrzne przyczyny powstawaia zaburzeń energetycznych wg. TMC.

Środkowisko wiatr, wilgoć, żar, lęki. Wiatr jeżeli jest osłabiona nasza energia wewnętrzna powoduje ból mięśni, sztywność karku, bóle reumatyczne, drgawki, zapalenie spojówek. Chłód jest przyczyną dreszczy, wychłodzienie stóp - wskazuje na słabe nerki. Letni upał - Yang - niszczy energię Yin - powstaje w nie wietrzonym pomieszczeniu, dochodzi do szybkiego oddechu, zmęczenia oczu, suchości skóry, pragnienia. Zbyt wiele ciepła atakuje serce. Wilgoć powoduje ociężałość, zmęczenie, ból w piersiach i nadbrzuszu, lepkość w ustach, wypryski ropne, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Sprzyja chorobom śledzony i płuc. Przy nadmiarze wilgoci organizm produkuje za dużo śluzu, występują choroby z kaszlem (zapalenie oskrzeli). Suche powietrze doprowadza do popękania skóry, suchść w nosie, drapaniu w gardle, kaszel. Żar jest przyczyną zaburzeń krwi, pracy wątroby, niszczy mózg, powoduje śpiączkę, sztywnośc w karku, krwotoki, infekcje skórne.

Psychologia Energetyczna – nowe podejście w naukach o człowieku

Psychologia Energetyczna - Medycyna energetyczna

 ..."To co czyni to podejście niezwykle interesującym to po pierwsze fakt stosowania stosunkowo prostych lecz zaskakująco skutecznych metod terapeutycznych oraz przyjęcie zupełnie odmiennego od obowiązującego modelu teoretycznego sposobu myślenia zwanego energetycznym, czyli podobnego jak w bioenergoterapii. Psychologia Energetyczna jest określana jako nowa metoda interwencji w system ciało-umysł przynosząca wiele ewidentnych, obserwowalnych klinicznie pozytywnych rezultatów terapeutycznych. Dzięki złagodzeniu napięć w systemie energetycznym szczególnie obiecujące rezultaty uzyskuje się w odniesieniu do osób nie podatnych na tradycyjne sposoby leczenia takich zaburzeń jak: lęki, fobie, przeżycia traumatyczne, kompulsje, uzależnienia wszelkiego rodzaju, ograniczające rozwój przekonania, alergie, a nawet niektóre zaburzenia osobowości.

Wprowadzenie pojęcia - System energetyczny człowieka - oznacza rewolucję w myśleniu ludzi wychowanych w kulturze i paradygmacie naukowym Zachodu. Zmusza bowiem do przedefiniowania podstawowych pojęć dotyczących rozumienia tego czym jest życie, zdrowie, choroba itp. Pozwala uświadomić sobie, iż gmach nauki zachodniej został zbudowany na paradygmacie mechanicystycznym, co zaowocowało redukcjonistyczną definicją życia utożsamianego z istnieniem procesów biochemicznych. Zatem wszystko wskazuje na to, że jeden z wielu możliwych przejawów życia (tu – procesy biochemiczne) uznano błędnie za samą istotę życia. Przejaw pomylono z istotą. Wschód od kilku tysięcy lat rozwija zupełnie odmienną koncepcję świata, życia itp. i co ważniejsze na niej opiera swoje praktyki społeczne o sprawdzonej skuteczności (np. medyczne).

Żyjemy w czasach spotkania się tych dwóch wielkich systemów filozoficznych, tj. Wschodniego i Zachodniego i im wcześniej dokonamy syntezy tym lepiej. Dla odróżnienia od biochemicznej koncepcji życia przyjętej w naszej kulturze, koncepcję Wschodnią można bardzo nieprecyzyjnie (bo brakuje w naszej nauce pewnych terminów) nazwać energetyczną koncepcją życia i człowieka. Zrozumienie faktu, że czeka nas zmiana paradygmatu w naukach medycznych i psychologicznych uważam za największe wyzwanie dla tych środowisk." ...

.."Farmakoterapia próbuje usunąć różne objawy fizyczne lub psychiczne przez oddziaływanie na biochemię organizmu. Chirurg działa bezpośrednio na ciało fizyczne. Psychologia Energetyczna zaś bezpośrednio na niewidzialną zdaniem materialistów nieistniejącą matrycę wibracyjną. Rezultaty są bardzo podobne, a nieraz i lepsze. Na pierwszy rzut oka te dwa podejścia różnią się tylko tym na co się oddziałuje chcąc pomóc cierpiącemu człowiekowi. Jednak różnice sięgają głębiej. W medycynie i psychologii energetycznej uporządkowanie systemu energetycznego nie jest tylko środkiem do celu (gdzie celem byłoby usunięcie jakichś dolegliwości), lecz celem samym w sobie. Można więc powiedzieć, że podmiotem działania jest system energetyczny człowieka, gdyż tylko uporządkowany system energetyczny gwarantuje zdrowie psychiczne i fizyczne oraz prawidłowy rozwój, a wszystkim rządzą określone wzorce energetyczne."...

..."Technika Uwalniania od Negatywnych Emocji (EFT – Emotional Freedom Techniques). W technice tej wykorzystuje się system chińskich kanałów energetycznych zwanych meridianami, stąd też zaliczamy ją do kategorii Meridianowej Terapii Energetycznej (Meridian Energy Therapy)."...

- na podstawie artykułu: Psychologia Energetyczna – nowe podejście w naukach o człowieku
Filozofia i medycyna - Sztuka Leczenia doc. dr Marek J. Pilkiewicz ze strony - Sztuka leczenia - Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwerytetu Jagielońskiego Collegium Medicum


Jedną z fizycznych metod jest akupunktura lub akupresura, króra jest trochę mniej inwazyjną metodą. Najbardziej popularna jest akupresura stóp, dłoni i uszu, jednak stymulacji takiej można poddawać wszystkie opisywane w schematach akupunkturowych punkty.

Elementy akupresury zawarte są w wielu innych metodach np. w Klawikoterapii (Klawikopresura). Su Dżok również oparte jest na stymulowaniu aktywnych punktów. Nie sposób pominąć również różnych metod masażu: Shiatsu czy tradycynego masażu chińskiego, które przeprowadzane są na podstawie wiedzy o energetyce ciała.

Bioenergoterapia to metoda niefizyczna,

która doprowadza do równowagi wszystkich czynności organizmu.

Przykładowe zastosowanie automasażu przy doleglościach lub schorzeniach.

Alergie

 • punkt LI 4, „harmonizacja energii”, na wierzchu dłoni, między palcem wskazującym a kciukiem
 • punkt Lv 3, „wielkie skrzyżowanie”, na wierzchu stopy, w zagłębieniu pomiędzy ścięgnami dużego i drugiego palca
 • punkt TW 5, „bariera zewnętrzna”, na zewnętrznej stronie przedramienia, na trzy palce od zgięcia nadgarstka, między dwoma kośćmi przedramienia.
 • punkt B 10 „niebiańska kolumna”, dwa symetryczne punkty u podstawy czaszki w zagłębieniu dużych mięśni na szczycie szyi, masować oba punkty jednocześnie
 • punkt K 27, „elegancki dwór”, dwa symetryczne punkty, w zagłębieniu poniżej obojczyka i przy mostku, masować oba punkty jednocześnie
 • punkt CV 6, „morze energii”, dwa palce poniżej pępka

Angina

 • punkt LI 4, „harmonizacja energii”, na wierzchu dłoni, między palcem wskazującym a kciukiem
 • punkt SI 17, „niebiańska postać”, z tyłu i na dole kąta szczęki

Artretyzm

 • punkt LI 4, „harmonizacja energii”, na wierzchu dłoni, między palcem wskazującym a kciukiem
 • punkt TW 5, „bariera zewnętrzna”, na zewnętrznej stronie przedramienia, na trzy palce od zgięcia nadgarstka, między dwoma kośćmi przedramienia.
 • punkt St 36, „punkt trzech mil”, cztery palce poniżej rzepki kolanowej, jeden palec na zewnątrz nogi
 • punkt LI 11, „zakrzywiony staw”, na górnym brzegu zgięcia łokciowego
 • punkt GB 20, „staw wiatrów”, „bramy świadomości”, w zagłębieniach po obu stronach nasady czaszki na dwa palce za uszami

Astma

 • punkt CV 22, „niebiański występ”, w zagłębieniu nad mostkiem
 • punkt VC 17, „środek klatki piersiowej”, na mostku na wysokości sutków

Bezsenność

 • punkt K 6, „radosny sen”, w zagłębieniu zaraz poniżej wewnętrznej strony kostki nogi
 • punkt B62, „spokojny sen”, we wgłębieniu zaraz poniżej zewnętrznej strony kostki nogi
 • punkt GV 24.5, „punkt trzeciego oka”, pomiędzy brwiami, w zagłębieniu gdzie nos spotyka się z czołem
 • punkt CV 17, „morze spokoju”, na mostku na wysokości sutków
 • punkt P 6, „bariera wewnętrzna”, na przedramieniu, po stronie wnętrza dłoni, na szerokość trzech palców poniżej zgięcia nadgarstka u nasady dłoni, pomiędzy dwoma ścięgnami
 • punkt H 7, „brama ducha”, „brama spokoju”, na zagłębieniu zgięcia nadgarstka, na jego brzegu, przy okrągłej kości
 • punkt B 10 „niebiańska kolumna”, dwa symetryczne punkty u podstawy czaszki w zagłębieniu dużych mięśni na szczycie szyi, masować oba punkty jednocześnie
 • punkt An Mian, „spokojny sen”, w zagłębieniu za kością za uszami

Biegunka

 • punkt Sp 16, „brzuszne boleści”, obustronny, poniżej dolnego brzegu klatki piersiowej na pionowej linii przebiegającej przez ucho
 • punkt St 36, „punkt trzech mil”, cztery palce poniżej rzepki kolanowej, jeden palec na zewnątrz nogi
 • punkt Sp 4, „dziadek wnuk”, na łuku stopy, na jeden kciuk do tyłu od śródstopia
 • punkt Lv 2, „podróżując pomiędzy”, na połączeniu dużego i drugiego palca stopy

Bóle głowy

 • punkt GB 20, „staw wiatrów”, „bramy świadomości”, w zagłębieniach po obu stronach nasady czaszki na dwa palce za uszami
 • punkt LI 4„harmonizacja energii”, na wierzchu dłoni, między palcem wskazującym a kciukiem
 • punkt Lv 3, „wielkie skrzyżowanie”, na wierzchu stopy, w zagłębieniu pomiędzy ścięgnami dużego i drugiego palca
 • gdy ból czołowy, punkt Yin Tang, „pałac duchów”, pomiędzy dwoma brwiami
 • gdy ból skroniowy, punkt Tai Yang, na skroni, między końcem brwi i oka, masować obie skronie jednocześnie
 • gdy ból z tyłu czaszki, punkt B 10, „niebiańska kolumna”, dwa symetryczne punkty u podstawy czaszki w zagłębieniu dużych mięśni na szczycie szyi, masować oba punkty jednocześnie
 • gdy ból w górnej części czaszki, punkt GV 20, „sto spotkań”, na szczycie czaszki, na linii łączącej szczyty uszu

Bóle kolan

 • punkt B 54, „dowodzący środek”, centralnie z tyłu kolana, w zgięciu
 • punkt Lv 8, „krzywe źródło”, po wewnętrznej stronie kolana, na końcu zgięcia
 • punkt K 10, „odżywcza dolina”, z tyłu na wewnętrznej stronie zgięcia kolanowego, między dwoma ścięgnami
 • punkt B 53, „działalność dowodzenia”, na zewnątrz kolana, na końcu zgięcia
 • punkt St 35, „cielęcy nos”, na zewnętrznym wgłębieniu poniżej rzepki
 • punkt St 36, „punkt trzech mil”, cztery palce poniżej rzepki kolanowej, jeden palec na zewnątrz nogi

Czkawka

 • punkt TW 17, „wiatrochron”, w zagłębieniu za dolną częścią małżowiny usznej
 • punkt Sp 16, „brzuszne boleści”, obustronny, poniżej dolnego brzegu klatki piersiowej na pionowej linii przebiegającej przez ucho
 • punkt CV 22, „niebiański występ”, w zagłębieniu nad mostkiem
 • punkt CV 17, „morze spokoju”, na mostku na wysokości sutków

Kaszel

 • punkt Lu 5, „grzęzawisko łokcia”, na zgięciu łokcia, na zewnątrz ścięgna bicepsa (po stronie kciuka)
 • punkt CV 22, „niebiański występ”, w zagłębieniu nad mostkiem
 • punkt St 12, „mały móżdżek”, w środku zagłębienia nad obojczykami
 • punkt St 14E, „pierzasty ekran”, na klatce piersiowej, na dwa palce poniżej obojczyka, pionowo nad sutkiem

Katar sienny / bóle zatok

 • punkt LI 20, „powitanie perfum”, tuż przy zewnętrznej stronie nozdrzy
 • punkt B 2, „wiercenie bambusa”, po obu stronach nosa w miejscu, gdzie spotyka się on z łukiem brwiowym
 • punkt St 3, „piękno twarzy”, pod kościami policzkowymi, pionowo pod źrenicami
 • punkt B 10 „niebiańska kolumna”, dwa symetryczne punkty u podstawy czaszki w zagłębieniu dużych mięśni na szczycie szyi, masować oba punkty jednocześnie
 • punkt GV 24.5, „punkt trzeciego oka”, pomiędzy brwiami, w zagłębieniu gdzie nos spotyka się z czołem
 • punkt GV 26, „centrum człowieka”, na górnej wardze zaraz pod nosem
 • punkt LI 4 „harmonizacja energii”, na wierzchu dłoni, między palcem wskazującym a kciukiem

Krótkowzroczność

 • punkt B 1, „błysk oczu”, na wewnętrznym kącie oka
 • punkt St 2, „cztery białości”, na brzegu kości pod okiem
 • punkt B 10, „niebiańska kolumna”, dwa symetryczne punkty u podstawy czaszki w zagłębieniu dużych mięśni na szczycie szyi, masować oba punkty jednocześnie
 • punkt K 27, „elegancki dwór”, dwa symetryczne punkty, w zagłębieniu poniżej obojczyka i przy mostku, masować oba punkty jednocześnie

Menopauza

Cas wyzwolenia, radosnej zmiany. Niektóre kobiety spostrzegają, że napływy gorąca – albo „fale energii” – oczyszczają ich głowy. Jedzenie produktów sojowych ze sklepów ze zdrową żywności, które nie używają genetycznie zmodyfikowane soi, może pomóc utrzymać równowagę hormonalną, a co za tym idzie, zmniejszyć nieprzyjemne objawy menopauzy.

Przy napływach gorąca należy pracować nad:

 • punkt Sp 6 - na szerokość czterech palców w górę, wewnętrzną stroną nóg, od kości skokowej, zaczynając od mięsistego obszaru za kością skokową.
 • punkt Li 3 (meridiana wątroby; między drugim a dużym palcem u nogi, na szerokość dwóch palców w górę stopy od połączenia między palcami)
 • Pc 6.
 • punkt Ki 1 (3) (meridiana nerek; punkt zwany także „tryskającym źródłem - środek stopy, tuż pod jej kłębem, gdzie spotykają się dwie części), obracając stopą w kostce. Można ożywić ciało obracając nogą w kostce i trzymając Ki 1 w dłoni.

Przy dolegliwościach menopauzy mogą również pomóc inne techniki:

 • JG11 - punkt umiejscowiony jest na zewnętrznym brzegu zgięcia łokciowego (pośrodku między fałdem łokciowym a zewnętrznym kłykciem przy zgiętym stawie łokciowym).
 • O 6 - punkt umiejscowiony na dłoniowej powierzchni przedramienia, 2 cuny powyżej poprzecznego fałdu nadgarstka.
 • S 5 - punkt umiejscowiony na dłoniowej powierzchni przedramienia, po stronie promieniowej ścięgna zginacza łokciowego nadgarstka, 1 cun powyżej fałdu poprzecznego nadgarstka.
 • PM 15 - punkt umiejscowiony na tylnej powierzchni klatki piersiowej na wysokości wyrostka 5 kręgu piersiowego, w odległości 1,5 cuna od linii środkowej.
 • ST 6 - punkt umiejscowiony w dolnym odcinku przyśrodkowej powierzchni podudzia, 3 cuny powyżej wierzchołka kostki przyśrodkowej.
 • O7 - punkt umiejscowiony w środku fałdu poprzecznego nadgarstka.
 • GRP 15 - punkt umiejscowiony na linii przedniej środkowej, na wysokości końca wyrostka mieczykowatego
 • Ż30 - punkt umiejscowiony w dolnej części podbrzusza, na górnym brzegu kości łonowej, w odległości 2 cunów od linii środkowej.

Nadciśnienie

 • punkt GB 20, „staw wiatrów”, „bramy świadomości”, w zagłębieniach po obu stronach nasady czaszki na dwa palce za uszami
 • punkt Lv 3, „wielkie skrzyżowanie”, na wierzchu stopy, w zagłębieniu pomiędzy ścięgnami dużego i drugiego palca

Nerwowość

 • punkt H 7, „brama ducha”, „brama spokoju”, na zagłębieniu zgięcia nadgarstka, na jego brzegu, przy okrągłej kości
 • punkt Lv 3, „wielkie skrzyżowanie”, na wierzchu stopy, w zagłębieniu pomiędzy ścięgnami dużego i drugiego palca

Niedociśnienie

 • punkt B 10, „niebiańska kolumna”, dwa symetryczne punkty u podstawy czaszki w zagłębieniu dużych mięśni na szczycie szyi, masować oba punkty jednocześnie
 • punkt CV 6, „morze energii”, dwa palce poniżej pępka

Niepokój, strach

 • punkt P 6 „bariera wewnętrzna”, na przedramieniu, po stronie wnętrza dłoni, na szerokość trzech palców poniżej zgięcia nadgarstka u nasady dłoni, pomiędzy dwoma ścięgnami
 • punkt H 7, „brama ducha”, na zagłębieniu zgięcia nadgarstka, na jego brzegu, przy okrągłej kości
 • punkt H9, „małe skrzyżowanie”, na wewnętrznym brzegu paznokcia małego palca

Odbijanie się po posiłku

 • punkt CV 12, „środek żołądka”, w połowie odległości między dołem mostka a pępkiem

Palpitacje serca

 • punkt H 3, młode morze”, po wewnętrznej stronie zgiętego, lewego łokcia

Przeziębienie/grypa/gorączka

 • punkt B 2, „wiercenie bambusa”, po obu stronach nosa w miejscu, gdzie spotyka się on z łukiem brwiowym
 • punkt St 3, „piękno twarzy”, pod kościami policzkowymi, pionowo pod źrenicami
 • punkt LI 20, „powitanie perfum”, tuż przy zewnętrznej stronie nozdrzy
 • punkt LI 11, „zakrzywiony staw”, na górnym brzegu zgięcia łokciowego
 • punkt K 27, „elegancki dwór”, dwa symetryczne punkty, w zagłębieniu poniżej obojczyka i przy mostku, masować oba punkty jednocześnie
 • punkt Lu 11, „młody handlarz”, poniżej paznokcia kciuka, przy brzegu zewnętrznym kciuka
 • punkt GV 14,”duży krąg”, zaraz pod siódmym kręgiem szyjnym (najbardziej wystającym, jak się pochyli głowę)
 • punkt GB 20, „staw wiatrów”, „bramy świadomości”, w zagłębieniach po obu stronach nasady czaszki na dwa palce za uszami

Stan szoku, omdlenia

 • punkt GV 26, „centrum człowieka”, na górnej wardze zaraz pod nosem
 • punkt LI 4, „harmonizacja energii”, na wierzchu dłoni, między palcem wskazującym a kciukiem
 • punkt K 1, „tryskające źródło”, na podeszwie stopy w zagłębieniu za poduszką stopy, tworzącym się przy zgięciu stopy

Skurcze mięśni / ścięgien

skurcz łydki:

 • punkt B 57, „góra wsparcia”, w zagłębieniu w centrum mięśni łydki, tworzących odwrócone V

skurcz stopy:

 • punkt K 1, „tryskające źródło”, na podeszwie stopy w zagłębieniu za poduszką stopy, tworzącym się przy zgięciu stopy

„skurcz pisarza”, czyli skurcz palców dłoni:

 • punkt LI 10, „trzy drogi”, na zewnętrznej części przedramienia, dwa palce poniżej zgięcia łokcia
  punkt TW 5, „bariera zewnętrzna”, na zewnętrznej stronie przedramienia, na trzy palce od zgięcia nadgarstka, między dwoma kośćmi przedramienia.

Skurcze żołądka

 • punkt CV 12, „środek żołądka”, w połowie odległości między dołem mostka a pępkiem

Uderzenia gorąca (przy menopauzie)

 • punkt Sp 6 ,„skrzyżowanie trzech yin”, na zewnętrznej stronie nogi, cztery palce nad kostką
 • punkt B 10 „niebiańska kolumna”, dwa symetryczne punkty u podstawy czaszki w zagłębieniu dużych mięśni na szczycie szyi, masować oba punkty jednocześnie

Wzdęcia po posiłku

 • punkt VC 17, „środek klatki piersiowej”, na mostku na wysokości sutków
 • punkt P 6, „bariera wewnętrzna”, na przedramieniu, po stronie wnętrza dłoni, na szerokość trzech palców poniżej zgięcia nadgarstka u nasady dłoni, pomiędzy dwoma ścięgnami
 • punkt CV 6, „morze energii”, dwa palce poniżej pępka

Wypadanie włosów

 • punkt GV 20, „sto spotkań”, na szczycie czaszki, na linii łączącej szczyty uszu
 • punkt GV 14, ”duży krąg”, zaraz pod siódmym kręgiem szyjnym (najbardziej wystającym, jak się pochyli głowę)
 • punkt Lu 11, „młody handlarz”, poniżej paznokcia kciuka, przy brzegu zewnętrznym kciuka
 • punkt B 40, „doskonała równowaga”, w środku zgięcia za kolanem, masować jednocześnie punkty na obu nogach.

Zapaleie Pęcherza i plesniawki

Gęste wydzieliny pleśniawki i bolesne wydalanie moczu są spowodowane przez niezwykle nieprzyjemne zapalenie pęcherza. Aby złagodzić te dolegliwości należy opracowywać

 • punkt St 29
 • punkt Sp 6, który jest ogólnym punktem dla wszystkich problemów kobiecych.

Zapalenie oskrzeli

 • punkt LI 4 „harmonizacja energii”, na wierzchu dłoni, między palcem wskazującym a kciukiem
 • punkt Lu 2, „brama chmur”, po obu stronach w zagłębieniu ramion pod obojczykiem
 • punkt CV 17, „morze spokoju”, na mostku na wysokości sutków

Zatwardzenie

 • punkt CV 6, „morze energii”, dwa palce poniżej pępka
 • punkt LI 4, „harmonizacja energii”, na wierzchu dłoni, między palcem wskazującym a kciukiem
 • punkt LI 11, „zakrzywiony staw”, na górnym brzegu zgięcia łokciowego

Zespół napięcia przedmiesiączkowego (ZNP)

W ZNP pomaga masowanie śledziony oraz St 29.

Dodatkowe sposoby złagodzenia ZNP

 • JG4 (p) - punkt umiejscowiony w połowie drugiej kości śródręcza po stronie promieniowej, w najwyższym punkcie mięśnia przy przywiedzionym kciuku do palca wskazującego.
 • ST6 (p) - punkt umiejscowiony w dolnym odcinku przyśrodkowej powierzchni podudzia, 3 cuny powyżej wierzchołka kostki przyśrodkowej.
 • GRP3 (h) - punkt umiejscowiony na śródlinii przedniej, 1 cun nad spojeniem łonowym
 • GRP4 (h) - punkt umiejscowiony poniżej wyrostka kolczystego 2-go kręgu lędźwiowego.
 • EX49 (h) - 1 cun nad spojeniem łonowym, 3 cuny w bok od śródlinii przedniej.
 • PO6 (p) - punkt umiejscowiony 3 cuny nad i pomiędzy dolnymi brzegami kości promieniowej i łokciowej.

Ciężkie a bolesne miesiączki

Podczas występowania tych dolegliwości należy upewnić się czy dostarcza się organizmowi odpowiedniej ilości żelaza. Powinno się pracować nad punktami na dolnej części pleców takimi jak Bl 23 (meridiana pęcherza moczowego) do 29: należy położyć ręce na tali, naciskając kciukami długie mięsnie idące obok kręgosłupa, zaczynając na poziomie talii i pracując w dół do bioder. Aby uzyskać dodatkowy efekt, trzeba obracać biodrami podczas naciskania, podeprzeć się rękami w dolnej części pleców, by połączyć meridianę pęcherza moczowego z 4 LI (meridiana jelita grubego; między palcem a kciukiem), równoważąc i otwierając krążenie w tym obszarze. Uwaga: Nie wolno używać tego punktu w czasie ciąży! Bólowi może zapobiec ciepło na plecach (termoforu lub butelki a gorącą wodą). Przy ciężkich miesiączkach pomaga rozcieranie piersi, by wspomóc krążenie energii oraz pobudzić hormon protaktyny. Aby złagodzić ból miesiączkowy należy zastosować rozcieranie Sp 12 (meridiana śledziony; na zgięciu, w miejscu gdzie przód uda łączy się z tułowiem, tuż obok sromu) i Sp 13 (tuż obok Sp 12, dalej w kierunku na zewnątrz ciała- w zgięciu pachwiny, w przednim szczycie uda). 6 CV (punkt „morze energii”, na szerokość dwóch palców pod pępkiem), może uregulować miesiączkę i złagodzić skurcze.

Dodatkowe punkty pomagające złagodzić bóle miesiączkowe:

 • ST6 (p) - punkt umiejscowiony w dolnym odcinku przyśrodkowej powierzchni podudzia, 3 cuny powyżej wierzchołka kostki przyśrodkowej.
 • Ż36 (p) - punkt umiejscowiony w górnej części podudzia, 3 cuny poniżej dolnego brzegu rzepki oraz 3/4 cuna na zewnątrz.
 • GRP4 (h) - punkt umiejscowiony poniżej wyrostka kolczystego 2-go kręgu lędźwiowego.
 • N3 (p) - punkt umiejscowiony w zagłębieniu pomiędzy kostką przyśrodkową a ścięgnem Achillesa.
 • Ż44 (p) - punkt umiejscowiony u podstawy 2-go i 3-go palca, między główkami 2-giej i 3-ciej kości śródstopia.
 • GRP3 (h) - punkt umiejscowiony na śródlinii przedniej, 1 cun nad spojeniem łonowym

Zmęczenie

 • punkt CV 6, „morze energii”, dwa palce poniżej pępka
 • punkt H 5, „przeźroczysta droga”, na nadgarstku, jeden palec poniżej zgięcia po stronie małego palca
 • punkt GV 20, „sto spotkań”, na szczycie czaszki, na linii łączącej szczyty uszu

Wymioty

 • punkt CV 22, „niebiański występ”, w zagłębieniu nad mostkiem
 • punkt P 6, „bariera wewnętrzna”, na przedramieniu, po stronie wnętrza dłoni, na szerokość trzech palców poniżej zgięcia nadgarstka u nasady dłoni, pomiędzy dwoma ścięgnami

Inne strony:

 

Kamil Kuszewski

Uzdrawianie duchowe, które stosuję aby uzdrowić ciało fizyczne, nie likwiduje skutków choroby, tylko jej przyczyny, dzięki czemu organizm człowieka sam może już włączyć zawarty w DNA system samonaprawczy, który negatywne siły energetyczne wyłączyły, przypuszczając atak na jakiś organ w ciele człowieka. Poprzez duchowe pasma mogę działać na odległość.
Kontakt Kamil Kuszewski

Artykuły » Porady, wskazówkiPiątek 8 grudnia 2017

pokaż wszystkie artykuły »

strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...