Gość

Modlitwa

» Artykuł z cyklu » Otwarcie wrót


Modlitwa jest Czynem

Modlitwa to stan wewnętrznego uniesienia i wyniesienia. W tym stanie człowiek fizyczny przenosi punkt skupienia swojej obecności i świadomości na coraz wyższe pasma swojej własnej istoty, doświadczając jednocześnie coraz pełniejszego zespolenia z pozostałymi elementami Całości. Im wyżej się wznosi, tym silniejsze jest odczucie integracji z Całością.

Czym jest Modlitwa?

Jaki jest cel Modlitwy?

Być zdrowym, szczęśliwym i powiększać swoją MOC w Energii Jedynej (Prawie Wolnego Wyboru).

Każda modlitwa składa się z 3 części:

 • rozpamiętywanie minionego dnia, trwa ok. 2 minut - analizujemy dokonanie osobistych postanowień, wszystkich naszych zachowań pod kątem rozwoju duchowego, w szczególności to co nam się nie udało zrealizować w 100%.
 • ustawianie jutrzejszego dnia - powtarzamy w modlitwie: chcę to i to (w zamyśle - szczęście, zdrowie, pomoc w utrzymaniu się w świetle (w strumieniu lub w kanale) - wystarczy kilkadziesiąt sekund.
 • w modlitwie - Świątynia Serca, dochodzimy do poziomu 49 w Energii Jedynej i wchodzimy przez Iglicę Głowicy do Miasta Oriin, Zdroju Życia i Wieczernika, gdzie z Graala czerpiemy Moc Ducha Świętego. W tym czasie może wystąpić jasnowidzenie i jasnosłyszenie, które prowadzi do jasnowiedzenie. Polega to na tym, że świadomość, która ma kontakt z Energiami Boskimi tłumaczy na język znanych nam symboli, informacje otrzymywane od Opiekuna, Istot Wyższych itp. Tłumaczenie to każdy rozumie na swój sposób.

Nie bójmy się korzystać z wyobraźni marzeń. Modlimy się przynajmniej raz dziennie.

Aby osiągnąć zaplanowane (postanowione) cele trzeba mieć odpowiedni poziom nici (każdy cel wymaga określonej ich liczby) oraz wykazać się wiarą i zaangażowaniem. Wiara, zaczyna się od wejścia w uwierzenie (o pomoc możemy poprosić opiekuna), po czasie zaś stanie się naszą naturą, która umożliwia wchodzenie w Ocean Przekształceń. Zaangażowanie zaś nie polega na ciągłym rozpamiętywaniu celu, tylko słuchaniu podpowiedzi nici, które przenikają naszą rzeczywistość i niosą informacje dla świadomości, jak postępować by osiągnąć cel. Jeżeli w trakcie osiągania celu nastąpi zwątpienie, kasują się nici i wszystko musimy zaczynać od nowa.

MODLITWA - doświadczanie stanów od pokochania siebie po miłosierdzie. Otwieranie się na to, że jesteśmy Istotami Duchowymi. Pomaga w pozbyciu się słabości (złych myśli własnych, które odbierają siłę innym).

MODLITWA CIĄGŁA - być w niej to opanowanie myśli - dokonać drogą przemiany.

Medytacja to praca z umysłem. Podczas medytacji nie należy wchodzić umysłem w dzień wczorajszy. Należy odrzucić stare, czyli iluzję, odnajdować się w sobie, odczuwać Boga w sobie. Modlitwa jest utożsamianiem się z Ojcem. Przy otwarciu energetycznym (medytacja) szara strefa ma możliwości wejścia w takiego otwartego człowieka. Przy poziomie 9 strefa działania może sięgać 4-6 m. Dlatego niebezpiecznie jest się otwierać w medytacji przy innych ludziach. 

Modlitwa to wejście w tamten świat, ale bycie jednocześnie tu i teraz we wszystkich przestrzeniach. Modlitwa – doświadczanie stanów oad pokochania siebie po miłosierdzie.
Otwieranie się na to, że jesteśmy Istotami Duchowymi. Pomaga w pozbyciu się słabości (złych myśli własnych, które odbierają silę innym). Myśli potrafią zabić, bo ujmują nieistniejące stany między czymś, co istnieje.

To, co czujemy na potylicy to jest obecność DŚw., to co na czole się czuje to obecność Stwórcy, otwarcie mocniejsze 3-go oka, tego trzonu duchowego, otwarcie na maxa kanału bratniego jest odczuciem na szczycie głowy. Boga odczuwamy poprzez skronie. Między skroniami, a tyłem odczuwamy Moc Istnienia, między skroniami, trochę pod górę jest pusta przestrzeń i to jest odczuwana Moc Istnienia.

Odczucia energii w poszczególnych częściach ciała.

 • potylica - Duch Święty
 • skronia - Bóg
 • czoło - Stwórca
 • boki głowy - Nicość
 • korona, opaska wokół głowy - Prawo
 • czapa na głowie - otwierające się Trzecie Oko
 • barki i ramiona - Moc

Ciało Świetliste jest tkane z 4 rodzajów energii. Ciało świetliste jest to ciało energetyczne, łączy w 20 % z Duszą, w 70 % z Duchem, z Bogiem. Ciało Świetlistą nie jest blokadą jest wypromieniowaniem Boga w nas - pochodnią. Cokolwiek do nas popłynie nieprawego spłonie niczym ćma. W tym płomieniu napływające myśli będą przez płomień spalone, czyli niskowibracyjne myśli będą przestawały istnieć - o 70 %. Ciało Świetliste uruchamiamy naciskając lewą ręką na serce, bramę w sercu - uruchamiamy kontakt z Bogiem.

Droga wzrostu duchowego (przerabiamy w modlitwie - w scenach):

 1. Pokochanie siebie - dostrzec, że jest w nas cząstka Boga i dlatego trzeba pokochać siebie tak jak kochamy Boga, oraz zrozumieć, kto nas stworzył (Ojciec) i że jesteśmy Synami Bożymi.
 2. Wybaczenie sobie - zrozumieć swoje słabości (ich przyczyny) i przyrzec sobie, że się będzie nad nimi pracować. Popełnione błędy zanalizować, i przyrzec sobie, że się ich więcej nie powtórzy.
 3. Pokochanie innych - wszystkich, niezależnie od rasy, wyznania, czy postępowania, gdyż Bóg każdego z nas stworzył doskonałego, tylko siły przeciwne rozwojowi człowieka przyczyniają się do jego upadku...
 4. Wybaczenie innym - skupić uwagę na swoim największym wrogu i wbrew subiektywnym osądom starać się dostrzec (na zasadzie empatii), że jest on Synem Boga, który przyszedł na Ziemię uczyć się tak samo jak my i boryka się od urodzenia z ciemną stroną Mocy, która go przytłacza i niszczy.
 5. Współtworzenie - daję każdemu prawo do życia w wolności i miłości, posyłając zawsze czyste myśli i życząc jak najlepiej.
 6. Miłosierdzie - indywidualna rozmowa z Bogiem, praca z sobą i najbliższymi (w harmonii) oraz pomoc potrzebującym.

Co nalezy przerabiać w Modlitwie:

 1. Rozpamiętywanie dnia wczorajszego:
  Analizować przykłady (postępowanie) z naszego życia, zobaczyć co, czego jeszcze nie
  przerobiliśmy, wykorzystywać nasze doświadczenia. Sprawdzać, co jest podbudową i
  przebudową w naszej przemiany, po co chcemy wzrastać! Przerabiać grzechy
  główne.
 1. pokochanie siebie – jesteśmy doskonałością wyrosła z Istoty Stwórcy, Aniołami, które zapomniały o swoim boskim pochodzeniu. Jesteśmy cudem stworzenia.
 2. wybaczenie sobie - wyciągnąć wnioski z błędów, zobaczyć czego nas nauczyły. Nie zwalnia to nas z naprawienia szkód i nie popełniania więcej. Uczymy się samych siebie, bądźmy coraz lepsi.
 3. pokochanie innych – dać prawo żyć innym i pomagać im w tym. Każdy ma prawo do nauki karmicznej.
 4. wybaczenie innym - nie znamy prawdy o winie innych. System jest zły, nie ludzie.
 5. współodczuwanie - człowiek wpada w różne pułapki z powodu niskiej świadomości i nieżyczliwości innych.
 6. współtworzenie - zawistne, nieszczere myśli jednych trzymają w zwątpieniu i niemocy innych ludzi. Nienawiść drugiego człowieka jest bardzo niszcząca. Szczęście tego Świata tworzy harmonia ludzkich myśli.
 7. miłosierdzie - to mechanizmy tego Świata upodlają ludzi, zmieniają ich na mściwe i zagubione istoty. Należy niszczyć zakłamanie tego świata, dając ludziom sposobność do uratowania duszy.

Przemiana – każdy musi sam do tego dojść

 1. pokochać siebie: kościół od tego wstrzymuje, bo nie uczy kochać siebie. Stwórca stwarza istoty i rzeczy doskonałe i my wszyscy jesteśmy wspaniali, bo kocha nas Stwórca, więc jesteśmy warci miłości.
 2. wybaczenie sobie: jesteśmy manipulowani i zagubiliśmy się, więc jesteśmy dziećmi, które popełniają błędy. Przyznanie się do własnych błędów jest krokiem do przodu
 3. pokochać innych – są też dziećmi Stwórcy, też są doskonali jak ja.
 4. współodczuwanie – życie jest ciężkie. Ludzie krzywdzący innych są nieszczęśliwi.
 5. miłosierdzie – egoizm jest najgorszym uczuciem, a więc należy egoistom współczuć, bo gubią drogę, bo się znieprawili. To także chęć pomocy w zmianie duchowej człowieka, wspólnie starać się z tego wyjść.


- opracowanie ze strony Z.J. Popko - źródło: popko.pl

Modlitwa. Jak zbadać, czy się było w modlitwie.

Musisz wiedzieć, czy prowadzący medytację otwiera kanał duchowy czy też nie. Inaczej nic nie zyskasz, a może nawet będzie gorzej.

Kamil Kuszewski

Uzdrawianie duchowe, które stosuję aby uzdrowić ciało fizyczne, nie likwiduje skutków choroby, tylko jej przyczyny, dzięki czemu organizm człowieka sam może już włączyć zawarty w DNA system samonaprawczy, który negatywne siły energetyczne wyłączyły, przypuszczając atak na jakiś organ w ciele człowieka. Poprzez duchowe pasma mogę działać na odległość.
Kontakt Kamil Kuszewski

Artykuły » Otwarcie wrótŚroda 5 września 2018

pokaż wszystkie artykuły »

strzałka do góry
Ładuję stronę ...