Gość

Badanie Pierwotnych Pól Informacji - IDF


» Artykuł z cyklu » Informacje

 

Badanie Pierwotnych Pól Informacji

Drążąc dalej w temacie "maszyn symbolicznych" [1] [2] natrafiłem na urządzenie służące do badania "Pierwotnych Pól Informacji" (ang. skrót IDF) i wpływania na te pola lub korygowania tych pól. Urządzenie takie zostało stworzone przez amerykańskiego fizyka Willard`a Frank`a ponad 30 lat temu. Jest przyrządem elektronicznym służącym do wykrywania, liczenia i transmitowania pełnego spektrum sygnałów IDF, aby przywrócić normalne wzorce fal lub funkcje biopola. Mechanizm działa zgodnie z podstawowymi zasadami pól energii:

Ponieważ urządzenia tego typu działają za pomocą promieniowania IDF, a nie dotyczą ciała fizycznego, tego typu badania nie zostały jeszcze zatwierdzone przez AMA (American Medical Association – Amerykańskie Towarzystwo Medyczne) oraz FDA. Jest raczej mało prawdopodobne, żeby urządzenie to zostało kiedykolwiek zarejestrowane w świetle obecnego prawa. Badania biopola polegają na mierzeniu i równoważeniu Pola Pierwotnych Informacji. Nie ma tutaj mowy o mierzeniu i równoważeniu fizycznych substancji czy warunków.

Nie może być również mowy o używaniu takich terminów, jak choroba, leczenie, diagnoza, lek, terapia czy warunki fizyczne. Badacz poprzez eksperyment wykrywa, analizuje i równoważy subtelne energie.

Wykrycie zaburzenia równowagi IDFów nie oznacza automatycznie, że badany obiekt cierpi na jakąś fizyczną chorobę, ale oznacza to, że mogą istnieć jakieś ingerujące w to pole energie. Chociaż może występować korelacja pomiędzy tymi zakłóceniami, a stanem fizycznym obiektu, badacz musi jasno powiedzieć, że jego odkrycia odnoszą się do pomiaru IDFów w stanie przed-fizycznym i nie stanowią one diagnozy czy leczenia.

 • mierzy promieniowanie IDF przedmiotu oraz
 • wysyła fale IDF w stronę danego obiektu.

Wg twórców, urządzenie nie działa bezpośrednio na poziomie fizycznym, ale funkcjonuje, jako odbiorca, nadajnik oraz modulator fali informacji znajdujących się w subatomowym lub subtelnym, magnetycznym i grawitacyjnym polu energii, które poprzedza manifestację materii w jej najbardziej elementarnej i molekularnej formie.

Głównym jego przeznaczeniem jest analiza i korekta energetycznych wzorców stanu zdrowia w oparciu o bazę danych zawierającą kilkadziesiąt tysięcy indeksów radionicznych.

Zachodzi fundamentale pytanie, czy maszyny wyprzedzą w rozwoju człowieka?

Czy maszyna może wykonać tylko to, co wcześniej przewidział człowiek? Czy maszyna może mieć świadomość, czy tylko przetwarzać informację?

Czym są Pola Pierwotnych Informacji?

Wszystko we Wszechświecie jest energią w jej najbardziej pierwotnej postaci. Wszystkie formy energii pozostają pod wpływem Pól Pierwotnych Informacji (Intrinsic Data Fields – IDFs). Energia istnieje dosłownie wszędzie. Pozostając w ruchu, tworzy pola pozwalające jej na ciągłą zmianę formy i kształtu.

Energia jest naszą świadomością, naszymi myślami i naszymi uczuciami. Można ją znaleźć w fizyce, jako masę cząsteczkową oraz w komunikacji, kiedy to między jednostkami następuje wymiana energii. Światło, dźwięk, ciepło, magnetyzm, kolor, elektryczność. Wszystko jest formą płynącą z tego samego źródła… z energii. Różnicę stanowi tylko częstotliwość wibracji oraz sposób jej przekazywania.

Energia wibruje, oscyluje i rezonuje z różnymi częstotliwościami. Na jednej częstotliwości tworzone są myśli, na innej emocje. Na jeszcze innej powstaje przedmiot, czy też całe otoczenie, całe środowisko powstające z bardziej skomplikowanych wzorów fal niosących ze sobą subtelne informacje. Powietrze, którym oddychamy, jedzenie, które jemy, ludzie, których znamy, nasze myśli, uczucia i ciało, jak również otoczenie, w którym żyjemy, to po prostu skoncentrowane pola energii istniejące na różnych częstotliwościach. Jak wszystkie obiekty, również nasze ciała emanują energią i absorbują częstotliwości jej fal. Każdy z naszych zmysłów: wzrok, słuch, smak, węch i dotyk, działają za pomocą energii o konkretnych częstotliwościach w zakresie pola elektromagnetycznego.

Mamy tendencję wierzyć tylko temu, co odczuwamy zmysłami, ale nasze pięć zmysłów dostrzega tylko część częstotliwości całego spektrum. W rzeczywistości jesteśmy nieświadomi większości energii, która nas otacza. Nie widzimy emanacji radarów policyjnych, energii odbiorników telewizyjnych czy  radiowych. Nie widzimy również promieni Rentgena. A jednak każde z tych przyrządów wytwarza energię elektromagnetyczną. Rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona, niż to, co odbieramy zmysłami. Wystarczy zdać sobie sprawę, że jeszcze nie tak dawno, ludzie myśleli, że nie ma czegoś takiego, jak elektryczność. Myśleli tak, dopóki jej nie odkryto. Tak naprawdę zawsze tam była, gotowa do użycia. Nasze ciała mogą wydawać się ciałami stałymi, ale kiedy przyjrzymy się bliżej komórkom, molekułom i atomom, z których się składamy, zobaczymy, że tak naprawdę na najbardziej podstawowym poziomie, składamy się z subtelnych pól informacji, które zawierają niewiele, o ile w ogóle, materii. Nie jesteśmy tylko fizyczno-chemicznymi strukturami, ale istotami zbudowanymi z energii.

Ale co to takiego jest to pole? Magnes, która przyciąga żelazo, można umieścić pod kawałkiem kartonu. Cząsteczki żelaza rozsypane na kartonie ułożą się we wzór dookoła magnesu. Naukowcy nazywają ten wzór „liniami sił magnetycznych.” Zbiór takich linii dookoła magnesu, linii w trzech wymiarach, nazywa się polem magnetycznym.

Rozgłośnia radiowa promieniuje polem elektromagnetycznym ze swojej wieży. Pole to może być rozplanowane i zmierzone za pomocą elektrycznych mierników.

Pole grawitacji otaczające Ziemię można zmierzyć dokonując pomiaru przyciągania ziemskiego do małej masy. Nakreślenie takich pomiarów opisuje działanie grawitacji.

Wszystkie ożywione i nieożywione obiekty takie, jak minerały, chemikalia oraz istoty żywe otoczone są przez Pola Pierwotnych Informacji. Są to pola informacyjne, które strukturyzują energię w różne formy lub wzory. Pola te odnoszą się do obiektów oraz do energii wewnątrz tych obiektów.

Każdy rok przynosi nam coraz więcej dowodów na to, że nasze zdrowie i dobre samopoczucie może być ściśle powiązane z funkcjonowaniem IDF w naszym ciele oraz w środowisku, w którym żyjemy.

Wraz z pojawieniem się mechaniki kwantowej oraz coraz to nowszych badań nad naturą sił tworzących materię, pojawiło się również nowe spojrzenie na życie. 15 lat temu większość spektrum pola elektromagnetycznego było uważane za puste. Dzisiaj już wiemy, dzięki bardziej wyszukanym narzędziom do pomiaru, że jest praktycznie pełne.

Nauka pokazała, że energie odpowiedzialne za zmianę nie są wcale energiami wysokiego napięcia i wysokiej intensywności. Te energie, które rzeczywiście wywołują zmiany, to energie niższe, bardziej subtelne, które są dostrojone do komunikacji z komórkami w naszym ciele. Przyrządy takie, jak SQUID na M.I.T., fotografia kirlianowska, mierniki napięcia oraz nuklearno-magnetyczny rezonator wykorzystuje się do wykrywania niezwykle subtelnych pól informacji emanujących z wszystkich przedmiotów.

Ostatnie odkrycia pokazują, jak siła takich subtelnych informacji w naturze może penetrować dosłownie wszystko oraz powodować natychmiastową reakcję nawet na niewiarygodnie duży dystans. Informacje te nie zachowują się według żadnych znanych zasad, ani nie da się ich zmierzyć w konwencjonalny sposób za pomocą tradycyjnych metod pomiaru. Informacje te reprezentują całkowicie nowe spektrum energii.

Odniesieniom do tego spektrum nadano wiele nazw takich jak: druga siła grawitacji, eloptyka, radiestezja, fale skalarne, bioplazma, eter, pola L, prana, efekt Kirliana, chi, aura, orgon, stan przed-fizyczny, ciała elektryczne, Pola Pierwotnych Informacji (IDFy) lub biopole. Nieważne którą nazwę wybierzemy, te subtelne energie czy biopola zawierają inteligencję lub informację, która dostarcza wzorca (lub matrycy energetycznej), a ten z kolei, organizuje całą materię.  Te wzorce informacyjne nazywamy Polami Pierwotnych Informacji (IDFy). Zjawiska te często są w stanie wyjaśnić wiele rzeczy, które tradycyjna nauka nie jest w stanie wyjaśnić.

Podobnie jak architekt przygotowuje plan dla budowli, która ma dopiero zostać zbudowana, tak też pola subtelnych informacji zawierają informacje (jak mikrofilm), które są niczym plan organizacji i ustrukturyzowania energii w materię.

Czym jest Biopole?

Biopole zostało opisane, jako kompleksowy i wielostrukturowy system, gdzie ciało fizyczne reprezentuje najniższy aspekt poziomu kontroli. Nasze ciało fizyczne jest gęstym odbiciem lustrzanym biopola.

Biopole służy, jako metoda komunikacji, system transmisji i przetwarzania zakodowanych sygnałów informacji płynącej z energii, a zamienianej na myśli, emocje oraz wzorce zachowań, a także siły tworzące życie i posiadające moc uzdrawiania ciała fizycznego. Biopole odpowiada także za zarządzanie jonizacją i przetwarzanie składników odżywczych w energię fizyczną, gdzie przeciwległe bieguny przyciągają się. Biopole służy także, jako transduktor subtelnych, kosmicznych i nuklearnych energii o wysokiej częstotliwości, gdzie przeciwieństwa odpychają się, a energie o podobnych wibracjach przyciągają się wzajemnie.

Koncepcja mówiąca, że dosłownie wszystko jest polem lub biopolem informacji stanowi teraz najbardziej zaawansowane myślenie w naszej naukowej społeczności. Kiedy naukowcy odkrywają kolejne warstwy energii człowieka, zaczynamy przeformułowywać definicję siebie, jako odbiorców i nadajników energii.

Ta nowa definicja mówi o istnieniu innych ciał i innych wymiarów poza tymi fizycznymi. Wydaje się, że biopole składa się z:

 • ciała duchowego, które manifestuje się, jako świadomość, intencja czy wola;
 • ciała mentalnego składające się z nastawienia, wierzeń, pomysłów, rzeczy abstrakcyjnych i konkretnych, a także z zapisu naszych wszystkich doświadczeń;
 • ciała emocjonalnego składającego się z naszych uczuć, wrażeń i pragnień;
 • ciała eterycznego lub te powstające z energetycznego wzorca ciała fizycznego, gdzie IDFy są meridianami rozprowadzającymi energię z ośrodków energii czyli czakr;
 • ciała fizycznego (które jest wypadkową wszystkich powyżej wymienionych ciał) składającego się z substancji chemicznych i tkanek;
 • wielowymiarowego systemu komunikacji energetycznej i transmisji danych pomiędzy naszymi ciałami za pomocą czakr i ośrodków energetycznych odpowiadających gruczołom dokrewnym i splotom nerwowym. Każda fizyczna część, czy też funkcja naszego ciała ma swój odpowiednik zbudowany z eterycznej, emocjonalnej i mentalnej energii. Koncepcja, która głosi istnienie tych subtelnych ciał może wydawać się koncepcją metafizyczną, ale jest tak tylko dlatego, że większa część naszej świadomości kultury zachodu skupia się tylko na tym co fizyczne.

Wszystkie te ciała można zobaczyć, jako wibracje lub aury istniejące na poziomie różnych energii. Myśli, zwyczaje, wierzenia, wartości, jakości emocjonalne – to wszystko to wzorce częstotliwości energii. Dostrajamy się do energii naszego umysłu poprzez myślenie, do naszej emocjonalnej energii poprzez uczucia, a do naszej energii fizycznej poprzez zmysłowe i ruchowe odpowiedzi naszego układu nerwowego.

Koncepcja modelu biopola głosi, że jest to pole informacyjne, które wyraża siebie, jako indywidualny lub kolektywny umysł istniejący w stanie subtelnych elektromagnetycznych i grawitacyjnych wzorców fal. Naukowcy ciągle rozwijają badania twierdząc, że te pola składające się z cząstek mniejszych od atomu tworzą holograficzną reprezentację rzeczywistości, która może służyć nie tylko, jako mechanizm kontroli materii, ale bardzo możliwe, że właśnie w taki sposób świadomość i umysł wyraża siebie za pomocą materii.

Za pomocą informacji energetycznej tworzone są nasze myśli, emocje i ciała. Fale subatomowych cząsteczek objawiające się, jako światło i dźwięk uważane są za element łączący świadomość, energię i materię.

Światło i dźwięk zapewniają środki, aby kontynuować proces pomiędzy materią, a umysłem. Przyczyna wszystkich rzeczy może leżeć w polu subatomowym, w którym umysł, poprzez wibracje światła i dźwięku, odgrywa kreatywną rolę, podobnie jak film (umysł) projektuje swoje obrazy światła i dźwięku na ekran (zwany materią). Bardziej precyzyjny obraz materii mówi, że jest ona po prostu zamrożonym światłem i dźwiękiem.

Biopole jest wibracją, która otacza i penetruje każdą materię. Wydaje się organizować wolną energię według konkretnych częstotliwości, które z kolei się manifestują i nadają kształt i wymiar formie fizycznej. Proste energie formują podstawowe pierwiastki, które można znaleźć na tabeli pierwiastków okresowych. Materia jest po prostu zorganizowanym wzorcem wibracji, czy też inaczej, "uwięzioną energią".

Wzorce biopola energii są po raz pierwszy widoczne, jako subtelne elektromagnetyczne pola na poziomie subatomowym. Wraz ze wzrostem gęstości pola lub z jego krystalizacją, jest tworzony jego potencjał elektryczny. Ładunki elektryczne manifestują się, jako różne elementy i zapewniają wiązania chemiczne dla różnych stanów materii takich, jak gazy, płyny i ciała stałe. Energia ma najpierw charakter elektromagnetyczny, dopiero potem staje się energią molekularną. W takiej postaci, biopole wydaje się również odpowiadać za regulację procesów chemicznych od poziomu prostych komórek, a kończąc na całych organizmach. W rezultacie takiego przepływu energii, od najbardziej subtelnej do najgęstszej, zaburzenia i zwyrodnienia materii wydają się być wynikiem utraty równowagi w energii subtelnej lub w biopolach. Biopole w równowadze dostarcza energię, która utrzymuje zdrowy stan materii.

Czy skonstruowano już narzędzia do mierzenia biopola?

Dzięki ostatnim postępom w dziedzinie fizyki i technologii komputerowych, naukowcy mogą teraz zmierzyć i mieć wpływ na subtelne energie otaczające ciało i przedmioty nieożywione. Powstały również narzędzia umożliwiające rozszerzenie i wzmocnienie naszych zmysłów, aby stworzyły połączenie z subtelnymi energiami biopola.

Współczesne narzędzia mogą wykrywać zawartość informacyjną pola w celu zlokalizowania nierównowagi i interferencji w przepływie energii oraz aby zmodyfikować energetyczną jakość życia.

Takim narzędziem badawczym jest analizator IDF, który został zaprojektowany przez fizyka Willarda Franka. Analizator ten, jest półprzewodnikowym przyrządem elektronicznym służącym do wykrywania, liczenia i transmitowania spektrum sygnałów IDF, aby przywrócić normalne wzorce fal lub funkcji biopola.

Zaprojektowany jak spektrometr do analizy energii emitowanych przez próbki minerałów, okazał się być narzędziem bardzo użytecznym, kiedy za jego pomocą wykryto subtelne pola informacji wokół materii ożywionej.

Mechanizm działa zgodnie z podstawowymi zasadami pól energii,

 1. mierzy promieniowanie IDF przedmiotu oraz
 2. wysyła fale IDF w stronę danego obiektu. Stąd, urządzenie nie działa bezpośrednio na poziomie fizycznym, ale funkcjonuje, jako odbiorca, nadajnik oraz modulator fali informacji znajdujących się w podatomowym lub subtelnym, magnetycznym i grawitacyjnym polu energii, które poprzedza manifestację materii w jej najbardziej elementarnej i molekularnej formie.

Wszystko, co jest materią, poprzez promieniowanie, emituje i absorbuje energię na przewidywalnych poziomach. Urządzenie, jako narzędzie służące do badań, może być wykorzystane do analizy i komunikowania się z subtelną informacją zawartą w materii. Narzędzie to pomaga naukowcom ustanowić świadome połączenie z subtelnymi energiami ciała / umysłu.

Zatem prawa i zasady narzędzi służących do badania energii nie wywodzą się od fizyki Newtona, ale zakorzenione są w koncepcjach wziętych z zaawansowanej mechaniki kwantowej, rezonansu, harmonii, wzmocnienia, interferencji, równowagi i jej braku. Każdy organizm ulega wzmocnieniu lub osłabieniu w zależności od swojej relacji z tymi terminami.

Z tego względu, badanie IDF z użyciem tego urządzenia stanowi próbę analizy pól energii oraz IDFów, aby

 • określić rezonans lub dysonans (brak równowagi) na konkretnych poziomach,
 • zneutralizować brak równowagi i wesprzeć słabsze pola oraz
 • zrównoważyć poziomy naturalnych energii. Taki rezultat można osiągnąć poprzez dostrojenie się do konkretnych poziomów energii, aby komunikować się na zasadach podobnych do działania krótkofalówki.

Narzędzie do badania biopola pomaga zmierzyć IDFy, które zawierają informacje co znajduje się w tym polu. Oprogramowanie bilansuje informacje korygując i wysyłając z powrotem do pola energii, które jest poddawane badaniu, sugerując, że mamy do czynienia z subtelnym zrównoważeniem działania.

Masa, molekuły, forma.

Z naukowej perspektywy, wiemy, że każda substancja ma swoją formę ze względu na swój układ cząsteczkowy. Badania pokazują, że cząsteczki są podstawowym elementem tworzącym masę, z którego zbudowana jest każda substancja, która ma jakikolwiek kształt. Aby mieć pewność, naukowcy rozbili cząsteczki na mniejsze cząsteczki pierwiastków, jony i atomy, ale nie stanowią one form masowych.

Stąd przyjęto, że cząsteczka jest jednostką masy. Badania elektrofizjologiczne niezbicie wykazały, że potencjał elektryczny, który można znaleźć w ludzkim ciele jest bezpośrednio połączony z elektrycznymi wzorcami; wzór ten dyktuje naturę organizmu. Wzorzec jest dynamicznym, nie statycznym procesem, który pozwala organizmom rosnąć, dojrzewać, regenerować się i ewoluować.

Organizm tworzy nowe komórki, ale są one zawsze ułożone zgodnie z oryginalnym, elektrycznym wzorcem, np. żołądź zawsze staje się dębem, nie kapustą. Ten wzorzec jest określany już w podatomowym polu wibracji, które tworzą kody już na etapie przed-fizycznym w DNA komórek. Następnie, wzorzec ten jest odtwarzany w nowo powstających komórkach.

Należy wspomnieć w tym miejscu o pracownikach naukowych Uniwersytetu Yale, Burr i Northropie, którym udało się ustalić jednoznaczne dowody – po tym, jak zbadali subtelne wariacje elektryczne, które towarzyszą procesowi wzrostu, za pomocą wrażliwego woltomierza – że potencjał elektryczny, który można znaleźć w ciele ludzkim jest bezpośrednio połączony z elektrycznym wzorcem.

Badania przeprowadzone przez Burra i Northropa jednoznacznie dowiodły, że potencjał elektryczny ludzkiego ciała jest bezpośrednio związany ze wzorcem elektrycznym; a wzorzec ten dyktuje naturę organizmu, ale formie tej nie brakuje również elastyczności. Mowa tu raczej o pewnych zasadach wzorca, który następnie ewoluuje i zmienia się. Wraz ze zmianami wzorca, zmienia się również organizm. Ewoluuje, zmienia formy, rośnie, dojrzewa, oraz wykazuje też pewną stałość. Następnie organizm tworzy nowe komórki, które, choć nowe, pozostają w zgodzie z oryginalnym wzorcem. Organizm odradza się, ale zawsze według pierwotnych reguł. Reguł, które są dynamiczne, a nie statyczne. To odwzorowywanie ma ukrytą formę, która komunikuje się z organizmem. Wzorzec tworzony jest w polu podatomowym i kiedy zapewni się mu takie samo środowisko, ewoluuje z wiernością. Siłę stanowią tutaj elektryczne wibracje. Wibracje te działają, aby wdrożyć znany wzorzec w nowo powstających komórkach: aby stworzyć lwa, różę, człowieka, diament, kroplę oleju, chorobę czy zdrowie. To wszystko co stanowi pulsujący rytm form i wzorców, które nazywamy życiem. Ten potencjał, wzór i forma odzwierciedlają trzy zasady, integralność struktury, odmłodzenie i regenerację organizmu.

Kształt lub forma substancji bezpośrednio zależy od ułożenia i wariacji milionów molekuł, które ją tworzą. Stąd, substancja tworząca drewno jest różna od tej tworzącej materiał; ziemia jest różna od wody; ciało od metalu; jedno drewno od drugiego; jeden rodzaj metalu od innego rodzaju; jedna tkanka od drugiej. Każda rozpoznawalna forma przyjmuje taką, a nie inną formę z powodu cząsteczek, które ją tworzą. Cząsteczki te są ułożone w specyficzny sposób, zarezerwowany tylko dla danej formy.

Na przykład, cząsteczki chemiczne w powietrzu stają się formą substancji, którą rozpoznajemy, jako deszcz. Natomiast, kiedy zmienimy ułożenie owych cząsteczek, dostajemy coś, co nazywamy śniegiem.

Zmienimy układ jeszcze inaczej i dostaniemy gołoledź, albo grad, albo strumień, albo może mgłę. Skład chemiczny pozostaje jednak identyczny. Zatem, kiedy zauważamy różnice w substancjach, zauważamy również różnice w ułożeniu cząsteczek. Kiedy patrzymy w mikroskop i mówimy, „To jest tkanka nerki, a to wątroby” itd., rozpoznajemy je nie tylko na podstawie ich formy i struktury tkanek, ale także na podstawie zmian cząsteczkowych.

W dodatku, wiemy, że te cząsteczki są w ciągłym ruchu, trzymając się razem dzięki siłom pola, które to ożywiają substancję, a kiedy ich zabraknie pozwalają na dezintegrację poprzez podział komórkowy i zmianę formy. Niektórzy nazywają ten proces śmiercią lub mówią, że umysł czy dusza odeszły. Nauka definiuje energię, jako ruch. A energia w formie ruchu cząsteczek i ich ułożenie jest różne dla różnych form. Na przykład, energia emanująca z tkanki nerki będzie inna od tej emanującej z tkanki wątroby, tarczycy, żołądka, trzustki, przysadki mózgowej, czy każdej innej tkanki w naszym ciele. Kiedy rozpoznajemy, że jedna forma różni się od innej, rozpoznajemy tym samym różnice w ich energiach.

Życie to manifestacja ciągłej zmiany pomiędzy różnymi nasileniami materii. Zanim zaczniemy dzielić energię naszego ciała na jonową, czy też molekularną, jest ona przede wszystkim elektryczna. Dostrzegamy tylko wtórne efekty fizyczne, te które manifestują się na płaszczyźnie materii, a które rozpoznajemy, jako aktywność cząsteczkową.

Podejście czystko fizyczne jest podstawą biochemii. Podkreśla się tu działanie molekularne, jakby było ono jedyną rzeczywistością. Tacy ortodoksyjni naukowcy albo zapominają, albo są nieświadomi, że aktywność molekularna odnosi się tylko do ostatniej grupy, a nie do fundamentalnych impulsów, które zachęcają i stymulują molekuły do działania.

Pola Pierwotnych Informacji - stan przed-fizyczny

Nauka pokazała, że substancja składająca się z ruszających się części będzie wibrować w zgodzie z ruchem tych części. Tak też różne formy substancji, tkanki, będą charakteryzować się subtelną wibracją, wzorcem czy współczynnikiem, bezpośrednio proporcjonalnym do aktywności cząsteczek, które daną formę tworzą. Wszystko istnieje w swoim naturalnym stanie, dopóki istnieją normalne wzorce wibracji. (Co ciekawe, nawet maszyny mają swoje pola energii, które można wykryć i zmienić.)

Atomy działają, jak małe nadajniki radiowe transmitujące fale. Ludzie, a także wszelkiego rodzaju rzekomo bezwładna materia, bez przerwy emitują promienie. Każdy metal i każdy człowiek wysyła fale o różnej długości. Długość naszych fal jest sprawą tak indywidualną, jak nasze odciski palców.

Z tego względu, zgodnie z prawami wibracji, każdy z nas ma inne wskaźniki wibracji, czy też inny rezonans. Każdy człowiek i każda część ciała produkuje inne wzorce tonów wibracji i energii. W rezultacie, każdy z nas jest jak kamerton, który próbuje utrzymać odpowiednie dźwięki. Podobnie jest z naszymi organami. Każdy organ, gruczoł czy tkanka mają swoje własne wibracje. Wszystkie komórki są takie same, do czasu, jak pojawi się zróżnicowanie, czy też specjalizacja, będąca wynikiem energii grupowej. Istnieje subtelna zasada dotycząca formacyjnych, subtelnych energii stojących na straży integracji materii oraz kontrolujących powielanie struktur oraz różnicowanie wszystkich organizmów.

Jak naciśniesz klawisz pianina, dostaniesz proste wibracje. Dodasz do tego kolejną nutę i otrzymasz akord. Podobnie z energią. Istnieje niezliczona ilość drgań, a każde z nich ma określoną długość fali i jest analogiczne do pojedynczego dźwięku pianina. Wszystkie częstotliwością mają swoje relacje i rezonans.

Stąd, energia promieniująca z każdej tkanki pozostaje w harmonii z wibracjami fal danego organu oraz proporcjonalnie do wibracji tkanki reprezentowanej przez działanie cząsteczek w jej środku. W ten sam sposób, jedna fala radiowa wchodzi w rezonans z drugą falą radiową. Tak więc możemy patrzeć na rezonans, jak na bliskość pomiędzy cząsteczkami.

Natomiast, brak równowagi, to zmiany w energiach odbiegające od normalnego rezonansu. Nasze ciała są dosłownie połączeniem wielu wibracji, które ciągle tworzą energię, ciągle wysyłają i przyjmują energię zgodnie z danym wzorcem biopola lub z planem danej aktywności.

Leki działają ponieważ emitują takie same wibracje, jak wibracje choroby i tej części ciała, która tą chorobą została objęta. Następnie, część fali wibracji wchodzi jednak w konflikt z falą choroby.

Analiza biopola.

Podobnie, jak tradycyjne radio "dostraja się" do długości fal dźwięku i energii wysyłanej ze stacji radiowej, tak samo narzędzia IDF, "dostrajają się" do energii wysyłanej z tkanek. Urządzenia takie są kwantowym, mechanicznym kamertonem i działają, jak odbiornik różnych energii.

Narzędzia te działają w ten sposób, że mogą selektywnie "dostrajać się" do różnych IDFów różnych organów, gruczołów i tkanek w ciele oraz mogą odbierać konkretne długości fal emitowanych informacji. Następnie, dzięki dokładnemu dostrojeniu, mogą określić w jakim stopniu odbiór danej fali odbiega od normy. Dzięki temu, można zinterpretować stopień zmienności w produkcji energii.

Pasożyty, nietypowe formacje tkanek oraz emocjonalny i mentalny stres mają swoje własne ułożenia cząsteczek oraz swoje własne wzorce wibracji. Obecność IDF może zostać wykryta, kiedy dostroimy się do ich poziomów wibracji. Naukowcy wykorzystują takie urządzenia do wykonywania analiz różniczkowych, a także do przygotowania wykresów poziomów IDF w organizmach, gruczołach, tkankach, systemach, uczuciach, myślach i wzorcach środowiska.

Różne długości fal wibracji mogą być wykryte, urządzenie ustawimy na odbiór subtelnych wzorców informacji z konkretnej części ciała, w celu zbadania braku równowagi w tym miejscu. Jeśli takie zaburzenie równowagi ma miejsce, jest ono nadawane bezustannie. Mówi się też, że gdy się „dostroimy” do tej energii, otrzymujemy jej „transmisję”.

Natomiast, jeśli takiego zaburzenia równowagi nie ma, pomimo tego, że analiza jest przeprowadzana w celu jej wykrycia, nie dostajemy takiej transmisji, ponieważ została ona "przypisana" do jednego układu cząsteczek.

Można w ten sposób dokonać każdej analizy materii. Każda tkanka ma swoją własną masę, a co za tym idzie, również swoje własne pole pierwotnych informacji, które, jak mówią naukowcy, da się zmierzyć. Taka sama zasada obowiązuje przy pomiarze każdego stanu energii takiego, jak myśli, emocje, środowiska, związki międzyludzkie, a nawet wydarzenia i sytuacje. Wszystko ma swój energetyczny podpis.

Układ nerwowy człowieka jest cały czas najlepszą anteną do wykrywania subtelnych energii. Naukowcy mówią, że dzieje się tak dlatego, że kiedy fale energii o niższych wibracjach, takie jak te, które są wytwarzane w sytuacji zaburzenia równowagi lub w przypadku części ciała z obniżoną funkcjonalnością (gdzie energia jest negatywna w porównaniu do energii całego ciała), spotykają się z falami pozytywnej energii lub z przepływem podatomowych cząsteczek z ręki badacza. Stąd, dzięki wprowadzeniu różnych oporów przy okazji różnych kluczowych zmian, operator może przechodzić z odbioru jednej długości fal na drugą, z jednego organu, gruczołu czy tkanki z ich subtelnymi informacjami do drugiego. Takie przechodzenie umożliwia badaczowi określenie czy mamy do czynienia z odchyleniami od normy. Za normę uważa się tutaj "0" dla negatywnych energii subtelnych.

Energie, które mogą odbiegać od naturalnie występujących wzorców, mogą świadczyć, że jakiś kanał energetyczny w ciele został zapchany. Kiedy coś takiego się dzieje, energia w tym miejscu nie może wibrować na tak wysokich częstotliwościach, jak reszta ciała, co powoduje zakłócenia i utratę równowagi energetycznej.

Badacze uważają, że zaburzenia równowagi i blokady w polu energetycznym człowieka powstają w wyniku traumy, stresu, nadużyć, różnego rodzaju braków, czynników patogenicznych, samozatruć i innych chorób układu immunologicznego.

Zaburzenia równowagi w polu energetycznym tworzą opór w przepływie subtelnych informacji na falach konkretnej długości przy normalnej pracy wibracji biopola. Brak równowagi energetycznej może objawiać się na wiele sposobów takich, jak: zaburzenia psychiczne i emocjonalne, zaburzenia w pracy meridianów, uczucie dyskomfortu, ból, niepokój i wiele innych. Większość takich zaburzeń można wykryć na długo przed tym, jak zamanifestują się w postaci fizycznej.

Choroby i różne zaburzenia mogą być też wywołane interferencjami w naturalną harmonię i wibracyjne wzorce. Nadrzędnym celem jest wówczas usunięcie tych zaburzeń i przywrócenie harmonii.

Równoważenie biopola.

Kiedy już przeprowadzimy analizę na pomocą takiego urządzenia, co tak właściwie możemy zrobić z tymi wszystkimi informacjami? Możemy eksperymentować zprzywróceniem równowagi. Możemy ustawić odpowiednie wibracje energii. Zwiększać lub zmniejszyć amplitudę IDF. urądzenia takie działają podobnie, jak kamerton, czy też struny pianina. Energia fal jest zwiększana, kiedy długość fal pozostają w rezonansie lub wibrują na tym samym poziomie.

Im większa odchylenie od naturalnego rezonansu, tym większy opór i strata produktywnej energii, którą może wykorzystać dany obiekt. Urządzenia takie są porównywane do rezonatora lub oscylatora zaprojektowanego, aby przywracał naturalne wibracje danego obiektu. W trakcie tego procesu, wydaje się, że urządzenie używa energię badanych przedmiotów, jako falę nośną, aby zarówno odbierać, jak i emitować częstotliwość informacji.

Precyzja analizy jest bardzo ważna, ponieważ urządzenie przeprowadza eksperymenty równoważenia. Niektórzy mówią, że jeśli wybrana zostaje dowolna symulacja, efekt działań jest tylko tymczasowy lub marginalny. Inni mówią, że jeśli wprowadza się dokładną energię, wówczas odpowiedź jest bardziej dynamiczna, a rezonans jest wielokrotnie wzmacniany, co jest rezultatem właśnie precyzji. Natomiast inni badacze mówią, że kiedy zmieniana jest wibracja IDF tkanki, wówczas w sposób pośredni, zmienia się również elektryczny potencjał, a co za tym idzie również aktywność molekuł. Ale jak to zagadnienie jest ujmowane z perspektywy fizjologicznej.

Otóż, jak już było wspomniane wyżej, badania w temacie fizyki kwantowej pokazują, że subtelne energie są z natury, falami dźwięku i światła. Za pomocą narzędzia możemy przyjmować niewidzialne fale energii, a także zauważyć ewentualne odchylenia od normy.

Mówi się, że energia, która aktywuje nasze tkanki jest z natury światłem. W laboratoriach biologicznych często przeprowadza się następujący eksperyment. Naukowcy wysyłają wiązkę światła w stronę jednokomórkowego organizmu i obserwują, co się dzieje, aż do momentu, kiedy następuje rozszczepienie jądra komórkowego. Na jednym uniwersytecie, naukowcy obecnie korzystają z lasera, jako fali nośnej subtelnych informacji w celu podwojenia efektów substancji leczniczych w docelowej próbce.

Zastosowanie tych faktów naukowych może odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje, kiedy wysyłamy subtelną energię z fal skalarnych – “wiązkę energii”, jeśli wolicie – do próbki na długość fal energii tej badanej próbki.

Mówi się, że nowe długości fal cząstek substancji wchodzą w reakcję z procesem metabolizmu i podziałem komórek. Każdego roku każda komórka umiera i się odradza. Jeśli będziesz czytać ten artykuł za rok, będziesz zupełnie innym człowiekiem. Ponieważ proces ten zachodzi ciągle w naszych ciałach, nowe komórki działają na wyższych wibracjach, a te komórki, którym brakuje równowagi automatycznie zanikną. Tak długo, jak wzór biopola jest poprawny, norma zostaje zachowana. Nasz układ immunologiczny może być po prostu wyższą wibracją. Podobnie, jak bieguny przyciągają się lub odpychają, podział komórek następuje, kiedy niewidzialne wibracje, o dodatnich biegunach, uderzają w pozytywnie naładowane jądro komórki. Anormalne, zakłócające wibracje nie mają już prawa bytu w normalnie wibrującej tkance.

Rezonans wyjaśnia wiele rzeczy, które dziwiły lekarzy i biologów. Jak to się dzieje, że niektóre składniki krwi, takie jak hormony i enzymy, chociaż niewielkie rozmiarem, mają tak wielki wpływ na organizm. Wpływ, którego nie da się nie zauważyć. Może się tak dziać, ponieważ substancje te, choć subtelne, są mocnymi centrami promieniowania i współgrają z komórkami ciała, które pozostaje z nimi w harmonii.

Analiza i równoważenie biopola.

Jedną rzecz musimy sobie jasno powiedzieć. Robiąc analizę, chcemy uzyskać IDF emanujący lub promieniujący z samej formacji negatywnej energii. Jednak, chcąc wprowadzić równowagę, nie wysyłamy tej negatywnej energii z powrotem do próbki.

I tu mamy problem! W jaki sposób? Ale nigdny nie mówmy nigdy!

Komputer neutralizuje promieniowanie tej negatywnej energii i redukuje ją. Komputer może kontrolować zarówno negatywne warunki IDF, jak i miejsce, do którego ta zneutralizowana energia zostaje wysłana. Na przykład, niektórzy badacze w swojej analizie, donoszą o negatywnym zachwianiu równowagi IDF, czy też problemach (jeszcze nie w stanie fizycznym) z płucami. W zlokalizowaniu problemu w płucach, pomaga nam dostrojenie się do wibracji płuc i dalsza analiza stanu IDFów w danym momencie. Zarówno lokalizacja, jak i stan da się zidentyfikować spoglądając na odbiór fal energetycznych, które dalej prowadzi do przywrócenia równowagi i/lub neutralizacji.

Operator nie eliminuje tkanki, której brakuje równowagi poprzez skoncentrowanie energii o wibracji, jaką uznaje za słuszną. Raczej normalizuje proces wibracji IDF na tym obszarze.w trakcie tego procesu, normalne wibracje mogą w naturalny sposób usunąć te wibracje, które odbiegają od normy. W ten sposób zostaje przywrócone zdrowie. Długie okresy zaburzenia równowagi energetycznej mogą wymagać pracy na przedfizycznym stanie materii, a także na poziomie fizycznym, aby doszło do długoterminowych zmian.

W taki sam sposób, jak naukowcy dostrajają się do różnych funkcji i zachwiań równowagi IDF, są również w stanie dostroić się do odczynników i lekarstw eliminujących te niekorzystne wibracje.

Analiza i równoważenie energii za pomocą tego narzędzia jest procesem całkowicie informacyjnym.

Badacze donoszą, że komunikacja następuje poprzez normalizację energii w systemie. Te zharmonizowane energie stopniowo zajmują miejsce energie zaburzonych, które powstały na skutek negatywnych myśli, stresu czy też przemocy fizycznej i ran.

Mówi się, że urządzeniemierzy przedfizyczną energię, poniżej tej fizycznej, w której istnieją wzorce i z której powstają warunki fizyczne. Może w to być zaangażowana potencjalność danej sytuacji. Główna przyczyna warunków leży głęboko w polu podatomowym, gdzie nasz mózg odgrywa kluczową rolę. Stąd, emocjonalne efekty mogą stać się przyczynami. Bazowy wzorzec energii jest oczywiście bardzo złożony, ale postuluje się, że cała złożona natura osobowości mieści się w bardzo małej części anatomii.

Urzędzenia takieumożliwiają odkrycie nie tylko istniejących warunków, ale także ich przyczyn, które mogą być bardzo złożone. Ponieważ za ich pomocą określa się zachwiania energii, a nie samo zaburzenie, lekarze (przynajmniej w USA) uważają tę metodę za nie ortodoksyjną. Badacze mówią, żenie bierze pod uwagę przestrzeni, gdzie przestrzeń znaczy zmierzenie dystansu. Ale przestrzeń nie jest pusta. Jest wypełniona wibracjami.

Eksperymenty pokazują, że efekty działania tego urządzenia są o wiele bardziej fundamentalne, niż te fizyczne, ponieważ wszystko jest wibracją. Można dojść do jednego wniosku, a mianowicie, że dobre samopoczucie jest rezultatem harmonii złożonego systemu rezonujących wibracji tworzących organiczną strukturę ciała.

Ostatecznie, coraz więcej naukowców uważa, że możemy się składać tylko z energii w ciągłej transformacji. Łatwiej jest wówczas wytłumaczyć, jak to się dzieje, że subtelne, nie-fizyczne i energetyczne elementy, jak emocje i myśli mają bezpośredni wpływ na nasze fizyczne funkcjonowanie. Podobnie, jak nasza strona fizyczna może mieć wpływ na nasze emocjonalne i mentalne doświadczenia. Podobnie, kiedy już zrozumiemy, co produkuje emanacje IDF w naszych ciałach, będzie wtedy wiadomo, dlaczego te emanacje pokazują w jakim jesteśmy stanie.

Naukowcy podsumowują, że głównym celem tych wszystkich metod jest pomoc w ochronie, zrównoważeniu i regeneracji subtelnych energii biopola, które mogą mieć wpływ na elektryczny potencjał organizmu… Badania nad naturą umysłu, energii i materii mogą okazać się jednym z najbardziej doniosłych odkryć XX wieku.

Stoimy w nowej erze technologii i ludzkiej świadomości. Ten potencjał jest również potencjałem naszego umysłu.

Zachodzi w tym momencie fundamentale pytanie, czy maszyny wyprzedzą w rozwoju człowieka?

Dzień w którym nauka zacznie badać zjawiska niefizyczne będzie początkiem większego postępu w czasie najbliższej dekady niż we wszystkich minionych wiekach jej istnienia. Aby zrozumieć właściwą naturę Wszechświata koniecznym jest myślenie w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji - Nikola Tesla

 

Kamil Kuszewski

Uzdrawianie duchowe, które stosuję aby uzdrowić ciało fizyczne, nie likwiduje skutków choroby, tylko jej przyczyny, dzięki czemu organizm człowieka sam może już włączyć zawarty w DNA system samonaprawczy, który negatywne siły energetyczne wyłączyły, przypuszczając atak na jakiś organ w ciele człowieka. Poprzez duchowe pasma mogę działać na odległość.
Kontakt Kamil Kuszewski

Artykuły » InformacjeCzwartek 16 sierpnia 2018

pokaż wszystkie artykuły »

strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...