Gość

Badanie czakramów i poziomów świadomości

» Artykuł z cyklu » Otwarcie wrót

Choć sprawdzenie na skali rozwoju jest niewątpliwie bardzo intrygujące, to zaczniemy przygodę ze skalarni astralnymi od zapoznania się z tzw. duchową klasyfikacją czakramów. Jest to o tyle istotne, że wstępnie przygotowuje do właściwego zrozumienia zależności, jakie zachodzą między ludźmi umiejscowionymi w różnych punktach na skali rozwoju.

Ciało

Ogólnie każdy zapoznał się z ciałami subtelnymi, poziomami świadomości i czakrarnami. Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu orientuje się w kwestiach duchowego wzrostu. przynajmniej teoretycznie, nie pozostaje już nic innego, jak tylko rzeczowo zaprezentować skale.

Skale są kompilacją wiedzy autora  (oczywiście wiedzy opartej na doświadczeniach poprzedników i wiedzy wynikającej z własnej praktyki) z infonnacjami, jakie autorowi udostępniono w astralnej bibliotece, czyli glównym gmachu mądrości, skarbnicy ludzkiej wiedzy w świecie astralnym. Naturalnie tylko część z udostępnionych materiałów nadaje się do publikacjj, ponieważ reszta jest albo bardzo zawiła, albo określa sprawy nie nadające się do powszechnego użytku. Tak czy owak, nie wnikając w pochodzenie skal, można śmiało przyznać, iż to, co zostanie przedstawione, jest wystarczające nie tylko do określenia poziomu naszego własnego rozwoju, ale także do właściwszego pojmowania relacji zachodzących między ludźmi na wielu płaszczyznach egzystencji.

Badanie czakramów

Poprawne korzystanie ze skal nigdy nie zawiodło. Posługiwanie się nimi musi iść w parze ze świadomym dążeniem do stawania się lepszym z dnia na dzień. One umacniają wpostanowieniu, one uzmysławiają oczywistą prawdę, że tylko człowiek kroczący ku wyzwoleniu może w pełni korzystać z przywileju wspierania się nimi w pojmowaniu rzeczywistości. Co zaskakujące. osoby z natury nieżyczliwe innym będą miały spore kłopoty w posługiwaniu się tymi skalami, których interpretacja była zależna od podświadomości. Cały zaś obszar badań pozostających pod auspicjarni Przewodnika pozostawał poza ich zasięgiem.

Każdą zaprezentowaną tu skalę proszę namalować własnoręcznie na białej kartce i położyć w miejscu, które wyda się najodpowiedniejsze. Zakladam że każdy kupił już wahadełko i posiada pewną praktykę radiestezyjną oraz jest zorientowany w amatorskiej pracy z tym sprzętem. Więcej nie potrzeba.

Zacznijmy od omówienia części składowych tworu, który fizycznie określamy mianem ciało. Okazuje się, że do wyjścia, z koła ponownych wcieleń potrzebne jest pewne podniesienie poziomu wibracji wszystkich ciał subtelnych. Procentowo wygląda to tak, że:

  • ciało fizyczne powinno być przepracowane w 100%,
  • ciało eteryczne w 75-80%.
  • ciało astralne w 65-70%,
  • ciało mentalne w 50-55%,
  • ciało przyczynowe w 35-50%

Określajac więc procentowy rozwój naszych poszczególnych ciał, łatwo wysnuć wniosek o naszej karmicznej przeszłości, a co za tym idzie. pobieżnie ustalić na jakim etapie rozwoju się znajdujemy.

Kolejne podnoszenie wibracji dokonuje się już na planie astralnym i jak wielu podejrzewa, oznacza to już wzrastanie w komfortowych warunkach. Dotyczy to jednak wyłącznie rodzaju ludzkiego. bo jak widać na załączonym rysunku, tylko człowiek osiąga poziom duchowy, podczas gdy zwierzęta ledwie ocierają się o poziom mentalny. nie mówiąc o świecie roślin i minerałów. Dopiero kiedy zwierzęca dusza grupowa zacznie się indywidualizować i wkroczy na poziom duchowy. zacznie się ewolucja zwierząt podobna do tej, jaką by przechodził człowiek w początkach swego zrodzenia, gdyby taka była naturalna kolej rzeczy. Na szczęście człowiek zawsze był człowiekiem i w swojej genetycznej pamięci nic ma wcale zapisanego wzorca takiej ewolucji. Darwinizm w tym kontekście to bajka.

Równie zajmujące jest badanie czakramów. Również i one pozwalają ocenić poziom naszej doskonałości. Badanie przeprowadzamy w typowy sposób, ustalając wartości liczbowe na skali, pamiętając jednak o wcześniejszym stworzeniu w umyśle doskonałego opisu owej skali, zwanego konwecją mentalną.

Parę słów komentarza.

Ciało mężczyzny i kobitety posiada odmienną polaryzację. Oznacza to, iż spływająca czakramami energia porusza się w odwrotnych kierunkach, że te same czakramy obracają się w przeciwnych kierunkach u mężczyzny i u kobiety. Gdybyśmy teraz zamierzali ustalić prawdziwą rotację owych centrów energetycznych, moglibyśmy popełnić błędy i cała praca poszłaby na marne. A trzeba jeszcze wziąć pod uwagę i to, że czasami mężczyźni i kobiety mają polaryzację odmienną od ich własnej płci, a nawet zdażają się sytuacje, gdy spontanicznie zachodzi całkowita zmiana wzorca energretycznego, o czym niewielu radiestetów wie. Dlatego bardzo pomocną jest tu skala, zwana: umowną rotacją czakramu, na której bez wnikania w zawiłości ruchu energii (Kundalini. ldy. Pingali i wirowania czakramów) od razu odnajdziemy prawidłowąy wzorzec energetycznej konstrukcji, ustalając bez problemowo. który ośrodek jest zablokowany (wirujacy w przeciwną stronę). niedoenergetyzowany, przeenergetyzowany czy też obracają się w normalnym dla siebie kierunku. 

Polaryzacja czakramów

W dalszej kolejności powinniśmy ustalić na skali metrycznej sarną wielkość czakramu. która wiek mówi o stopniu przepracowania danego ośrodka. Porównując je ze średnią ogólną i tzw. poziomem niekarmicznym, wnioskujemy o energetycznym wzmocnienu tych ośrodków, które jest tak samo istotne dla naszego wzostu, jak sprzężony z nimi tzw. poziom świadomości. l tak typowa wielkość (średnica) czakry od pierwszej do piątej wynosi:

czakramEnergetyczna średnica w tym wymiarzeEnergetyczna średnica na poziomie duchowymŚredni poziom świadomościw w tym wymiarzeDuchowy poziom świadomości
7> 1 cm3-33 cm35-40 %55-60 %
62,5 cm14-30 cm40-45 %60-65 %
55 cm13-28 cm45-50 %65-70 %
45 cm12-27 cm50-55 %70-75 %
35 cm9-26 cm55-60 %75-85 %
25 cm9-22 cm60-65 %85-95 %
15 cm9-15 cm67-70 %> 95 %

Przy czym te wyższe wartości liczbowe oznaczają przechodzenie w obszary mentalu. Ciekawie w tym zestawieniu wygląda porównanie wielkości czakramu siódmego największych przywódców duchowych ludzkości. U Jezusa i Buddy wynosi on 35 cm. u Sai Baby 25 cm (znane powszechnie dane są zawyżone). 

W trakcie badania wielkości tego sznura energii należy pamiętać, iż podczas twórczej pracy i kontaktu z zaświatami jego wielkość może wielokrotnie wrosnąć. Ta czakra jest elastyczna i bardzo wrażliwa na działanie Sił Wyższych. Kiedy więc jesteśmy podekscytowani i twórczo uniesieni, prawdopodoni wartości będą zawyzone. Odczyt należy przeprowadzać gdy umysł jest uspokojony. 

Ciekawe zjawisko zachodzi u chorych umysłowo. Wówczas czakram siódmy ma średnicę nie większę niż  3 mm i najpierw zasila czakramy przepracowane, podobnie jak w przypadku osoby bardzo mało uduchowionej. Tam tracona jest energia, która pierwotnie miała nam posłużyć do zbawienia.

Proszę pamiiętać, że fizyzne określanie wielkości czakramu, mowa o jego średnicy. mów nam jedynie o energetycznym wzmocnieniu tego ośrodka i tylko ogólnie nawiązuje do poziomu świadomości przypisanego temu centrum. By obraz, naszego uduchowienia stał się pełniejszy, musimy posłużyć się kolejnymi skalami. Poziomy świadomości. choć identyfikowalne z czakramami, pnmagąjq jedynie szybko i właściwie wzrastać energetycznie. To znaczy, że podnoszemoe poziomu wibracji ma prawdziwie duchowy wymiar i że można je wspierać także technikami energetycznymi.

Porównując dane osoby badanej z ogólnymi parametrami, możemy już bez problemu ustalić, które ośrodki mocy są upośledzone, które prawidłowo rozwinięte, a które swoją wibracją kotwiczą już w światach duchowych. Jeśli poziom egzystencjalnej świadomości danego ośrodka jest niski przy jednocześnie niskim potencjale energetycznym (określa to średnica danej czakry), to możemy być pewni, że dany ośrodek jest nie tylko uwsteczniony w rozwoju w stosunku do pozostałych centrów, ale co istotne wymaga szczególnej troski. Jeśli jest to centrum nieprzepracowanych emocji, chcemy tego, czy nie, powinniśmy wiele uwagi poświęcić naszym relacjom ze światem i ustalić, jakie emocje i uczucia są naszą piętą achillesową. Jeśli upośledzenie objeło ośrodek serca, niewątpliwie nasze pojęcie dobra i zła jest niedoskonałe. Dopiero otwarcie serca umożliwia przyjęcie poglądu, że harmonijne współdziałanie i akceptacja w pozbawionym lęku widzeniu świata potrafi ujrzeć prawo miłości bez sztywnych ram umysłu. Ośrodki wyższe rozwijają się raczej planowo i rzadko występują tu zakłócenia w kolejności ich ewolucji.

Udostępnione materiały umożliwiają każdemu stworzenie własnych konwencji mentalnych, ich rozbudowę i dopasowaną do własnych wymogów interpretację.

Ewolucja ciał subtelnych

Stopień przepracowania ciał odnośnie wyjścia z karmy

 

- zainspirowany książką SKALE ASTRALNE UCZUĆ I ROZWOJU CZŁOWIEKA .J.Popko popko.pl

Zachęcam do zapoznania się z pełną ofertą Zdroju Życia oraz z następującymi stronami. W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt

Polecane strony

Kamil Kuszewski

Uzdrawianie duchowe, które stosuję aby uzdrowić ciało fizyczne, nie likwiduje skutków choroby, tylko jej przyczyny, dzięki czemu organizm człowieka sam może już włączyć zawarty w DNA system samonaprawczy, który negatywne siły energetyczne wyłączyły, przypuszczając atak na jakiś organ w ciele człowieka. Poprzez duchowe pasma mogę działać na odległość.
Kontakt Kamil Kuszewski

Artykuły » Otwarcie wrótPiątek 7 grudnia 2018

pokaż wszystkie artykuły »

strzałka do góry
Ładuję stronę ...