Gość

Dziewięć Praw Wszechświata

» Artykuł z cyklu » Otwarcie wrót

Ludzie to istoty duchowe, które żyjąc w świecie materialnym, posiadają ciało stanowiące zaledwie 6% całości.

Dziewięć Praw Wszechświata

Dziewięć Praw Wszechświata

 1. Prawo jedności alternatyw

  Zasada jedności przeciwieństw 

 2. Prawo równości - komunikacji na poziomie częstotliwości (wibracji)

  We wszechświecie są różne materie na różnych poziomach, które różnią się miedzy sobą tylko energią.

  Energia bezpośrednio związana jest z częstotliwością, znany wszystkim wzór E=mc2, nie jest on do końca słuszny. Precyzyjniej energię można określić za pomocą wzoru E= P x częstotliwość (gdzie P to stała Planka), czyli energia jest funkcją częstotliwości. Cała wymiana informacji-energii we wszechświecie przepływa na poziomie częstotliwości - na poziomie energo-informacji.

 3. Prawo komunikacji ze Stwórcą - Światło-Sławie

  Tzw. przepływy strumieni plazmy, czyli powiązania poprzez centra energetyczne. Połączenie z bezpośrednią przestrzenią nad naszą przestrzenią. Człowiek po urodzeniu, ma aktywne pierwsze trzy skrajne centra (7 czakr w pinie i 3 w poziomie). Wszystkie te centra aktywują sie u mężczyzny do 33 roku życia.

  Wniosek, czym wiecej człowiek czyni ze swojej osobowości istotę zgodną z "ładem bożym", tym wiecej może osiągnąć. Po odpowiednim rozwoju swojej świadomości-duchowości, może wejść w pole siłowe Boga Stwórcy. Aktywuję się to poprzez medytację - modlitwę, uruchamia się wtedy telepatię-telekinezę, czyli jasnowidzenie, jasnoczucie, jasnosłyszenie. Trzeba dostosować się do odpowiednich czestotliwości w przestrzeniach duchowych.

 4. Prawo skrajności

   

 5. Prawo miary - granicy

  Każdy z nas ma swoje przestrzegane prawa (moralne, duchowe) związane z swoim rozwojem. Poprzez odczucie dostatecznego dostrzegania granic, człowiek sam osiągnię równowagę. Nie może przekraczać granicy, od której nie ma już odwrotu.

 6. Prawo sprzężenia zwrotnego - prawo karmy

   

 7. Prawo Wolności Woli - Prawo Wolnego Wyboru

   

 8. Prawo dialektyki - wzystko jest w ruchu, wszystko się zmienia

  Jeśli myślisz pozytywnie, to całość idzie w pozytywnym kierunku. Tylko zaczniesz wątpić i sam zaczynasz przywoływać negatywne myśli - chwile - to te Prawo działa tak, że te wszystkie stany "przychodzą" do człowieka.

  Myśl pozytywnie - Myśłi tworzą siatkę dla naszego życia

  Myśli to substancja energetyczna, energetyczno-informacyjna. Myśli powołują powstanie obrazu - obrazu myślowego - Myśło-Obrazu, które człowiek "w swojej głowie formuje". Myśl jest produktem naszego umysłu. Myśl sformowana jest w świecie niematerialnym, przekształca się w część zmaterializowaną, czyli w Myślo-Formę.

  Myślo-Obraz ⇒ Myślo-Forma

   

 9. Prawo jedności, Jedności wszyskiego, Jedności ze Stwórcą

  Jesteśmy cząstką Boga Stwórcy. Bóg Stwórca włożył w człowieka - zbudowanego z materii naszej przestrzeni, czyli prochu ziemi - swoją matrycę energo-informacyjną, która podtrzymuje na zasadach automatyzmu oddziaływania całość funkcjonowania naszego organizmu biologicznego, maszyny chemiczno-biologicznej.

  Włożył substację, którą nazywamy duszą.


 

Aby powstał człowiek, jego ciało fizyczne musi zawierać odpowiednie (właściwe) kody, czyli tzw. wzorce energetyczne. Kody te zawarte są w Macierzy, a powiela je ludzkie DNA. Jeśli zatem w przyszłości będzie można stworzyć (sklonować) biologicznie drugiego człowieka (np. w zamyśle pozyskania organów ludzkich potrzebnych do przeszczepów), mimo że fizycznie będzie to ten sam człowieka, jego dusza będzie należała do innej istoty. Pozyskiwanie w ten sposób organów ludzkich zawsze będzie musiało odbywać się poprzez morderstwo (w sprzeczności z Prawem Wolnego Wyboru).

 

Człowiek jest wspaniałą istotą, lustrem ducha, w którym odbijają się marzenia wszystkich istot, cudem natury, w który wkomponowano całą prawdę o Bogu. Niczym w księdze życia zawarto w nim sekrety przeistoczeń, jakim podlega dusza wszechświata w swojej powrotnej wędrówce do Źródła. Jest tak doskonały, że ma prawo podlegać przemianom, na jakie aniołowie mogą sobie pozwolić jedynie w zamysłach. Jako jedyny może w pełni doświadczać zarówno dobra jak i zła i poprzez to doświadczenie zyskiwać moc kreacji zdolną tworzyć całe wszechświaty, zdolną ujmować Boga w nieskończonej ilości odcieni.

Kamil Kuszewski

Uzdrawianie duchowe, które stosuję aby uzdrowić ciało fizyczne, nie likwiduje skutków choroby, tylko jej przyczyny, dzięki czemu organizm człowieka sam może już włączyć zawarty w DNA system samonaprawczy, który negatywne siły energetyczne wyłączyły, przypuszczając atak na jakiś organ w ciele człowieka. Poprzez duchowe pasma mogę działać na odległość.
Kontakt Kamil Kuszewski

Artykuły » Otwarcie wrótCzwartek 4 kwietnia 2019

pokaż wszystkie artykuły »

strzałka do góry
Ładuję stronę ...